شصت وسومين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

شصت وسومين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    شصت وسومين جلسه ‌شوراي‌اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 27/12/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وبا گراميداشت ايام فاطميه وشهادت حضرت فاطمه (س) وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند آقاي ميرمحمدي استاندار محترم يزد ، آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني وساير همراهان ،گزارشي ازعملكرد صورت گرفته براساس وسعت وجمعيت شهر يزد با توجه به طرح تفصيلي مصوب جديد شهر يزد وضوابط درحال بررسي باحضور مسئولين مربوطه وهمچنين تهيه طرح جامع ترافيك ، تدوين برنامه پنجساله وسند بيست ساله شهرداري ارائه نمود و درادامه از مسائل ومشكلات شهر يزد از جمله توسعه و گسترش بي رويه اطراف شهر ، ضرورت همكاري وتعامل تمامي دستگاههاي مربوطه استان درخصوص اجراي نهضت آسفالت وتأمين اعتبارات لازم دراين زمينه و خريد دستگاهها جهت نگهداري آسفالت معابر ، پي گيري هاي مجدانه در رابطه با مسأله كم آبي دراستان وبحران احتمالي آب در يزد ، لزوم توجه بيشتر مسئولين جهت جلوگيري ازتخريب باغات درسطح شهر وعدم تغييركاربري آن جهت حفظ‌فضاي سبز شهري ، توجه جدي مسئولين به بحث مسائل اجتماعي بخصوص مسائل ومشكلات مربوط به بافت قديم با توجه به حضور و سكونت افاغنه واتباع بيگانه درآن بافت وبوجود آوردن معضلات اخلاقي ، ناامني ، سرقت وغيره وحتي الامكان بررسي آن موضوع درشوراي تأمين استان ، پيش بيني اعتبارات لازم با توجه به ضرورت ونياز براي تجهيز و احداث پارك درسطح شهر جهت پرنمودن اوقات فراغت شهروندان بخصوص جوانان مطرح و خواستار پي گيري موضوعات فوق گرديد . وي درادامه از اقدامات و خدمات رساني شهرداري درمركز استان و شهرهاي همجوار ازجمله خدمات دهي سازمان اتوبوسراني ، سازمان آتش نشاني و عدم پرداخت هرگونه وجهي به شهرداري به پاس خدمات ارزنده به مردم آن مناطق و عدم پرداخت هزينه هاي مورد نظر سهم وزارت كشور جهت ساماندهي ناوگان حمل ونقل عمومي و خريد دستگاه اتوبوس واحد شهري براي رفاه حال شهروندان مطالبي راعنوان وخواستار پي گيري موضوعات مطرح شده وهمچنين پرداخت سهم شهرداري ازجرائم‌راهنمايي‌و رانندگي،توجه ويژه به‌مناطق ومنطقه محوري بخصوص بافت تاريخي ، حذف و ايجاد شبكه هاي هوايي برق به زميني براي زيباسازي منظر شهري از سوي مسئولين اداره برق و همكاري و تعامل همه دستگاهها با شهرداري جهت اجراي برنامه ها و پروژه هاي عمراني خود درسطح شهر گرديد .
درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا با عرض تسليت شهادت حضرت زهرا(س) و همچنين عرض خير مقدم وخوشامدگويي به‌ميهمانان محترم وآرزوي موفقيت وسربلندي براي تمامي‌مسئولين برخي از مسائل و مشكلات شهر يزد ونيزديدگاهها وپيشنهادهاي خود رابراي توجه و پي گيري جدي مسئولين در راستاي حل آن مسائل از جمله لزوم توجه جدي به مسأله مهم آب شهر يزد وحقابه آن و پي گيري ويژه از سوي مسئولين استان وكشوري جهت حل اين مهم با پيش بيني اعتبارات ومنابع مالي ، پي گيري اعتبارات دولتي تخصيص يافته به شهريزد بخصوص سهم شهرداري ،تدابير لازم براي تأمين روشنايي بيشتر معابر شهر يزد ،ساماندهي ونظارت كامل برحضور افاغنه واتباع بيگانه درشهر يزد و مهاجرت افراد غيربومي به شهر يزد به خصوص سكونت آنان در بافت تاريخي جهت جلوگيري وكنترل مسائل اخلاقي ، امنيتي ، بهداشتي ، برنامه ريزي هاي لازم جهت انتقال كوره هاي آجرپزي با توجه به مسائل و مشكلات به وجود آمده براي شهروندان به خصوص