ششصدو چهلمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو چهلمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
 
ششصدو چهلمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 5/4/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، و با عرض تسليت به مناسبت فرا رسيدن سالروز شهادت مظلومانه حضرت آيت‌ا... دكتر بهشتي و هفتادو دوتن از ياران با وفاي امام راحل و انقلاب اسلامي به دست منافقان كوردل و با گراميداشت ياد و خاطره آن شهيدان والامقام و همچنين پيشاپيش فرا رسيدن سالروز شهادت سومين شهيد محراب حضرت آيت‌ا... صدوقي و سالگرد ارتحال فرزند برومندش حاج شيخ محمدعلي صدوقي را به همسرشان تسليت عرض نمود و از خداوند متعال براي تمامي شهدا و گذشتگان علّو درجات و غفران الهي مسئلت نمود.
 
 
 مصوبات :
 
     برگزاري مزايده فروش تعدادي از قطعات مهرآوران با كاربري خدماتي
 
 
 1- لايحه شماره502/920009076-30/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000697- 31/2/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظردارد در راستاي تحقق ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب ، نسبت به فروش قطعات 2492 - 2493– 2495 – 2497 – 2498 – 2504 – 2506 – 3705 – 3707 – 3715 – 3724 – 3726 همگي با كاربري آموزشي و قطعات 2501 – 3706   با كاربري ورزشي و 2499 – 2507 با كاربري پزشكي درماني و 3703 با كاربري فرهنگي از اراضي مهرآوران بخش 5 يزد بر اساس نظر هيأت ارزياب شهرداري ( تصوير به پيوست ) از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق صرفاً قطعات 2501-3706 با كاربري ورزشي، قطعات 2499-2507 با كاربري پزشكي‌درماني وقطعه3703باكاربري فرهنگي مشروط به عدم تغييركاربري، موردتصويب‌قرار گرفت.
 
     برگزاري مزايده فروش زمين با كاربري پمپ بنزين واقع در مهرآوران    
 
2-لايحه‌شماره502/920009344-1/3/92‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره921000727-3/3/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظردارد در راستاي تحقق ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب ، نسبت به فروش زمين با كاربري پمپ بنزين واقع در مهرآوران به شماره قطعه 3704 تحت پلاك 13201/13411 بخش 5 يزد بر اساس نظر هيات ارزياب شهرداري ( تصوير به پيوست) از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق صرفاً جهت استفاده با كاربري پمپ بنزين، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     برگزاري مزايده فروش قطعات تجاري واقع در بلوار شهيد قندي    
 
3-لايحه‌شماره502/920009509-2/3/92‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره921000737-2/3/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد در راستاي تحقق ارقام پيش‌بيني شده در بودجه مصوب ، نسبت به فروش قطعات 3 الي 36 در پلاك شماره 2633 از باقيمانده 13411 بخش 5 يزد از اراضي تجاري واقع در حاشيه بلوار شهيد قندي بر اساس نظر هيات ارزياب شهرداري (تصوير پيوست) از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.