ششصدو پانزدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو پانزدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

ششصدو پانزدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19 چهار‌شنبه مورخ 23/12/91  با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:

در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) براي تمامي مسئولين و اعضاي شورا آرزوي سربلندي وموفقيت نمود سپس بر اساس دستور كار جلسه لايحه شماره 130/910046550 شهرداري در خصوص متمم و اصلاح بودجه مربوط به سال 91 شهرداري مطرح گرديد كه آقاي پارساييان رئيس كميسيون برنامه و بودجه از بررسي‌هاي بعمل آمده در آن كميسيون با حضور مشاورين و مسئولين مالي شهرداري گزارش كامل و جامع ارائه نمود و در ادامه رديف‌هاي مربوط به درآمدي و همچنين رديف‌هاي هزينه‌اي از جمله ساير پرداختي‌ها و عمراني، هزينه‌هاي جاري اداري، هزينه‌هاي جاري شهري با حضور شهردار محترم و ساير مسئولين مالي شهرداري مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گرديد هزينه‌هاي عمراني و ساير موارد مربوطه در جلسات آتي شورا مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.

مصوبات :

 

     مساعدت

 

 

1- درخواست مدير مجتمع شهداي محراب جهت كمك به مدرسه دبستان شهيد ساقي واقع‌در بلوار دهه فجر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004970-1/12/91 و مدرسه راهنمايي شهيد بهشتي واقع در بلوار  دهه فجر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004969-1/12/91 ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال (1.500.000ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا به هر يك از موارد فوق اقدام نمايد.

 

 

     مساعدت

2- درخواست مساعدت رئيس كانون اصلاح و تربيت ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004997-2/12/91، هيأت امناي مسجد باب الحوائج كوي ابوالفضل (ع) حسن آباد مشير ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004662-8/11/91، فرمانده ناحيه مقاومت بسيج يزد براي پايگاه شهيد شيخ فضل‌ا... نوري (محمودآباد) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004724-12/11/91 ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري به هر يك از موارد فوق مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000ريال) از رديف  ماده 17 سهم شورا پرداخت نمايد.

 

 

 

     مساعدت

 

3- درخواست هيأت امناي مؤسسه بيت‌الرضا واقع در بلوار مدرس جاده سنتو ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004894-26/11/91 با موضوع مساعدت مالي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا اقدام نمايد ضمناً درخواست كانون مطالعاتي بينش و مهدويت دانشگاه يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911005087-7/12/91 با موضوع پرداخت هزينه يك دستگاه اتوبوس جهت برگزاري اردوي زيارتي، تفريحي مورد مخالفت قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 22 خاتمه يافت.