شهروندان قبل از خرید زمین از شهرداری استعلام بگیرند

شهروندان قبل از خرید زمین از شهرداری استعلام بگیرند

سید محمد علی پاکنژاد رئیس کمیسیون نظارت، تلفیق و حقوقی دوشنبه 11 شهریور در برنامه رادیویی صدای شهر در زمینه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها گفت: در قانون، کمیسیون ماده ۷۷ پیش‌بینی شده که متشکل است از یک نفر از اعضای شورا، رئیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری، شهردار منطقه و جمعی از کارشناسان که این کمیسیون موظف است که به درخواست‌های مراجعین در زمینه قطع درخت رسیدگی کند.
شهروندان موارد مربوط به قطع درخت را می توانند به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع دهند و بعد از کارشناسی و بررسی، کمیسیون مجوز را صادر می کند و افرادی که بدون مجوز درخت را قطع کنند مشمول جرم می شوند.
همشهریان در خرید زمین بخصوص زمین های تفکیکی دقت لازم را داشته باشند که قبل از خرید زمین از شهرداری در زمینه موضوع عوارض درخت استعلامات لازم را داشته باشند تا مشمول جریمه نشوند.