شوراي شهر يزد با حضور قائم مقام استاندار يزد تشكيل جلسه داد

شوراي شهر يزد با حضور قائم مقام استاندار يزد تشكيل جلسه داد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، در بيست وششمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور مهندس نبوي زاده، معاون عمراني و قائم مقام استاندار يزد، مهدي تقوايي، مديركل دفتراستاندار و ملك ثابت مشاور و رييس روابط عمومي استانداري تشكيل شد، اعضاي شوراي شهر سوالاتي  را در خصوص پل شهيد باهنرو چهارراه معلم، گراني نرخ مسكن، مسائل پيرامون حمل و نقل ريلي، تعيين تكليف وضعيت آژانس هاي مسافري درون شهري، اختصاص اعتبار جهت اجراي پروژه هاي شهرداري، ورودي شرقي شهر، مراحل ثبت بافت تاريخي توسط يونسكو، تعيين نقش شوراي شهر در خصوص تعيين محدوده بافت تاريخي و پيشنهاداتي را  در خصوص تعيين اولويت هايي براي شوراي شهر خواستار شدند.در ادامه جلسه، نبوي زاده، با ارائه گزارشي از  پي گيري مصوبات سفر استاني رييس جمهوري به استان گفت: مصوبات بر اساس پتانسيل ها و توانايي در بخش هاي مختلف شناسايي، اولويت بندي، تصويب شده است. وي به تصويب بيش از 200 مصوبه در استان اشاره كرد و گفت: مهمترين مصوبه سفر بيست و ششم رياست جمهوري، خط دوم انتقال آب به استان يزد است كه نقطه عطفي در توسعه استان به شمار خواهد رفت. معاون عمراني استاندار يزد گفت: در اين سفر مصوباتي همچون  طرح انتقال خط راه آهن به شمال شهر، احداث دو هتل 5 ستاره در داخل شهر، احداث 3 پل جديد با همكاري شهرداري و راه آهن در شهر از جمله اين مصوبات بوده است. وي با توصيه به اعضاي شورا گفت: براي هر مصوبه برنامه زمان بندي شده و كارشناسي شده ارائه شود تا مصوبات شوراي شهر در اسرع وقت اجرا شود. نبوي زاده با تاكيد براجراي پروژهاي نيمه تمام در شهر گفت: اجراي اين پروژه ها بايد در اولويت كاري برنامه هاي شوراي شهر باشد.
وي تصريح كرد: براي كاهش ساخت وسازهاي غير مجاز در شهر بايد راهكاري ارائه شود تا چنين تخلفاتي كم شود.
نبوي زاده به حذف قيمت زمين اشاره كرد و ادامه داد: با اين طرح شهرداري راحت تر مي تواند در امر ساخت وسازهاي غير مجاز نظارت كند.
وي به روگذر چهارراه معلم اشاره كرد و گفت: طرح ها بايد بر اساس واقعيت باشد، از سوي ديگر با توجه به عبور فيبر نوري،  خطوط  لوله گاز و.. بهترين راه حل احداث يك روگذر خواهد بود.
قائم مقام و معاون عمراني استاندار يزد گفت: شوراي شهر و شهرداري مي توانند در اين دوره در خصوص بافت تاريخي شهر يزد در ابعاد مختلف راهكار و پيشنهاد اساسي ارائه كنند تا بافتي  داراي ارزش داشته باشيم. در ادامه اين جلسه اعضاي شوراي شهر با اكثريت آرا، طرحي  به نام مداومت كاري  تصويب كردند. بر اساس اين طرح هر كدام از اعضاي شورا در زمان مشخص در طول هفته با حضور در شوراي شهر پاسخگوي مردم مي باشند.