ششصدو هفتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو هفتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو هفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 25/11/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين و عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر، شهردار محترم و رئيس شوراي اسلامي شهرستان تربت جام كه جهت بازديد به شهر دارالعباده يزد عزيمت نمودند اظهار داشت : اميد است در اين مدت كوتاهي كه در شهر يزد ميهمان ما مي‌باشيد بتوانيم با يك برنامه‌ريزي از فعاليت‌ها و اقدامات خوب و مؤثر صورت گرفته توسط شهرداري با حمايت اين شورا به خصوص پروژه‌هاي عمراني در دست اقدام و تكميل شده بازديد داشته باشيد تا به ياري خدا ضمن كسب تجارب لازم بتوانيد استفاده بهينه از اين سفر داشته باشيد.
وي در ادامه در رابطه با نحوه عملكرد شورا و چگونگي كار كميسيون‌هاي داخلي و جلسات هفتگي كميسيون‌ها و تشكيل جلسات علني و بازديدهاي هفتگي اعضاي شورا با معيت شهردار محترم، مديران مناطق و ساير مسئولين مربوطه از پروژه‌هاي عمراني شهرداري، برگزاري ملاقات‌هاي عمومي در هر هفته روزهاي يك‌شنبه و پي‌گيري شكايت‌ها و اعتراضات مردمي و ساير موارد توضيحاتي ارائه نمود.
سپس آقاي بدري احمدي رياست محترم شوراي اسلامي شهر تربت جام ضمن تقدير و تشكر از رئيس و اعضاي شوراي شهر يزد بخاطر ميهمان نوازي و برپايي اين جلسه اظهار داشت اميدواريم ما هم بتوانيم با حضور خود در شهر يزد از عملكرد و فعاليت‌هاي مؤثر صورت گرفته توسط شورا و شهرداري يزد نهايت استفاده و تجارب لازم را كسب نماييم. وي در ادامه گزارشي از نحوه كارآيي عملكرد و برگزاري جلسات كميسيون‌هاي داخلي برنامه بودجه ، عمران ، جلسات علني آن شورا، بررسي لوايح شهرداري، آداب و رسوم، وسعت و جمعيت ، مفاخر و مشاهير آن شهر ، سفرهاي صورت گرفته توسط اعضاي شورا از كلان شهرها و ساير مراكز استان‌ها و تجارب ارزنده و كسب شده در اين زمينه‌، برگزاري نشست‌هاي مردمي در مساجد و محلات، اقدامات فرهنگي انجام شده و تعامل و همكاري خوب شورا با شهرداري و ساير خدمت رساني به مردم خوب تربت جام ارائه نمود.
در ادامه جلسه هر يك از اعضاي شورا ضمن عرض خير مقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند براي اعضاي محترم شوراي شهر، شهردار محترم شهر تربت جام جهت خدمت رساني به مردم شريف آن شهر آرزوي موفقيت و سربلندي نمودند.
سپس شهردار محترم تربت جام ضمن تقدير و تشكر از رئيس و اعضاي شورا جهت تشكيل اين نشست گزارشي از عملكرد آن شهرداري و ميزان تحقق شدن بودجه سال 91 و درآمدهاي پايدار آن شهرداري و بهاي خدمات اخذ شده بابت كاشت خربزه در آن شهر، اجراي پروژه‌هاي عمراني، احداث پارك بانوان، تكميل و تجهيزات وسايل ورزشي و تفريحي در پارك‌ها و نحوه ساخت وسازها و صدور پروانه ساختماني ارائه نمود.
 مصوبات :
 
