صورتجلسه بیستمين جلسه كميسيون شهر هوشمند


صورتجلسه بیستمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها

 

 

 

 

 

 

بیستمين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت كلام ا... مجيد و با حضور اعضاي كميسيون و میهمانان جلسه آقایان دکتر جهانگرد و مهندس وحید زینی مشاوران کمیسیون، آقای مسعودتاج آبي رئیس سازمان فاوا، آقای امین مقدم مدیرمرکز خلاقیت نوآوری وفناوری نوین شهری، آقای دکتر دهقان مدیر ترافیک ، آقای زائری مدیرعامل جامعه متخصصان آرین، آقای دهقانی مدیرعامل شرکت مدرن آپ، کارشناس حراست و کارشناسان شهرداری ، در روز یکشنبه مورخ 97/3/6 ساعت 14.20 با دستور كار پرزنت سامانه تصادفات، گزارش مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی، پرزنت پیشگیری از جعل اسناد، پرزنت هوشمند کردن سرعت گیرها تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه، آقای حمیدرضاقمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها به حاضرین خیرمقدم عرض و براساس دستورکارموضوعات مطرح گردید.

آقای دهقانی مدیرعامل گروه مدرن آپ در خصوص طرح سامانه تصادفات توضیحاتی را ارائه نمود.

سپس آقای زائری توضیحات مفصلی در خصوص طرح پیشگیری از جعل اسناد ارائه و به پرسشهای مطرح شده در جلسه پاسخ داد.

با توجه به عدم حضور معاونت شهرسازی شهرداری و نماینده ایشان و همچنین آقای فعالی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری موضوع گزارش مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی از دستورکار خارج گردید. با این وجود با برقراری ارتباط تلفنی ریاست محترم کمیسیون با آقای فعالی و توضیحات ایشان مکانیزه کردن صدورپروانه ساختمانی در مرحله تهیه و تنظیم برنامه زمان بندی کار می باشد .

در ادامه ؛ طرح هوشمندسازی سرعت گیرها توسط آقای عبقری پیمانکار و مبدع طرح مطرح و به سئوالات اعضا و حضار پاسخ داده شد.

سامانه تصادفات، پیشگیری از جعل اسنادو مکانیزه کردن سرعت گیرها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه موارد ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات:

  1. در خصوص طرح تصادفات شهری مقرر گردید طرح مذکور با محوریت مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری بررسی و نتیجه آن به شورا ارسال شود.
  2. ضمن مطرح شدن پروژه پیشگیری از جعل اسناد؛ مقرر گردید اداره حراست شهرداری جلسه ای به همین منظور با حضور مدیران مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری و سازمان فاوا شهرداری و پیمانکار طرح برگزار و نتیجه نهایی آن ظرف مدت 3 هفته به شورا ارائه گردد.
  3. موضوع مکانیزه کردن سرعت گیرها مطرح و مقرر گردید با محوریت مرکز خلاقیت نوآوری و فناوری نوین شهری و مشارکت مرکز ترافیک شهرداری تست های مختلف بر روی طرح انجام و این طرح به صورت پایلوت در یکی از نقاط سطح شهر ایجاد گردد.

جلسه در ساعت 16.10 با ذكر صلوات به پايان رسيد.