شهردار يزد خبر داد:افتتاح چهار پروژه مهم شهريزد در آينده نزديك

شهردار يزد خبر داد:افتتاح چهار پروژه مهم شهريزد در آينده نزديك
 
شهردار يزد در اين جلسه از افتتاح چهار پروژه مهم شهر تقاطع غيرهمسطح پروفسور حسابي ، پارك آموزشي ترافيك ، پاركينگ مجيبيان و اجراي سيستم نظارت تصويري در آينده نزديك خبر دارد.
به گزارش شوراي اسلامي شهر يزد - علي اكبر ميروكيلي شهردار يزد گزارشي از فعاليت‌ها و اقدامات انجام شده شهرداري در خصوص اجراي ادامه بلوار پرفسور حسابي به بلوار دانشجو، راه‌اندازي پارك آموزشي ترافيك، تكميل پاركينگ مجيبيان واقع‌در خيابان آيت‌ا... كاشاني، اجراي سيستم نظارت تصويري و دوربين‌هاي نصب شده در سطح شهر جهت كنترل ترافيك و آماده بودن پروژه‌هاي فوق جهت افتتاح و بهره‌برداري مطالبي را عنوان و همچنين در خصوص مكاتبات و پي‌گيريهاي صورت گرفته در جهت ادغام سازمان‌هاي وابسته به شهرداري توضيحاتي ارائه نمود.
گفتني است شهردار يزد در خصوص اجراي سيستم نظارت تصويري در سطح شهر از نصب 9 دوربين در چند نقطه شهر خبر داد و افزود : قرار است اين تعداد دوربين تا پايان سالجاري به 11 دوربين افزايش يابد.