ششصدو پنجاه و سومين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پنجاه و سومين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو پنجاه و سومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 يك‌شنبه مورخ 27/5/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران، گزارشي از اقدامات و پي‌گيري‌هاي صورت گرفته در خصوص چاپ و انتشار عملكرد شش ساله دور سوم شورا با همكاري شهرداري جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود. در ادامه با عنايت به پيشنهاد اعضاي شورا در خصوص اتمام كار كميسيون‌هاي داخلي شورا جهت جمع‌بندي كارها با توجه به فرصت باقي‌مانده تا شروع فعاليت دوره چهارم مقرر گرديد به جاي تشكيل كميسيون‌ها در هفته آينده نامه‌ها و لوايح موجود در هر كدام از كميسيون‌ها در جلسات علني شورا، موضوعات مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.
سپس آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم از تمامي اعضاي شورا به پاس همكاري و حمايت‌هاي صورت گرفته با ايشان و مجموعه شهرداري و موفقيت و پيشرفت‌هاي حاصله در طول مدت تصدي ايشان به عنوان شهردار و ارشادات و رهنمودهاي ارزنده آنان تقدير و تشكر نمود. وي در ادامه گزارشي از وضعيت درآمد، هزينه شهرداري و پرداخت بدهي به پيمانكاران در زمينه خدمات و عمراني و همچنين گزارشي از عمليات عمراني صورت گرفته در پروژه زيرگذر حكيميان و اقدامات انجام شده براي خريد و نصب وسايل بازي و ست‌هاي ورزشي در پارك‌ها توسط سازمان پارك‌ها و فضاي سبز، جمع‌آوري زباله در سطح شهر و شروع بكار دو پيمانكار جديد در مناطق حسن‌آباد و صفائيه، خريد و نصب گاري جهت دفع زباله در 20 نقطه از شهر يزد، آسفالت معابر سطح شهر توسط پيمانكاران، اقدامات انجام شده توسط مشاور براي تهيه طرح پل روگذر ميادين شهداي محراب و معلم جهت روان‌سازي ترافيك ، راه‌اندازي فرهنگ‌سراي خانواده و تشكيل كلاس‌هاي آموزشي، پياده‌روسازي خيابان‌ها، پي‌گيري‌هاي صورت گرفته درخصوص ممانعت ازساخت كشتارگاه در مهريز توضيحات كامل و جامع ارائه نمود.
در ادامه جلسه لايحه شهرداري در خصوص تهاتر بدهي شركت سيمرغ كه با حضور نماينده آن شركت و مسئولين مربوطه شهرداري در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا مورد بررسي قرار گرفته بود مطرح گرديد كه با توجه به توضيحات رياست آن كميسيون و نظرات ساير اعضاي شورا مقرر گرديد كارگروهي با حضور آقايان كوچك‌زاده، پارساييان به عنوان نمايندگان شورا و مشتاقيون معاونت اداري و مالي، دهقان معاونت معماري و شهرسازي و فلاح مديريت طرح‌هاي توسعه تشكيل و موضوع ظرف مدت يك هفته مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري نهايي در جلسه علني، به شورا گزارش نمايند.
سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي و با حضور اقاي ايماني نماينده محترم مشاور مهندسين آرمان‌شهر و آقاي دهقان معاونت معماري و شهرسازي، آقاي فلاح مديريت طرح‌هاي توسعه و ساير كارشناسان مربوطه، موضوع طرح تفصيلي منطقه سه شهر يزد مطرح و در خصوص شرايط وضع موجود، نقشه كاربري اراضي پيشنهادي و شبكه معابر، جمعيت‌پذيري‌محلات،سرانه‌ها،خدمات‌وغيره‌موردبررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
 
 مصوبه :
 
     ارسال نقشه‌هاي پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه سه
 
 1- نامه‌شماره 310/920021733-23/5/92 شهرداري‌يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921001699- 27/5/92:
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال نقشه‌هاي پيشنهادي طرح تفصيلي منطقه سه- با سلام وصلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به پيوست تصوير نامه شماره 15-155-0700-92 مورخ 23/5/1392 مشاور آرمان‌شهر به انضمام يك نسخه نقشه كلي طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه 3 شهر و يك نسخه نقشه پهنه بندي تراكمي منطقه به انضمام CD حاوي فايل‌هاي مربوطه جهت استحضار و طرح در شوراي اسلامي شهر يزد جهت بررسي و تاييد ارسال مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مشاورين، كارشناسان و مسئولين مربوطه براساس پيشنهادهاي اعضاي شورا و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، نقشه‌هاي كاربري اراضي و پهنه بندي تراكمي طرح تفصيلي پيشنهادي منطقه سه مورد تاييد قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري در اسرع وقت نسبت به ارسال ضوابط پيشنهادي طرح تفصيلي شهر يزد جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري به شورا ارائه نمايند.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.