شورای شهر یزد با استعفا شهردار موافقت کرد

شورای شهر یزد با استعفا شهردار موافقت کرد

در نود و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در روز چهارشنبه 4 مهرماه، استعفای شهردار مورد بررسی قرار گرفت و پس از سخنان اعضای موافق و مخالف رای گیری انجام و با 7 رای موافق، استعفا مورد موافقت قرار گرفت.