شهردار یزد تا چند روز آینده معرفی می شود

شهردار یزد تا چند روز آینده معرفی می شود

محسن عباسی سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد چهارشنبه 21 فروردین گفت: طی دو روز گذشته اعضای شورای اسلامی شهر جلساتی با چهار کاندیدای پست شهرداری یزد داشته اند و ضمن شنیدن برنامه های آن ها، سوالات خود را مطرح کردند.
تمام تلاش اعضای شورای شهر یزد این است که ظرف چند روز آینده شهردار یزد را انتخاب و به وزارت کشور معرفی کنند.
کاندیداهایی که طی دو روز گذشته به ارائه برنامه پرداختند:
جمال بافرانی شهردار سابق منطقه 21 تهران
احمد زارع پور رئیس اسبق شورای اسلامی استان یزد
مهدی جاوید معاون سابق شهرسازی شهرداری مشهد
حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد