شورای اسلامی شهر یزد ناحیه تاریخی و سازمان آرامستانها را بعنوان منطقه و سازمان برتر در سه ماهه سوم سال جاری انتخاب کرد

شورای اسلامی شهر یزد ناحیه تاریخی و سازمان آرامستانها را بعنوان منطقه و سازمان برتر در سه ماهه سوم سال جاری انتخاب کرد

       به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر يزد در هفتاد و هشتمین جلسه این شورا، اعضاء سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد در راستای انجام نظارت به

 

عنوان یکی مهمترین وظایف شورا. ناحیه تاریخی شهرداری و سازمان آرامستانها را بعنوان منطقه و سازمان برتر در سه ماهه سوم سال جاری انتخاب نمودند.

      این گزارش حاکی است این انتخاب شورا در ادامه روند انتخاب منطقه و سازمان برتر در سه ماهه اول و دوم صورت گرفت که در سه ماهه اول سازمان اتوبوسرانی و در سه

ماهه دوم منطقه سه شهرداری و سازمان بازیافت و تبدیل مواد بعنوان منطقه و سازمان برتر شناخته شد .

     بر اساس این گزارش محمد علی جنائی و اسماعیل شبانکاره به ترتیب بعنوان سرپرست ناحیه تاریخی و مدیرعامل سازمان آرامستانها انجام وظیفه می نمایند.