شورای شهر در همگانی شدن استفاده از پنل های خورشیدی مشارکت کند

شورای شهر در همگانی شدن استفاده از پنل های خورشیدی مشارکت کند

"سیدابوالفضل موسوی بیوکی" نماینده مردم یزد واشکذر در صحن علنی شورای شهر یزد با تاکید بر اهمیت موضوع خشک سالی وافزایش مصرف حامل های انرژی، گفت: باتوجه به شرایط پیش رو و کمبود حامل های انرژی، شورای شهر باید تمهیدات ویژه ای بیاندیشد تا در تابستان جاری با مشکلاتی چون قطعی برق مواجه نشویم.
??وی در ادامه افزود: شهروندان یزدی می توانند با نصب پنل های خورشیدی در پشت بام های منازل خود، با تولید برق به شبکه بپیوندند؛ وفراهم شدن شرایط همگانی شدن این مهم تصویب لایحه هایی را توسط شورای شهر یزد می طلبد.
??موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: موافقت های کلی این طرح عظیم با وزارت نیرو انجام شده است.