صورتجلسه بیست و ششمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه بیست و ششمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

بیست و ششمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان سید محمد علی پاک نژاد رئیس کمیسیون نظارت تلفیق و حقوقی، دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، مهدی فعالی معاونت برنامه ریزی ومنابع انسانی، مشتاقیون معاونت مالی اقتصادی،  مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، پروانه جانشین مدیر مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری، مقدم مدیرعامل شرکت آلونی، دیگر عضای کمیته لوایح، در روز یکشنبه مورخ97/5/21 ساعت 12.45 بادستوركار پرزنت شرکت آلونی در خصوص هوشمندسازی سیستم نظارت شورا، گزارش آقای پاک نژاد رئیس محترم کمیسیون نظارت تلفیق و حقوقی در خصوص ایجاد مرکز پژوهشها، توضیحات آقای ملازینلی در خصوص اجرای بازی های رایانه ای آموزشی و گزارش عملکردکمیته لوایح و مصوبات تشكيل گرديد.

درابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشها به حاضرین خیرمقدم عرض و با اشاره به رونمایی سامانه انتشار اطلاعات آزاد، از اقدام سازمان فاوا تشکر نمود و خواستار تکمیل آن و رفع نواقص آن شد.

سپس آقای مقدم گزارشی از هوشمندسازی سیستم نظارتی ارائه و حاضرین سئوالات خود را مطرح نمودند.

در ادامه دو موضوع ایجاد مرکز پژوهش شورا به صورت مستقل و تلفیق مرکز پژوهش با مرکز خلاقیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

آقای پاک نژاد گزارش از روند بررسی اساسنامه ایجاد مرکز پژوهش توسط آقای زارع و تجسمی و اساسنامه شورای عالی استانها در کمیسیون نظارت تلفیق و حقوقی ارائه نمود.

خانم عامری ایرادات اساسنامه شورای عالی استانها در این خصوص راعنوان کرد و بر مستقل بودن مرکز پژوهش هر چند کوچک در شورا تاکید کردند.

آقای پاک نژاد ایرادات مطرح شده توسط خانم عامری را مورد تایید کمیسیون نظارت دانست و تصریح کرد: ایرادات را اعلام نمایید تا آقای سفید در شورای عالی استانها آنها را جهت صلاح اساسنامه مطرح نمایند .

آقای قمی با اشاره به اهداف مشخص ایجاد مرکز تصریح کرد: مرکز خلاقیت ارتباط ما با دیگر ارگانهای پژوهشی می باشد و طرح ها و پژوهشها را به صورت پروتکل ارائه می دهند

وی از مرکز خلاقیت خواست تا ظرفیت های خود را به عنوان مرکز پژوهش بسنجد..

آقای عباسی مرکز خلاقیت را ازمرکز پژوهش هاجدا دانست وتصریح کرد: مرکز پژوهش ها در راستای زیرساختها فعالیت می کند ولی مرکز خلاقیت در راستای تولید فکر و تولید محصول فعالیت می کند.

در ادامه کمیته لوایح گزارشی از فرایند تهیه لوایح شهرداری ارائه نمودند.

موضوعات هوشمندسازی سیستم نظارت شورا، ایجاد مرکز پژوهشها و گزارش عملکردکمیته لوایح و مصوبات مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. پس از بحث و تبادل نظر در خصوص سیستم هوشمند نظارتی مقرر گردید موضوع مطرحه در سازمان فاوا بررسی و نتیجه آن به شورا ارائه شود.
  2. ایجاد مرکز مستقل پژوهشهای شورا و تشکیل آن توسط مرکز خلاقیت مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مساوی بودن رای گیری مقرر گردید ایرادات اساسنامه ارسالی شورای عالی استانها به رئیس شورا منتقل گردد تا در شورای عالی استانها اصلاح شود و در این فاصله مرکز خلاقیت ظرفیت های مرکز خود را بررسی و نتیجه را ظرف یک هفته آینده به کمیسیون گزارش دهند.
  3. با توجه به توضیحات کمیته لوایح و با توجه به ناقص بودن گزارش مقرر گردید دو هفته آینده گزارش کامل کمیته با آمار و ارقام به کمیسیون ارائه شود.

جلسه در ساعت 14.30 با ذكر صلوات به پايان رسيد.