شهر پایدار یزد پیشرو در زمینه گردشگری و تکنولوژی

شهر پایدار یزد پیشرو در زمینه گردشگری و تکنولوژی

رئیس کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد گفت: سطح همکاری با بنیاد جهانی انژری گسترش می یابد و شهر یزد رونق قبل توجهی در زمینه گردشگری و تکنولوژی پیدا خواهد کرد.

سیدحسین آزادی، ادامه داد: جلسه ای با حضور نیومن، رئیس بنیاد جهانی انرژی در یزد برگزار کردیم که مقرر شد تفاهم نامه‌ای با بنیاد جهانی انرژی در صحن شورای اسلامی یزد و با حضور نمایندگان مردم انجام شود.

آزادی با بیان اینکه شهر یزد توانست جایزه جهانی شهر پایدار را کسب کند گفت: شورای اسلامی و شهردار یزد مؤلفه‌های جدی پایداری را برای مدیریت شهر الزام کردند که همه باید برای تحقق آن تلاش کنیم.

وی افزود: جلساتی با نمایندگان بنیاد جهانی انرژی در یزد برگزار شده است و ما توانسته ایم در زمینه گردشگری و تکنولوژی نوین با دبیرکل بنیاد جهانی انرژی به تفاهم برسیم.