شورای اسلامی شهر یزد به طرح های شرکت کننده در پنجمین جشنواره ملی ایده های برتر با موضوعات شهر و شهرسازی جوایزی را اهداء می نماید.

شورای اسلامی شهر یزد به طرح های شرکت کننده در پنجمین جشنواره ملی ایده های برتر با موضوعات شهر و شهرسازی جوایزی را اهداء می نماید.

       به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد ، پنجمین جشنواره ملی ایده های برتر و سومین نمایشگاه ملی اختراعات و ابتکارات با هدف ترغیب و تشوی مبتکرین توسط پارک علم و فناوری یزد و با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد و ارگانهای مختلف برگزار میگردد.

      این گزارش حاکی است شورای اسلامی شهر یزد در نظر دارد طرحهای شرکت کننده در این جشنواره و نمایشگاه با موضوعات شهر و شهرسازی و ترافیک شهری را انتخاب و به رسم یادبود جوایزی را اهدا نماید.

     براساس این گزارش کلیه علاقمندان جهت شرکت در این جشنواره    می توانند تا تاریخ 15/11/86 ازطریق سایت جشنواره با آدرس: www.best-idea.org  و یا با ارسال برشور ثبت نام نمایند.