صورتجلسه دومين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه دومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

دومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان مهندس مسعودتاج آبی مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری ، مهندس عبدالرضازاده نماينده نظام مهندسي، مهندس كدخدا و خانم مهندس مهدي پور نمايندگان معاونت معماري شهرسازي شهرداري و خانم مهندس نوكار نماينده اداره كل راه و شهرسازي استان، در روز يكشنبه مورخ 96/9/19 ساعت 16.15 با دستوركار ارائه ادامه مفهوم شهر هوشمند(حكمراني هوشمند)، بررسی امكان انتشار طرح تفصيلي و ارائه گزارش سازمان فاوا در خصوص طرح ايجاد سامانه برخط و مكانيزه نمودن پروانه ساختماني تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه ، حمیدرضا قمی رئيس كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شوراي اسلامي شهر يزد ادامه گزارش مفهوم شهر هوشمند را ارائه وتصريح كرد: یکی از خصلت های مهم شهر هوشمند، به اشتراک گذاری داده ها می باشد که شهر یزد هنوز به این مرحله نرسیده است.

وي با اشاره به ارتباط تنگاتنگ هوشمند سازی  و جمع سپاری، اظهارداشت: این موارد وقتی معنا پیدا می کند که عموم مردم در اشاعه و توسعه مشارکت داشته باشند و در قدم اول ابتدا باید سیستمهای تسهیل گر همچون شبکه های اجتماعی ایجاد گردد.

مهندس قمی استفاده از سرمایه های مالی و اجتماعی مردم از طریق فضای مجازی و سرمایه های خرد مردم را بسیار مهم دانست.

در ادامه دستور کار جلسه، نامه برگزاری جلسه مشترک بین کانون تفکر شهر هوشمند و شورا، امکان انتشار طرح تفصیلی و طرح ایجاد سامانه برخط و مکانیزه نمودن پروانه ساختمانی بررسی، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

مصوبات

نامه شماره 961002482 با موضوع برگزاری جلسه مشترک بین شورا و کانون تفکر شهر هوشمند مطرح ومقرر گردید در جلسه آینده کانون تفکر شهر هوشمند جهت ارائه دستاوردها و چگونگی تعامل با یکدیگرحضور یابد. همچنین در جلسه آتی پروپوزال منطقه ویژه توسط آقای سالاری مدیرعامل منطقه ویژه ارائه گردد.

لایحه نقشه تفصیلی شهر یزد در سایت شهرداری یزد قرار گیرد و حداکثر تا تاریخ 96/9/22 تمام تست های لازم برای صحت فرایند انجام کار برای عموم توسط سازمان فاوا انجام و انشاا... در همان تاریخ مراسم گشایش جهت استفاده شهروندان صورت خواهدگرفت. ضمناً سازمان فاوا ماموریت یافتند نرم افزار آموزشی جهت استفاده عموم تهیه و در سایت شهرداری یزد بارگذاری نماید.

نمایندگان دستگاه های مرتبط مراحل چگونگی اخذ صدورپروانه ساختمانی جهت تسهیل در امور را با محوریت معاونت معماری و شهرسازی شهرداری بررسی و طی دو هفته آینده، نتایج را به کمیسیون ارائه نمایند.

جلسه در ساعت  18.10  با ذكر صلوات به پايان رسيد.