ششصدو پنجاه و چهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجاه و چهارمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجاه و چهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 30/5/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند پيشنهاد نمود با توجه به نزديك شدن پايان فعاليت دور سوم شورا به منظور ارج نهادن به تمام كساني‌ كه به هر دليل با اين شورا در جهت خدمت رساني به مردم و تحقق و پيشبرد اهداف شورا همكاري داشتند با برگزاري مراسمي از آنان با اهداء لوح تقدير و سپاس تجليل بعمل آيد كه در اين راستا ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات خود را مطرح كه مقرر گرديد تمامي اعضاي شورا در اسرع وقت اسامي نفرات را طي ليستي به شورا اعلام تا ضمن بررسي، برنامه‌ريزي‌هاي لازم در اين زمينه معمول گردد . در ادامه با توجه به دستور كار جلسه و بر اساس بند 2 صورتجلسه 29/3/92 شورا و با حضور آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم از مديران عامل سازمان‌هاي بازيافت آقاي صالحيان و سازمان پارك‌ها و فضاي سبز آقاي صفدرپور به پاس خدمات و تلاش‌هاي مؤثر آنان در ايام عيد نوروز سال 92 و همچنين آقاي مهندس كشفي مدير منطقه يك شهرداري و كاركنان شوراي اسلامي شهر آقاي وصال، آقاي دهقان‌پور و سركار خانم مجنون به دليل اقدامات و فعاليت‌هاي ارزنده آنان در طول دور سوم شورا تجليل بعمل آمد.
 
 مصوبه :
 
     پاداش جهت تهيه طرح تفصيلي
 
 
1- نامه‌شماره 310/920022659-29/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001747- 29/5/92:
« احتراماً به استحضار میرساند که با عنایت به حمایت های بی دریغ و تحت نظارت آن شورای محترم و همچنین تلاشهای مستمر و شبانه روزی مسئولین و کارشناسان شهرداری یزد و کمیته نظارتی تهیه طرح تفصیلی جهت تعیین تکلیف و به ثمر رساندن تهیه طرح تفصیلی شهر یزد، این مهم بحمد ا... انجام شده است. چنانکه طرح تفصیلی شهر به تصویب شورای اسلامی شهر و همچنین کمیته فنی کمیسیون ماده پنج نیز رسیده و در شرف ابلاغ و ان شاء ا... رونمایی می‌باشد. از اینرو و باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و با توجه به مذاکرات صورت گرفته در جلسه مورخ 27/05/1392 آن شورای محترم و تأکید اعضاء بر تقدیر و تشکر ویژه از زحمات افرادی که در این زمینه اقدام نموده اند به استحضار می رساند که شهرداری یزد در نظر دارد از محل ردیف های 1512417002 و 1512205010 و 1512205016 نسبت به اختصاص مبلغ 320,000,000 ریال به این امر و پرداخت طبق لیست پیوست اقدام نماید. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و پس از تصویب امر به ابلاغ نمایند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با عنايت به توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك قسمتي از پلاك‌هاي متعلق به آقاي محمد علي شيخ پور
 
 
2- لايحه‌دوفوريتي502/920022074-26/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001697- 26/5/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضارمي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك هاي ذيل:   1- پلاك 317 به كدنوسازي 238-7-6-2 به مبلغ 000/750/114 ريال 2- پلاك 328 به كدنوسازي 35-63-6-2 به مبلغ 000/950/250 ريال   3- پلاك 305 به كدنوسازي 198-7-6-2 به مبلغ 333/333/589 ريال 4- پلاك 388 به كدنوسازي 265-7-6-2 به مبلغ 666/616/451 ريال 5- پلاك 315 به كدنوسازي 204-7-6-2 به مبلغ 000/050/104 ريال   6-   پلاك 319 به كدنوسازي 245-7-6-2 به مبلغ 333/833/117 ريال 7- پلاك 323 به كدنوسازي 214-7-6-2 به مبلغ 000/360/748 ريال 8- پلاك 314 به كدنوسازي 40-7-6-2 به مبلغ 000/960/806 ريال 9 - پلاك 390 به كدنوسازي 267-7-6-2 به مبلغ 444/444/262 ريال  10- پلاك 384 به كد نوسازي 261-7-6-2 به مبلغ 000/950/243 ريال 11- پلاك 386 به كدنوسازي 263-7-6-2 به مبلغ 555/805/391 ريال همگي بخش 5 يزد واقعدر طرح 30 متري خاتم ، متعلق به آقاي محمد علي شيخ پور اقدام نمايد. نظر به اينكه پس از طي مراحل قانوني توسط هيأت كارشناسي رسمي منتخب دادگستري جمعاً مبلغ 331/053/082/4 برآورد و اعلام نظر گرديده است و طي اخطاريه شماره 813/920204374 مورخ 6/4/92 به نامبرده ابلاغ گرديده تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح بنام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد شهرداري از محل كد 15310200005 تملک و آزادسازی بلوار خاتم طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد ضمناً آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با اعمال قانون ماده 101 جهت اخذ تمام هزينه‌هاي مربوط به تفكيك اوليه مورد تصويب قرار گرفت.
 
