شهرهای لویو و یزد تاریخی و مرکز صنعتی هستند / شهرداری دو شهر در حال تنظیم متن خواهرخواندگی

شهرهای لویو و یزد تاریخی و مرکز صنعتی هستند / شهرداری دو شهر در حال تنظیم متن خواهرخواندگی

سفیر اوکراین در ایران گفت: انتخاب یزد به عنوان شهر جهانی از سوی یونسکو بسیار مناسب و یک تصمیم خوبی بود زیرا بافت تاریخی آن بسیار زیبا است.
سرگئی بوردیلیاک شنبه نهم آذر در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر یزد افزود: همچنین تصمیم یونسکو در مورد شهر لویو هم مناسب بوده است، شهر "لویو "و"یزد" هر دو تاریخی هستند و هم مرکز صنعتی و فضای خوب و دلپذیر دارند.
وی اضافه کرد: ما مذاکرات خوبی با استاندار و شهردار یزد داشتیم و تجربه ما از این شهر فراموش شدنی نیست. خیلی جالب است بافت تاریخی این شهر همزمان با مدرن شدن حفظ شده و ماندگار مانده است.
سرگئی بوردیلیاک در مورد خواهر خواندگی شهر یزد با اوکراین افزود: در شهرداری "لویو" و "یزد" در حال تنظیم متن خواهر خواندگی این دو شهر هستند که امیدواریم با این اقدام زمینه دو جانبه شهرها فراهم شود.
وی بر گردشگری و توریست درمانی در یزد تاکید کرد و گفت: این شهر از امکانات درمانی خوبی برخوردار است.