صورتجلسه بیست و پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه بیست و پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

بیست و پنجمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای فعالی معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی، مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، آقای جعفرامین مقدم مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری، نمایندگان شرکت سیکاس، پیمان پردازش، شرکت تعاونی رسانه شکوه کویر و پروژه ایجاد مرکز پژوهش های شورا و کارشناسان حوزه برنامه ریزی ، سازمان فاوا و مرکز خلاقیت، در روز یکشنبه مورخ97/5/31 ساعت 14.20 بادستوركار جمع بندی نهایی شرکت سیکاس (اشیا اینترنت)،گزارش کنترل پروژه (پوشا)،تصمیم گیری در خصوص ایجاد مرکز پژوهش و پرزنت بازی رایانه ای به نام عاشوراتشكيل گرديد.

درابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشها به حاضرین خیرمقدم عرض و براساس دستورکار، جلسه آغاز به کار نمود.

سپس آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا بااشاره به تشکیل3جلسه درسازمان در خصوص اشیا اینترنتی وتصریح کرد: در این جلسات هزینه های پیاده سازی و راهبردی پروژه ها و درصدهای مشارکت اعلام و آورده های کارفرما و پیمانکار مشخص گردید.

آقای عاقلی نژاد مدیرعامل شرکت سیکاس با اشاره به بسته شدن بحث های فنی پروزه اشیا اینترنت و ارائه گزارش توافقات دو طرف در جلسات، کل بودجه را 183 هزار یورو عنوان نمود و اظهارداشت: بر این اساس 60 درصد بودجه متعلق به کارفرما و 40 درصد متعلق به پیمانکار با پیش بینی تورم 20 درصدی به مدت 5 سال این پروزه قابل اجراست.

وی با اشاره به کل هزینه اجرا در سطح شهر(2 میلیارد تومان) پیشنهاد داد: شهرداری طرف قرارداد کنسرسیوم است بنابراین قرار است در راستای تعهد بیشتر، توافق گردیده است مشارکت ثبت در دفترخانه انجام و قرارداد انعقاد گردد.

در ادامه چگونگی عملکرد نرم افزار کنترل پروژه ها (پوشا) توسط آقای میرشمسی به صورت کامل توضیح داده شد و اعلام نمود: تا اواخر شهریورماه این نرم افزار با عملکرد قابل مشاهده می باشد.

آقای فعالی بلوغ این سیستم را تا پایان سال جاری عنوان نمود.

موضوعات اشیا اینترنت، نرم افزار کنترل پروژه، ایجاد مرکز پژوهش و بازی رایانه ای به نام عاشورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با مطرح شدن انعقاد قرارداد شرکت سیکاس ؛ مقرر گردید مسئله بودجه و چگونگی همکاری دو طرف در هیات مدیره سازمان مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه قطعی آن طی لایحه ای به شورا ارسال گردد و آقای تاج آبی در جلسه آینده گزارش آن را ارائه نماید.
  2. مقرر گردید از کارشناسان و ارائه دهندگان سامانه های دیگری برای نرم افزار کنترل پروژه دعوت تا ارائه کنند.
  3. با توضیحات آقای زارع پیمانکار مرکز پژوهش های شورا و با توجه به اینکه این طرح توسط کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و اساسنامه آن توسط شورای عالی استانها به شوراها ارسال شده است؛ مقرر گردید پیمانکار اساسنامه ارائه شده را با اساسنامه شورای عالی استانها مقایسه نموده و به صورت جدول مقایسه ای در جلسه تلفیق با حضور رئیس شورا و اعضای کمیسیون شهر هوشمند و نظارت تلفیق و حقوقی شورا که هفته آینده برگزار می شود، ارائه نماید.
  4. با مطرح شدن نرم افزار بازی رایانه ای به نام عاشورا و اعلام آنان در خصوص حمایت معنوی شورا و شهرداری از پروژه، مقرر گردید ضمن بازدید از مرکز رسانه شکوه کویر در یزد ، موضوع آنها به کمیسیون فرهنگی شورا جهت بررسی ارجاع گردد.

جلسه در ساعت 16.10 با ذكر صلوات به پايان رسيد.