اهالي محترم حسن آباد ، ارائه راهكارهاي لازم مبني برتوسعه وگسترش فضاي سبز شهري جهت استفاده شهروندان محترم ، ساخت فرهنگسراها درمحلات شهر يزد جهت جذب جوانان و پرنمودن اوقات فراغت آنان با مشاركت ادارات استان ، لزوم توجه بيشتر به كانون فرهنگي مساجد ، حسينيه ها وحتي تأمين بودجه جهت مرمت وبازسازي آن كانونها ،ارائه راهكاري اصولي ومناسب وعزم جدي تمامي دستگاههاي مربوطه براي جلوگيري از هرگونه ساخت وسازهاي غيرمجاز وجلوگيري از گسترش بي رويه شهر،ساماندهي وصدورمجوزهاي لازم براي‌اسكان ميهمانان خارجي درهتل هاي سنتي يزد ونظارت كامل وبيشتر به عملكرد آن هتل ها ، ساماندهي تابلوهاي ادارات دولتي سطح شهر براي ايجاد زيبا سازي نما ومنظر شهري ، يادآوري اجراي اصل يكصدوسوم قانون اساسي مبني بر رعايت و انجام مصوبات شورا توسط مسئولين استان ، برقراري تعامل وهمكاري تمامي دستگاههاي استان جهت اجراي برنامه وپروژه هاي شهرداري ، پي گيري ساخت و احداث پارك قرآني با توجه به مكان يابي صورت گرفته حتي با همكاري بخش خصوصي ،تعيين تكليف دوگانگي صدور مجوز تاكسيراني توسط اتحاديه و سازمان تاكسيراني ، امكان احداث پارك در محور يزد – زارچ با توجه به حوضچه هاي فاضلاب شهري و استفاده از آب پساب براي ايجاد وتوسعه فضاي سبز ، برنامه ريزي هاي لازم جهت احياء وحفظ بافت تاريخي با همكاري ادارات و مسئولين مربوطه جذب سرمايه گذاري و حتي همكاري بخش خصوصي جهت پيگيري بحث درمان و گردشگري در يزد، پيگيري جدي جهت اجراي طرح آستانه مقدس حضرت امامزاده جعفر (ع) ، پيگيري جهت تسريع در ابلاغ هيأت وزيران مبني بر ادغام شهر حميديا به شهر يزد جهت كلان شهر شدن و استفاده از امتيازات و منابع دولتي بيشتر براي شهر يزد با توجه به بودجه هاي درنظرگرفته شده براي اجراي تعهدات و پروژه هاي عمراني توسط شهرداري در شهر حميديا و تأسيس منطقه چهار شهرداري آن در محل، پيگيري تعهدات پرداخت عوارضات مربوط به آلايندگي شهر يزد و حقوقات و سهم تعيين شده شهرداري در اين زمينه ، پيگيري واگذاري 10% اراضي دولتي سهم شهرداري با همكاري اداره راه وشهرسازي، پيش بيني اعتبارات براي شهرداري جهت رفع مشكلات مربوط به قنوات، رعايت عدالت درخصوص توزيع اعتبارات سهم شهرداري درخصوص ماليات بر ارزش افزوده وپيگيري اين موضوع ازسوي مقامات استاني وكشوري،پيگيري جهت اختصاص وتوزيع بودجه بيشتر براي مديريت بحران استان، چاره انديشي هاي لازم براي جذب سرمايه گذار در يزد واشتغالزايي براي جذب جوانان يزدي جهت انجام كار، ارزيابي كارمسئولين استان در دوره هاي گذشته، ايجاد منطقه آزاد ويژه گردشگري دربافت تاريخي شهر يزد با همت و تلاش مسئولين جهت جذب درآمدهاي پايدار، پيگيري جدي مشكلات مربوط به كشتارگاه صنعتي و همچنين ميدان مركزي ميوه و تره بار با توجه به احداث ميدان جديد در شهر شاهديه، فروش اوراق مشاركت براي مشاركت مردم جهت اجراي پروژه هاي عمران شهري ، برنامه ريزي هاي لازم جهت آمادگي استان براي ميزباني جام ملتهاي آسيا، تعيين جايگاه شهر يزد نسبت به شهرهاي همجوار ، عزم جدي جهت سرمايه گذاري در بخش پزشكي براي جلوگيري از بيماريهاي سرطان در استان مطرح نمودند.
سپس آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان گرامي، از استاندارمحترم به لحاظ انتصاب خوب و شايسته آقاي سيدحسيني بعنوان معاونت امور عمراني به پاس همكاري و همدلي ايشان با شهرداري در جهت حل مسائل و مشكلات شهري و هماهنگي هاي انجام شده با دستگاههاي مختلف استان براي اجراي پروژه هاي عمراني شهرداري و همچنين از همدلي و حمايت هاي همه جانبه صورت گرفته از اعضاي شورا در همه زمينه ها تقدير و تشكر نمود.
