شهردار منتخب شورا رسما از همراهی با شورای شهر یزد انصراف داد


یزدفردا :مدیح منتخب شوورای شهر یزد برای تصدی پست شهرداری رسما از همراهی با شورای شهر یزد انصراف داد .
 
متن کامل نامه مدیح شهردار شهر بیرجند که نسخه ای از آن در اختیار یزدفردا قرار گرفته است به شرح زیر است :
 
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو                              ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گرچه دوریم از بساط قرب ،همت دور نیست                               بنده لطف شماییم و ثناخوان شما یزدفردا
مردم شریف و اعضای محترم شورای اسلامی باستان شهر یزد
با درود فراوان و بهترین آرزوها برای شما بزرگواران و ارجمندان یزیزدفردادفردا
خدای را سپاس می گوییم که بر همهی ما منت نهاد
وتوفیق خدمت به اسلام ومسلمین را رفیق را همان فرموده و عاجزانه از او می خواهیم که قدرت شناخت وظیفه و توان انجام تکلیف را به ما ارزانی دارد که به فرموده ی رهبر فقید انقلاب امام خمینی "ره"(مامامور به تکلیف هستیم نا مامور به نتیجه ):یزدفردا
اینجانب همواره و در همه حال از اینکه یکی از هزاران فرزند دارالمومنین یزد بوده ،برخود بالیده و می بالد و یکی از آرزوهایش این بوده که بتواند روزگاری که به مردم این شهر چنانچه باید و شاید خدمت کند و اما دریغ زمانی که این فرصت فراهم شده که عزیزان بزرگوار یزدفرداشورای شهر بیرجند نیز برای دومین بار وی را شایسته ی خدمت در پست شهردار بیرجند دیده و بر تصمیم خود مصمم گشته اند از این رو ناگزیر است لطف عزیزان و دلسوزان بیرجندی را نیز نادیده نگیرد و با همه ی اشتیاقی که به دیدار و خدمت به زادگاهش دارد ،ازمردم آن کهن بوم وبر که به جان دوستش دارد پوزش بخواهد و خدمتگزاری به ایشان را به "شاید وقتی دیگر "واگذارد .یزدفردا
منت خدای را که شهر تاریخی ،توریستی و مذهبی یزد ،بزرگ مردان بسیاری چون اعضای شورای شهر را در دامان خود پرورش داده و جامعه را از عطر حضور آنان سرشار ساخته است .از این رو معرفی شهرداری لایق و توانمند ،مومن و متعهد به انقلاب اسلامی کارچندان پیچیده و دشواری نمی باشد .یزدفردا
لذا از خداوند بزرگ توفیق روز افزون اعضای محترم شورای اسلامی شهریزد و تمامی مردم خداجو و مومن این آزادشهر بزرگ را آرزومند است و بار دیگر از اینکه نتوانسته دعوت این عزیزان بزرگوار را لبیک گوید و خدمت به شهر تاریخی و زادگاه و پرورشگاه تمدن های بزرگ را کمر بندد پوزش خواسته تندرستی و شادکامی مردم آن سامان بلکه ملت ایران را از خداوند بزرگ خواستار است یزدفردا
 
ارادتمند-دکترمدیح