ششمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه‌شنبه مورخ 19/6/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص)، براي يكايك اعضاي شورا و ساير مسئولين آرزوي موفقيت و سربلندي نمود.
سپس بر اساس دستور كار جلسه و هماهنگي بعمل آمده قبلي آقايان زارع‌پور و سعيدنامه در خصوص ارائه برنامه‌هاي خود جهت تصدي شهردار يزد در جلسه شورا حضور يافتند كه در ابتدا مدعوين گزارش كامل و جامعي از برنامه‌ها و ايده‌هاي خود جهت هر چه بهتر اداره نمودن شهرداري براي خدمت‌‌رساني بهتر به مردم و عمران و آباداني شهر يزد ارائه نمودند و در ادامه هر يك از اعضاي شورا سؤالات و نقطه‌نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.