ششصدو پنجمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 18/11/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با گراميداشت ايام ا... مبارك دهه فجر و با تقدير و تشكر از اعضاي شورا و مسئولين مربوطه شهرداري كه در بازديد مجموعه حضرت امامزاده سيد جعفر محمد (ع) حضور داشتند گزارش كاملي از بازديد صورت گرفته و مباحث مطرح شده براي همكاري و ارائه خدمات هر چه بيشتر و بهتر به زائرين محترم از جمله پيش‌بيني احداث درمانگاه و حتي‌المقدور استقرار تيم پزشكي در زمان‌هاي خاص، ساماندهي وضعيت پاركينگ احداثي و نظافت آن و جمع‌آوري زباله آن مكان مقدس، تملك زمين مجاور امامزاده، اجراي پل عابر پياده مكانيزه ارائه و تأكيد نمود شهرداري به خصوص سازمان فرهنگي ورزشي با اداره اوقاف و امور خيريه استان با يك برنامه‌ريزي اصولي و هدفمند همكاري‌هاي لازم با آن اداره جهت برطرف نمودن مسائل و مشكلات آن مكان مقدس و تمامي بقاع متبركه در استان تعامل داشته باشند.
وي در ادامه در خصوص عملكرد مهندسان ناظر ساختماني به دليل كارآيي نامناسب و ضعيف بعضي از آنان و نداشتن نظارت كامل بر ساخت و سازها و تخلف‌هاي صورت گرفته و ضرر و زيان‌هاي وارده به مالكين از شهرداري خواست تا بر اساس تبصره هفت ماده صد قانون شهرداري‌ها، مهندسان ناظر كه از سوي كميسيون متخلف شناخته شدند را به نظام معماري و ساختماني (سازمان نظام مهندسي) معرفي تا طبق ضوابط و مقررات با آنان برخورد قانوني صورت گيرد و شهردار موظف است فرد يا دستگاهي را مسئول اين موضوع نمايد.
سپس با توجه به حضور آقاي قانع مسئول اداره املاك و آقاي برزگري مسئول اداره حقوقي شهرداري موضوع تعيين تكليف وضعيت نهايي اراضي مربوط به بسيجيان مطرح گرديد كه با توجه به توضيحات ايشان و نظرات اعضاي شورا مقرر گرديد كميسيون تحول اداري و املاك شورا موضوع فوق را ظرف مدت يك هفته با حضور مسئولين مربوطه مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري نهايي و اجراي آن از سوي شهرداري به شورا گزارش نمايد.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده آقاي اصغر زاده عضو محترم شوراي اسلامي شهر اروميه كه در حال حاضر عضو هيأت رئيسه شورايعالي استان‌ها مي‌باشند در جلسه شورا حضور يافت كه در ابتدا رياست و ساير اعضاي شورا ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ايشان براي نامبرده و تمامي مسئولين جهت خدمت رساني به نظام مقدس جمهوري و مردم جامعه آرزوي موفقيت و سربلندي نمودند. سپس آقاي اصغر زاده با گراميداشت ايام ا... مبارك دهه فجر و تقدير و تشكر از رئيس و ساير اعضاي شورا به خاطر حضور در اين نشست، گزارشي از اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده توسط شوراي اسلامي شهر اروميه به خصوص تصويب نقشه‌هاي ساختماني زير 1000 متر بدون نياز مالكين براي مراجعه سازمان نظام مهندسي، نحوه ساخت و سازها و چگونگي عملكرد كميسيون‌هاي ماده صد، نحوه مشاركت و سرمايه‌گذاري شهرداري اروميه، برگزار جلسات شورايعالي استان‌ها و پي‌گيري موضوع انتخابات رياست جمهوري و ساير موارد جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود.
 
 مصوبات :
     واگذاري اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني به سازمان عمران
 
 
 1-لايحه‌ دوفوريتي ‌شماره502/910053073-17/11/91 شهرداري ‌ثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره911004800-17/11/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به واگذاري قطعات 1340 الي 1346 و 1350 الي 1354 و 1481 الي 1485 و 1241 و 1300 الي 1302 و 1271 الي1273 و 1245 و 1246 از اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني و با نرخ ارزيابي انجام شده توسط هيئت ارزياب شهرداري جمعاً به مبلغ سي و هشت ميلياردو نهصدو هشتاد ميليون و چهارصدو هفتاد هزارريال (38.980.470.000ريال) به سازمان عمران شهرداري يزد در ازاي هزينه‌هاي عمراني (صورت وضعيت‌هاي آماده براي پرداخت) و از محل فروش اموال غير منقول اقدام نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت صلاح‌ديد اجازه فرماييد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً  در صورت نياز آقايان حاجي‌محمدرضايي و قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
    ارزش معاملاتي انواع ساختمان
 
