شيخ عباس زارع

شيخ عباس زارع
 
بیوگرافی:
 
     نام:  شيخ عباس
 
     نام خانوادگی:   زارع گاريزي 
 
          
   
 
سمت:
 
سخنگوي شورا  
عضو کمیسیون های:
 
       عمران و توسعه 
 
       برنامه وبودجه
 
       فرهنگي اجتماعي  
 
نماينده شورا در:
 
       سازمان رفاهي تفريحي
 
       كميسيون عالي سرمايه گذاري و مشاركت‌ها
 
       پارك قرآني
 
       كشتارگاه صنعتي
 
       كميته رفاه و تعاون شهرداري
 
      سازمان و شوراي ميراث فرهنگي 
 
سوابق کاری:
  
- بیش از12 سال مسئول بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد 
 
- 3 سال معاون فرهنگی و امور اجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران یزد
 
- 3 سال مسئول بنیاد شهید شهرستان میبد
 
- عضو ستاد شاهد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 
- عضو ستاد شاهد دانشگاه های آزاد و علوم و تحقیقات یزد
 
- عضو ستاد شاهد دانشگاه یزد
 
- عضو ستاد شاهد دانشگاه های پیام نور،جهاد دانشگاهی و تمام دانشکده های علمی و کاربردی یزد
 
- عضو ستاد شاهد اداره کل آموزش و پرورش یزد
 
- رئیس کمیسیون ادغام بنیاد شهید و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان شهرستان یزد
 
- رئیس کمیسیون تحول اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان یزد
 
- عضو کمیسیون مددکاری و امور ویژه بنیاد شهید و امو ایثارگران
 
- فرمانده پایگاه های بسیج شهید دستغیب بخ و بنادک دیزه در دوران دفاع مقدس(سال62)
        
    
     تماس 
 
http://abbas-zare1392.blogfa.com