صورتجلسه بیست و چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه بیست و چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

بیست و چهارمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فرهمند معاونت معماری شهرسازی، مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، آقای جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری، آقای حمیددهقان مدیر مرکزترافیک، آقای شفیعی رئیس سازمان حمل ونقل مسافر، آقای رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای عمومی، آقای داوود زارع معاون فنی سازمان حمل ونقل مسافر شهرداری، پیمانکاران چراغ های راهنمایی و رانندگی هوشمند و طرح هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل و نماینده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری و کارشناسان سازمان فاوا و مرکز خلاقیت، در روز یکشنبه مورخ97/5/31 ساعت 14.20 بادستوركار بررسی علل عدم اجرای پروژه بازی رایانه ای آموزشی و بررسی پروژه های بازآفرینی شهری، بررسی هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی و بررسی طرح هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل تشكيل گرديد.

درابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشها ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت، به حاضرین خیرمقدم عرض نمود.

سپس آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری گزارشی از روند اجرا و اختصاص بودجه به پروژه بازی های رایانه ای ارائه و تصریح کرد: از زمان تخصیص اعتبار به این پروژه دو نامه به سازمان فرهنگی ارسال شده ولی جوابگو نبودند.

آقای پارسائیان نماینده سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری با اشاره به اینکه این پروژه است دو ماه است در دستورکارسازمان قرار گرفته است، افزود: جلسات متعدد تشکیل شده ولی به علت نداشتن جواب مناسب جوابی از سازمان برای فاوا ارسال نشده است قراراست این پروژه در هیات مدیره مطرح و نتیجه به شورا ارسال گردد.

آقای رمضانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای عمومی شهرداری گزارشی از روند کار مشارکتی این پروژه را ارائه و اظهارداشت: براساس طرح توجیهی پیمانکار، بودجه آن از مصوبه شورا و توافق قبلی بیشتر است.

آقای قمی بر برآورد قیمت توسط کارشناسان فنی تاکید کرد.

پیمانکار پروژه موارد توجیهی خود در خصوص افزایش بودجه پروژه ارائه نمود.

درادامه، مشاوران کمیسیون درراستای ارتقاء کیفیت خدمات رسانی وزیرساخت گزارشی از پروژه های بازآفرینی و چگونگی توانمندسازی هوشمند ارائه و تصریح کردند: این اطلاعات باید جمع آوری و به صورت انتشار آزاد اطلاعات در اختیار عمومی قرار گیرد.

آقای عباسی پروژه های بازآفرینی را صرفاً عمرانی دانست و خاطرنشان ساخت: نگاه شما، نگاهی نرم افزاری است و رویکر آن فرهنگ محور و هدف آن ارتقا و ایمنی فرهنگ می باشد.

آقای قمی گزارشی به روند بررسی چراغهای راهنمایی و رانندگی هوشمند در کمیسیون ارائه نمود.

آقای دهقان مدیرترافیک شهرداری گزارشی ازروند اجرای هوشمندسازی چراغهای راهنمایی و رانندگی ارائه و به بودجه محدود و اعلام بودجه بالای پایه جدید توسط پیمانکار اشاره کرد.

پیمانکار پروژه هوشمندسازی چراغهای راهنمایی و رانندگی با اشاره به طراحی پایه جدید برای چراغهای سطح شهر اظهارداشت: این پایه براساس معماری سنتی یزد طراحی شده است؛ ما آمادگی داریم این کار را در قالب مشارکت انجام دهیم و در قبال آن از فضای تبلیغاتی موجود استفاده نمائیم.

آقای فرهمند معاونت معماری شهرسازی شهرداری گفت: مشارکت بخش خصوصی خوب است ولی استفاده از فضای تبلیغات مناسب نیست تبعات آن زیاد است.

وی افزود: با بودجه پیشنهادی می توانیم پایه ساده تر و خط کشی عابرپیاده با پرده های نوری تهیه نمائیم ما اصل طراحی شکیل برای پایه ها را قبول داریم این طرح در کمیسیون طرحها مطرح و درصورت تصویب امسال اجرایی خواهد شد.

اعضای کمیسیون بر تصویب طرح جذاب پایه ها براساس معماری شهر تاکید کردند.

طرح هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل توسط پیمانکار مطرح گردید.

موضوعات علل عدم اجرای پروژه بازی رایانه ای آموزشی و بررسی پروژه های بازآفرینی شهری، هوشمندسازی چراغ های راهنمایی و رانندگی و طرح هوشمندسازی ناوگان حمل ونقل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص بررسی علل عدم اجرای بازی های رایانه ای آموزشی مقرر گردید:

 الف: بامحوریت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری فاز یک پروژه تفکیک و قرارداد آن تادوهفته آینده توسط سازمان سرمایه گذاری انعقاد ونتیجه آن به این کمیسیون اعلام گردد.

ب: پروژه توسط کارشناسان فنی فاوا برآورد قیمت شود.

  1. در خصوص موضوع پروژه های بازآفرینی مقرر گردید مشاوران کمیسیون باتفاق آقای حسینی مشاور کمیسیون گردشگری گزارشی را در قالب پیشنهاد و مصادیق مورد استفاده در طرح بازآفرینی برای شهرهوشمند تنظیم و طی نامه ای به معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری ارسال شود.
  2. درخصوص پایه های چراغهای راهنمایی ورانندگی مقررگردید طرحهای پیشنهادی دیگر با محوریت هوشمندسازی سامانه چراغهای راهنمایی و رانندگی مدنظر قرار گیرد و نتیجه آن طی دو هفته آینده به کمیسیون گزارش گردد.

جلسه در ساعت 16.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.