شورای اسلامی شهر یزد از اقدامات وزیر امور خارجه قدردانی کند

شورای اسلامی شهر یزد از اقدامات وزیر امور خارجه قدردانی کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر یزد در جلسه ۱۷۲ شورا ضمن تبریک سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به اقدام آمریکا در برابر ایران اشاره و تصریح کرد: آمریکا با تحریم وزیر خارجه کشورمان بار دیگر خباثت و کینه خود را به همگان نشان داد.
مرتضی شایق حمایت از دولت مردان را در این شرایط یادآور شد و اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب هم از آقای ظریف حمایت کردند و ما هم از اقدامات وزیر امور خارجه سپاسگزاریم و برای ایشان آرزوی توفیق داریم.
وی پیشنهاد داد از سوی اعضای محترم شورا نامه ای در حمایت از اقدامات وزیر امور خارجه تنظیم و ارسال شود.