شهر توریستی یزد به سیستم حمل و نقل توسعه یافته نیاز دارد

شهر توریستی یزد به سیستم حمل و نقل توسعه یافته نیاز دارد

این مطلب را سید علی اکبر میروکیلی شهردار یزد در جلسه هماهنگی با مشاوران شهرداری اظهار داشت و افزود با توجه به وضعیت زیست محیطی ، شهر توریستی یزد نیازمند سیستم حمل و نقل توسعه یافته جهت کاهش آلودگی هوا می باشد و این سیستم باید با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

شهردار يزد تصریح کرد : مشاورانی که با شهرداری یزد همکاری می کنند باید به مسئله زمان اهمیت دهند تا شهرداری نیز در راستای تسریع در انجام کارهای آنان هر اقدامی که لازم با شد انجام دهد .

وی خاطرنشان کرد شهر یزد اولین شهری است که طرح های جامع حمل ونقل و ترافیک و همچنین طرح تفضیلی آن بصورت همزمان انجام می شود.

در این نشست محمدرضا کوچک زاده رییس کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک و                  ناصر پارسائیان رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد معاونین شهرداری  مدیر عامل سازمان آمار و اطلاعات فناوری ، رییس اداره طرحهای شهرسازی و معماری ، مسئول GIS سازمان آمار، مدیر پروژه طرح تفضیلی حضور داشتند.