     طرح تقاطع غيرهمسطح ميدان آيت‌ا... خاتمي
 
 
3- نامه شماره‌600/920020351-14/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001557- 14/5/92:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست چهار نسخه طرح تقاطع غيرهمسطح ميدان آيت‌ا... خاتمي(ره) كه در جلسه كميته ايمني مورخ 29/3/92 اين شهرداري مطرح و به تصويب اعضاء رسيده است جهت استحضار و طرح در جلسه آن شوراي محترم ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد تاييديه لازم را جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري ابلاغ نمايند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تاييد قرار گرفت. ضمناً پيشنهاد گرديد عرض زيرگذر جهت استفاده BRT درآينده اضافه گردد.
 
 
     طرح تقاطع غيرهمسطح ميدان اطلسي
 
 
4- نامه شماره600/920021473-22/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001643- 22/5/92:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً پيرو جلسات متعدد در كميسيون عمران آن شورا در خصوص بررسيطرح تقاطع غير همسطح ميدان اطلسي و تصميم آن كميسيون مبني بر تاييد گزينه‌هاي 1 و 4 مشاور، به پيوست آلبوم طرح‌هاي مذكور ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در جلسه علني شورا مطرح و تاييديه لازم را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ نمايند. ضمناً CD طرح ضميمه مي‌باشد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     پيشنهاد بهاي خدمات مركز كنترل ترافيك
 
 
5- لايحه‌شماره200/920018918-3/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001451- 3/5/92:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به مراجعات مكرر مردمي به مركز كنترل ترافيك شهرداري و درخواست تصاویر ویدئویی ضبط شده توسط دوربينهاي نظارت تصويري سطح شهر به منظورارایه تصاویر تهیه شده بعنوان مدرک قابل استناد درمحاکم ومراجع قضایی وهیاتهای حل اختلاف و...،بدینوسیله پیشنهاد می گردد شهرداري در قبال ارائه خدمات مورددرخواست فوق ودرراستای جبران بخش کوچکی از هزینه های سنگین راه اندازی وبهره برداری ازامکانات ایجادشده نسبت به دریافت بهاي خدمات به شرح ذيل اقدام نمايد:
1- بهای خدمات ارائه تصویر تا 10 دقیقه 250000 ريال
2- بهای خدمات ارائه تصویر از 10‌دقیقه تا30 دقیقه به ازای هر دقیقه مازاد بر 10 دقیقه اول 15000 ريال
3- بهای‌خدمات ارائه‌تصویراز 30دقیقه‌تا 1 ساعت‌(حداکثرارائه‌تصویر یک ساعت می‌باشد) 1000000ريال
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان ميرشمسي ودشتی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق به استثناي موارد مطرح شده ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
الف- پاسخ به استعلام‌هاي صورت گرفته از طرف مراجع قضايي و انتظامي.
ب- در صورتي كه كارشناسان رسمي دادگستري ابلاغيه رسيدگي به تصادفات از طرف مراجع قضايي و يا انتظامي به همراه دارند.
ج- كارشناسان راهنمايي و رانندگي در صورتي كه ابلاغيه رسيدگي به تصادف از طرف مراجع قضايي و يا انتظامي و يا راهنمايي و رانندگي در دست دارند.
ضمناً شهرداري موظف است كليه تصادفات مربوطه را حداقل به مدت يك سال ذخيره و نگهداري نموده و با شرايط فوق‌الذكر در اختيار قرار دهد.
 
     بررسي درخواست آقاي مبشر
 
 
6- درخواست آقاي اميرحسين مبشرثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004089-5/10/91 در رابطه با تعيين تكليف نهايي توافقات صورت گرفته جهت تغيير كاربري پلاك 3/1484 بخش 8 يزد واقع‌در بلوار 17 شهريور ابتداي خيابان شهيد عابدي، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه در كميسيون نظارت و پي‌گيري و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق «متن ذيل» مورد تصويب قرار گرفت:
با توجه به اينكه آموزش و پرورش موظف بوده است ظرف 18 ماه زمين موصوف را تملك نموده در صورت عدم اقدام با توجه به تبصره يك ماده واحده مجلس شوراي اسلامي (به شرح زير) به نظر كميسيون شهرداري و با كميسيون ماده 5 نيازي نداشتند لازم نبوده است نظر اداره آموزش و پرورش را پيرامون برداشتن طرح آموزشي نخواهند و اجراي ماده واحده كفايت مي‌نموده است به نظر مي‌رسد پيدا كردن زمين به آموزش و پرورش به عنوان مابه‌الازاء موافقت به آموزش و پرورش فاقد وجاهت بوده و مالك بايستي با كمك شهرداري و ساير مراجع مربوطه در جهت احقاق حقوق خود مورد حمايت قرار گرفته و اقدامات مربوطه را به شورا گزارش نمايد.
« تبصره 1 ماده واحده: در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 5 سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه‌ي هزينه‌ي احداث و تجديد بنا را ندارد.»
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.