ششصدو چهاردهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو چهاردهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو چهاردهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 23/12/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت اميد است بتوانيم با تعامل و همكاري اعضاي شورا با توجه به فرصت باقي‌مانده متمم و اصلاحيه بودجه شهرداري براي سال 91 و همچنين بودجه پيشنهادي سال 92 شهرداري را مورد بررسي قرار دهيم.
سپس آقاي خباززاده يزدي در سخنان پيش از دستور با اشاره به اينكه ايجاد معابر و خيابان براي رفاه حال شهروندان امري ضروري است و شهرداري نيز توافقات لازم را انجام و حق و حقوق را پرداخت مي‌كند، اظهار داشت: مديران و مسئولين بايد در اين خصوص همراهي بهتري براي رفاه حال شهروندان با شهرداري داشته باشند كه اين همكاري در حال حاضر بين شهروندان و اهالي محلات بهتر مشاهده مي‌شود. وي با بيان اينكه متأسفانه بلوار فضيلت كه سال‌هاست آسفالت و آماده بهره‌برداري جهت استفاده شهروندان مي‌باشد، خاطر نشان ساخت، در راستاي عدم همكاري لازم دانشگاه علوم پزشكي اين معبر مركز خطر و تصادف شده است و با توجه به اينكه در راستاي ديوارچيني توافق لازم صورت گرفته لذا ضروري‌است درجهت‌جلوگيري‌خطرات احتمالي جاني‌دراين پروژه‌توسط مسئولين‌تسريع صورت گيرد.
سپس بر اساس دستور جلسه و با حضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و آقاي دشتي مدير محترم درآمدهاي عمومي شهرداري بخش‌هاي باقي‌مانده تعرفه بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 92 از جمله بهاي خدمات جمع‌آوري سد معبر دستفروشان و مغازه‌داران پس از اخطار لازم، هزينه‌هاي مربوط به پلمپ، جمع‌آوري ابزار آلات ساختماني، هزينه جمع‌آوري نخاله ضايعات و مصالح ساختماني، بهاي خدمات تردد شهري انواع خودرو به استثناي سواري و وانت دوكابين، بهاي خدمات استفاده از ساختمان‌هاي احداثي در كاربري‌هاي غيرمرتبط، بهاي خدمات ماهيانه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري ، بهاي خدمات پاركينگ موقت مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در پايان مقرر گرديد واحدهاي صنفي داراي كسر پاركينگ و مراجعات در سطح شهر كه مزاحمت و مشكلات ترافيكي ايجاد مي‌كنند شهرداري (معاونت حمل و نقل ترافيك) با همكاري كميسيون عمران شورا نسبت به شناسايي واحدهاي صنفي فوق بررسي و ليستي را جهت طرح در جلسه مشترك با حضور نمايندگان شوراي شهر، فرمانداري، مجامع امور صنفي، پليس راهور و شهرداري براي تصميم‌گيري و ارائه راهكارهاي مناسب صورت گيرد.
مصوبات :
 