وي در ادامه خواستار پيگيري جدي از سوي مسئولين جهت تعيين جايگاه و حمايت شهرداريها در نظام اداري بدليل حجم زياد خدمات رساني، ايجاد و برقراري مديريت واحد شهري و تعيين راهكارهاي مناسب براي همكاري و تعامل هرچه بيشتر ادارات استان با شهرداري جهت اجراي برنامه ها، ايجاد راهكارهاي مناسب براي شهرداريها جهت كسب درآمدهاي پايدار با توجه به اقتصاد مقاومتي براي خدمت رساني به شهروندان، تأمين اعتبارات لازم براي رفع نيازهاي اوليه شهر ازجمله گسترش فضاي سبز، آسفالت معابر، مبلمان شهري ، پياده روسازي، تهيه طرح حريم شهر جهت جلوگيري از هرگونه گسترش بي رويه شهر يزد و ممانعت از ساخت وسازهاي غيرمجاز، نگاه ويژه به بافت تاريخي و احياي آن ، تصويب طرح جامع حمل ونقل ريلي و نوسازي ناوگان اتوبوسراني و ماشين آلات عمراني شهرداري، ارائه راهكارهاي لازم جهت ساماندهي زمينهاي افتاده در سطح شهر ، جبران و تأمين هزينه هاي انجام شده توسط شهرداري از جمله خدمات آتش نشاني و اتوبوسراني و جمع آوري زباله براي شهرهاي همجوار يزد ، جذب سرمايه گذاري و بخش خصوصي و نيز تسهيل درصدور فرآيند آن جهت ساخت مجتمع اداري ، تجاري واقعدرحاشيه ميدان حضرت امام حسين(ع) گرديد.
در ادامه جلسه آقاي ميرمحمدي استاندار يزد ضمن گراميداشت و تسليت ايام شهادت حضرت زهرا(س) و تبريك فرارسيدن آغاز سال نو از رئيس وساير اعضاي شورا بخاطر برپايي اين نشست تقدير وتشكر نمود و در ادامه درخصوص مطالب ومباحث و دغدغه هاي مطرح شده از سوي اعضاي شورا و شهردار محترم توضيحات كامل وجامع ارائه نمود وضمن ارائه راهكارهاي مختلف نسبت به آمادگي مسئولين براي هرگونه تعامل و همكاري دراستان براي رفع و حل مشكلات و معضلات شهري به خصوص مسائل مربوط به پروژه هاي عمراني نيمه تمام يا درحال اجراي شهرداري جهت تسريع و به ثمر نشستن آن پروژه ها براي رفاه حال شهروندان وآباداني شهريزد اعلام آمادگي نمود.سپس ايشان نكاتي رادرخصوص پي گيري بحث اعتبارات دولتي به خصوص بحث خريد اتوبوس و ساماندهي ناوگان حمل و نقل شهري ، توسعه و گسترش فضاي سبز شهري با توجه به ضرورت و نياز شهر يزد وجلوگيري از هرگونه تخريب باغات و هرگونه تغيير كاربري درآنها و اجراي طرح نهضت آسفالت درمعابر ، اجرائي شدن تعهدات شهرداري يزد جهت تسهيل و تسريع در ادغام شهر حميديا و يزد با توجه به مصوبه هيئت وزيران و ابلاغ آن و تشكيل نشست مشترك شوراي شهر حميديا به يزد ، مرمت ، بازسازي ، نگهداري و احياء بافت تاريخي شهر و جلوگيري از هرگونه مشكلات اجتماعي و مفاسد اخلاقي توسط اتباع بيگانه ساكن دربافت ، استفاده مناسب از زمين هاي افتاده درسطح شهر و جلوگيري از گسترش و توسعه بي رويه در محدوده شهر ، تعامل با پزشكان وبخش درمان براي تقويت نظام آموزشي دراين بخش و كمك به پژوهش وتحقيق براي شناسايي علل و عوامل بروز بيماري سرطان ، پي گيري موضوع انتقال آب به يزد ، انتقال كوره هاي آجرپزي به خارج از شهر ، دعوت بخش صنعت درمشاركت براي توسعه فضاي سبز و تأكيد برتعهدات داده شده توسط آن بخش ، درخواست ارائه طرح كلي براي ساماندهي تابلوهاي ادارات و نهادها و ارگانهاي در سطح شهر جهت نظام مندي اين موضوع ، پي گيري اراضي سهم شهرداري قابل واگذاري اداره راه وشهرسازي به شهرداري ، استفاده بهينه ازحوضچه فاضلاب جهت گسترش فضاي سبز ، پي گيري واگذاري 10% اراضي دولتي سهم شهرداري توسط اداره راه وشهرسازي ارائه نمودند . همچنين ايشان از اولويت بندي پروژه هاي شهرداري توسط شهرداري و شوراي شهر تشكر نمود . وي در ادامه تأكيد نمود با توجه به نقش و جايگاه شوراي اسلامي شهر و ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات نسبت به استفاده و بكارگيري مشاورين حقوقي اقدام نمايند.
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.