 2- لايحه شماره200/910048646-24/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911004416- 25/10/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 911002845 مورخ 25/7/91 و در اجراي تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري‌ها ارزش معاملاتي انواع ساختمان به شرح زير پيشنهاد مي‌گردد:
الف- ساختمان‌هاي اسكلتي اعم از فولادي و بتني هر متر مربع چهار ميليون ريال.
ب- ساختمان‌هاي با مصالح بنايي.
ب-1) ساختمان تير آهن و ويا تيرچه بلوك هر متر مربع دو ميليون و پانصد هزارريال.
ب- 2) ساختمان ضربي آجري (قوسي) هر مترمربع يك ميليون و پانصد هزارريال.
ب-3) ساختمان ساندويج پانل هر متر مربع سه ميليون ريال.
ج- ساختمان با سقف سبك.
ج-1) ساختمان به صورت سوله صنعتي هر متر مربع يك ميليون و هشتصد هزارريال.
ج-2) ساختمان به صورت سقف شيرواني هر متر مربع يك ميليون و دويست هزارريال.
د- حصاركشي هر مترمربع سيصد هزارريال.
تبصره : مبناي محاسبه جريمه براي ساختمان‌هاي احداثي در سال 1392 بيست درصد (20%) مبلغ فوق و براي سال‌هاي بعد به ازاي هر سال 20% مبالغ فوق به سال قبل اضافه تا پس از پنج سال مبالغ فوق مبناي محاسبه قرار گيرد.
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان زرگرباشي و دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح ذيل جهت اجرا از ابتداي سال 92 مورد تصويب قرار گرفت:
الف: ارزش معاملاتي ساختمان مسكوني با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربع سيصد هزار ريال(300.000 ريال).
ب : ارزش معاملاتي ساختمان تجاري با هر نوع سازه به ازاي هر متر مربع پانصد هزار ريال(500.000 ريال).
ج: ارزش معاملاتي ساختمان سالن‌هاي سوله با سقف سبك و سازه قابي يا خرپايي به ازاي هر مترمربع يكصدو پنجاه هزارريال (150.000ريال).
د: ارزش معاملاتي ساختمان سايه‌بان با سقف سبك به ازاي هر متر مربع پنجاه هزارريال (50.000ريال) (حداكثر ارتفاع: 3متر)
هـ : ارزش معاملاتي ساختمان حصاركشي به ازاي هر متر طول پنجاه هزارريال (50.000ريال) (در صورتي كه مالك نسبت به حصاركشي مناسب با ارتفاع يك متر ديوار آجري و يك متر نرده نمايد مشمول جريمه نمي‌گردد.)
 
     تأمين پا ركينگ بر معبر براي تجاري‌هاي واقع‌در خيابان ايثارگران
 
 3- لايحه شماره502/910040977-12/9/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003582- 12/9/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/910024716 مورخ 5/6/91 و عطف به نامه شماره 911002330 مورخ 21/6/91 آن شورا مبني بر ضرورت تأمين پاركينگ بر معبر به عمق 5 متر براي تجاري‌هاي واقع در خيابان ايثارگران، به پيوست نامه شماره 310/910035225 مورخ 6/8/91 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري در خصوص رعايت حداقل 5/2 متر عمق پاركينگ و لحاظ نمودن ساير ضوابط ساخت و ساز در زمان ارسال پرونده به كميسيون ماده 5 تقديم مي‌گردد. لذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است مجدداً موضوع در شوراي اسلامي مطرح و نهايتاً نظر آن شوراي محترم در خصوص تملك قسمتي از پلاك ثبتي 7453 بخش 4 يزد متعلق به آقاي نعيم‌آبادي با وكالت آقاي شعبان‌علي دهقان از محل افزايش كد هزينه‌اي 531020002 (تملك املاك واقع‌در مسير طرح‌هاي عمراني-تهاتري) و در مقابل افزايش كد درآمدي (416036307 حق تشرف) و كد درآمدي 416036310 (درآمد حاصل از تغيير كاربري‌ها) جهت انجام اقدامات لازم، به اين شهرداري اعلام فرمايند. ضمناً  آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط به رعايت حداقل 5/2 متر عقب نشيني پاركينگ بر معبر در صورت موافقت كميسيون ماده 5 پس از اخذ باقي‌مانده حقوقات شهرداري به نرخ روز، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.