     تعرفه بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 92
 
 
1- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 11/11/91 اين شورا لايحه شماره 910048233-20/10/91 ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004357-20/10/91 صرفاًدر خصوص بررسي تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 92 به شرح ذيل :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده، بدينوسيله به پيوست يك نسخه اصلاحات پيشنهادي تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا در سال 1392 ارسال مي‌گردد. (لازم به ذكر است موادي كه پيشنهاد اصلاح آن نشده براي اجرا در سال 92 كما كان به قوت خود باقي خواهد بود) خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون‌هاي داخلي شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رؤساي آن كميسيون‌ها و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، صرفاً تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات شهرداري جهت اجرا در سال 92 با تغييرات و اصلاحات صورت گرفته طبق تصاوير پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     نرخ كرايه آژانس‌ها و تاكسي‌هاي سطح شهر
2- لايحه شماره200/910058089-14/12/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911005231- 15/12/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 911814953 مورخ 9/12/91 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر يزد به پيوست تصوير بند 4 سي و پنجمين جلسه هيئت مديره سازمان فوق مبني بر تصويب افزايش نرخ كرايه آژانس‌ها و تاكسي‌هاي شهري با توجه به پيش‌بيني افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير هزينه‌ها در سال 92 به شرح ذيل جهت تصويب نهايي ارسال مي‌گردد:
1- افزايش 40 درصدي نرخ كرايه آژانس‌ها: وروديه 9.800 ريال، هر كيلومتر پيمايش 2.500 ريال و هر دقيقه انتظار 1.100 ريال و افزايش 30 درصدي نرخ كرايه نمايندگي‌هاي سازمان.
2- افزايش نرخ كرايه تاكسي‌هاي شهري با توجه به بنزين 7000ريال : وروديه 5500 ريال و هر كيلومتر پيمايش 800 ريال و بنزين 10.000 ريال: وروديه 6000 ريال و هر كيلومتر پيمايش 1200ريال.
خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان ميرشمسي و ابوئي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون خدمات شهري شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً در راستاي ساماندهي به وضعيت موجود و ايجاد حقوق دو سويه بين رانندگان و سازمان تاكسيراني مقرر گرديد شهرداري و سازمان مذكور نسبت به موارد پنج گانه ذيل اقدامات لازم بعمل آورند:
1- ترغيب رانندگان به استفاده از لباس فرم در صورت عدم امكان بايستي رانندگان فرودگاه، ترمينال و راه‌آهن ملبس به لباس فرم گردند.
2- سازمان تاكسيراني موظف است نسبت به تهيه و نصب سيليفون‌هاي چسب‌دار حاوي مشخصات راننده، كمك راننده، نرخ وروديه، نرخ هر كيلومتر بر روي شيسه سمت راست اتومبيل اقدامات لازم معمول نمايد.
3- تلاش در راستاي نصب GPS بر روي تاكسي‌هاي موجود.
4- به مزايده گذاشتن تاكسي‌هاي خطي در قالب خطوط تاكسيراني در نقاط مختلف شهر به بخش خصوصي.
5- رايگان نمودن معاينه فني جهت كليه تاكسي‌ها.
 
 
 
 
 
     تملك پلاك واقع در طرح فضاي سبز ميدان امام حسين(ع)
 
3- لايحه دو فوريتي شماره502/910059080-20/12/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911005281- 20/12/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 8682 بخش 4 يزد واقع در طرح فضاي سبز ميدان امام حسين(ع) با كد نوسازي شماره 1-93-28-2 متعلق به آقاي عبدالرسول سلطان‌زاده اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري كل سهم ايشان و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ سيزده ميلياردو چهارصدو چهل و سه ميليون ريال (13.443.000.000ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين مالك از شهرداري بستانكار مي‌باشد كه مقرر شد مبلغ چهار ميليارد ريال (4.000.000.000ريال) آن تا پايان سال جاري و مابقي در ارديبهشت و خرداد ماه سال 92 در وجه ايشان پرداخت گردد. ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 531020001 (تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني نقدي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با عنايت به توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     رعايت علائم اسلامي در نماي ساختمان‌
4-در رابطه با عدم رعايت علائم اسلامي توسط مالكين در نماي ساختمان‌ها در مناطقي از سطح شهر به خصوص شهرك دانشگاه، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري (مناطق سه گانه و ناحيه تاريخي) هر چه سريعتر نسبت به پي‌گيري‌هاي لازم جهت ارجاع پرونده‌هاي مربوطه جهت امحاء به كميسيون‌هاي ماده صد اقدام نمايند.
 
     نامكذاري ميدان جديدالاحداث
 
5-در رابطه با نامگذاري ميدان جديدالاحداث واقع‌در بلوار شهيد جوكار با توجه به درخواست امام جماعت، اهالي و معتمدين محله عيش‌آباد و خيرآباد مبني بر نامگذاري آن ميدان به نام «سادات» ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق درخواست فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.