شهرداری توجه لازم به اجرای مصوبات شورای شهر ندارد

شهرداری توجه لازم به اجرای مصوبات شورای شهر ندارد

رییس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها در نطق پیش از دستور جلسه صحن شورا در روز چهارشنبه 19 تیرماه گفت: مجموعه ای از مصوبات و نقطه نظرات اعضای شورای شهر در دو سال گذشته انباشته شده و در فهرست اجرا مانده است که وقتی عضو شورا به دنبال مصوبه باشد برای اجرا به دور از انتظار است.
حمیدرضا قمی افزود: نمی خواهم بگویم در شهرداری مقاومت ایجاد می‌شود اما این واقعیت وجود دارد که ما برای اجرای کوچکترین مصوبات شورا باید خودمان حضور داشته و پیگیر آن باشیم که نمونه آن مصوبه کمک به کمپ نگهداری حیوانات مزاحم شهری بود که در شورای شهر مصوب شد و شخصا بارها و بارها به تک تک افراد اداره مالی مراجعه داشتم و این فاجعه است که مصوبه شورا با حضور سرپرست وقت شهرداری مصوب گردد ولی اجرایی نشود و این نامناسب است که مردم در اتاق های شهرداری معطل و سرگردان باشند و این مسائل بی اعتمادی بین مردم ایجاد می کند.
بین مردم تصور شده که هرچه شورای شهر مصوب کند اگر شهرداری نخواهد اجرا نمی شود یا نمونه دیگر آن مصوبه در اختیار گذاشتن اتوبوس های فرسوده و بلااستفاده جهت کمک به مستمندان در مناطق محروم بود که هنوز اجرایی نشده است و یا نمونه دیگر آن مشکلات اهالی کوی امام علی که با مدیر منطقه بازدید شد و قول‌های مساعد جهت رفع مشکلات داده شد اما کاری انجام نشده است.
به نظرم این حق مردم و نمایندگان مردم است که بدانند چرا این مصوبات اجرا نمی‌شود.