صورتجلسه بیست وسومين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه بیست وسومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

بیست وسومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، نماینده پروژه ایجاد مرکز پژوهشهای شورا، نماینده پروژه CNG هوشمند و کارشناسان سازمان فاوا، در روز یکشنبه مورخ97/4/24 ساعت 14.20 بادستوركار بررسی اولویت های مردمی و مشارکتی بودجه سال جاری سازمان فاوا، پرزنت ایجاد مرکز پژوهش های شورا و پرزنت هوشمندسازی CNG تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمندوبهبودروشهابه حاضرین خیرمقدم عرض و با اشاره به سخنان مهندس موسوی در خصوص انتخاب برند شهرهوشمند خاطرنشان ساخت: باید برای ارتقاء شهر یزد به شهر هوشمند پروژه های بازآفرینی تعریف نمود بنابراین در راستای توانمند سازی جامعه محلی این پروژه ها باید در مرکز خلاقیت نوآوری فناوری نوین شهری و کانون تفکر تعریف شود.

سپس آقای تاج آبی رئیس سازمان فاوا شهرداری گزارشی از بودجه های عمرانی سازمان و انتظارات شورا از سازمان ارائه وخاطرنشان ساخت: به درخواست اعضای شورا آقای بیارش به عنوان  نیروی پشتیبان فنی سیستم های شورا معرفی شد.

وی بااشاره به رونمایی از پروژه شهربین، اظهارداشت: این پروژه تا اواخر شهریورماه سالجاری در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی با بیان پروژه یزدترافیک تصریح کرد: درحال حاضراپلیکیشن این نرم افزاردربازار موجودمی باشد ولی به علت نقص در برخی امکانات از جمله مسیرهای دوچرخه، سرویس دهی پیاده رو، مسیر تاکسی و اتوبوس های درون شهری، ایجادبستر آزاد برای شهروندان جهت استفاده ازمشارکت مردم و غیره هنوز اطلاع رسانی نشده است.

در ادامه اعضای کمسیون، موارد اضافه کردن این نرم افزار درapp store ، مشخص نمودن محدوده ثبت، موقعیت و آثار بافت تاریخی و بروز نمودن نقشه شهر یزد از طریق پیمانکارو استفاده از تبلیغات از این طریق را پیشنهاد دادند.

وی به سامانه مکاتبات و مصوبات شورا و نقایص آن اشاره و تصریح کرد: در صورت رفع نواقص اجرایی خواهد شد.

همچنین آقای رامین زارع در خصوص اساسنامه ایجاد مرکز پژوهش های شهری توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه خانم دهقانی نماینده طرح هوشمندسازی CNG  در خصوص طرح خود گزارشی را ارائه و برآورد مال آن را در هر جایگاهی50 میلیون تومان ارزیابی نمود.

موضوعات اولویت های مردمی و مشارکتی بودجه سال جاری سازمان فاوا، ایجاد مرکز پژوهش های شورا و هوشمندسازی CNG مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. با توجه به صحبت های اول جلسه آقای قمی مقرر گردید آقای حسینی و آقای دکتر جهانگرد و مهندس زینی در راستای توانمندسازی جامعه محلی، پروژه های بازآفرینی تعریف و بررسی نموده و نتیجه رابه کمیسیون اعلام نمایند.
  2. در خصوص سامانه مکاتبات و مصوبات شورا مقرر گردید کمیته تدوین لوایح روند کار خود را ارائه نماید.
  3. در خصوص راه اندازی مرکز پژوهش های شورامقرر گردید طرح به همه اعضای شورا داده شود تا در این خصوص اعلام نظر و سپس در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.
  4. ضمن رضایتمندی اعضای کمیسیون در خصوص ارائه طرح هوشمندسازی CNG مقرر گردید این طرح توسط مرکز خلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهری و سازمان فاوا به صورت جلسات مشترک بررسی و جمع بندی آن به کمیسیون ارائه شود.

جلسه در ساعت 16.10 با ذكر صلوات به پايان رسيد.