     درخواست معاونت امور مالياتي
 
 
 1- لايحه شماره200/910051965-11/11/91شهرداري ثبت دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911004703- 11/11/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 3849/11/ص مورخ 26/8/91 معاونت امور مالياتي سازمان اقتصاد و دارايي استان (تصوير پيوست) و در جهت تعامل هر چه بيشتر، شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ يكصدو پنج ميليون و هفتصدو بيست و پنج هزارريال (105.725.000ريال) را از محل كاهش رديف اعتباري 512420001 (ديون با محل) و افزايش رديف اعتباري 512416009 (ساير كمك‌ها و پرداخت‌ها به بخش عمومي) جهت انجام موارد درخواستي طي بند 1 نامه فوق‌الذكر پرداخت نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
     مابه التفاوت قرارداد لوله گذاري فيبر نوري
 
 2- لايحه شماره200/910051968-11/11/91شهرداري ثبت دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911004704- 11/11/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 91/10297 مورخ 22/9/91 شركت اعتماد عمران پارس كوير مجري قرارداد شماره 221/28278 مورخ 27/6/91 با موضوع پروژه حفاري و لوله‌گذاري فيبر نوري، نظر به اينكه حجم اوليه پيمان اجراي 15 كيلومتر حفاري و لوله‌گذاري فيبر نوري بوده و پروژه در حال اجرا مي‌باشد كه با افزايش ناگهاني قيمت مواد اوليه مصرفي، طبق بررسي‌هاي به عمل آمده، پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از نوسانات قيمت ضروري به نظر مي‌رسد، لذا اين شهرداري در نظر دارد قراردادي را به صورت متمم در حد مبلغ نهصدوشصت ميليون ريال (960.000.000ريال) از محل رديف (اينترانت شهري بر بستر فيبر نوري) 531040031 با پيمانكار فوق منعقد نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     بررسي و حل و فصل صدور مجوز احداث سالن سينما جام جم
 
 3-لايحه شماره502/910047300-16/10/91شهرداري ثبت دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911004272- 16/10/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، پيرو لايحه شماره 502/52863 مورخ 22/10/88 و عطف به بند 2 صورتجلسه مورخ 14/11/88 مبني بر موافقت آن شوراي محترم مبني بر واگذاري پلاك باقيمانده 1203 بخش 4 يزد به آقاي عليرضايي به منظور احداث پاركينگ سينما به صورت روباز، با عنايت به اينكه شش‌دانگ پلاك مذكور به نامبرده منتقل گرديده است، لذا به پيوست تصوير صورتجلسه مورخ 5/10/91 در خصوص توافق با صدور مجوز احداث سالن توسعه سينما جام جم ارسال مي‌گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت، جهت انجام اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، شهرداري مكلف است در اجراي مصوبه قبلي شورا كاربري ملك ايشان را به پاركينگ تبديل نمايد و با افراد خاطي در اين زمينه برخورد قانوني به عمل آورد. ضمناً مالك در حال حاضر برابر قوانين و مقررات جاري بر اساس سند صادره از حقوق مالكانه برخوردار مي‌باشد.
 
     درخواست مساعدت
 
 
 4-درخواست مسئول هيأت عشاق‌الرضا(ع) يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003216-22/8/91، حوزه مقاومت سه نصر بسيج ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003256-24/8/91، مدير مسئول دو هفته نامه اميد و آگاهي ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004624-5/11/91، هيأت امناي مسجد كسنويه ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003827-25/9/91، هيأت امناي حسينيه بين‌الحرمين(شاه عبدالقيوم) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003477-8/9/91، هيأت عاشقان بني‌الزهراء ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003745-20/9/91، فرمانده پايگاه مقاومت شهيد پاكنژاد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003883-27/9/91، مدير كانون فرهنگي كوثر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004000-3/10/91 با موضوع مساعدت مالي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد به هر يك از موارد فوق شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000ريال) اقدامات لازم معمول نمايد. ضمناً درخواست آقاي حكيميان مدير مسئول كافي نت آريان پارس ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003215-22/8/91 با موضوع مساعدت مالي، مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     درخواست مساعدت
 
 5-نامه شماره 5793/91/123-27/9/91 مدير كل اداره زندان‌هاي استان يزد ثبت دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911003963- 30/9/91 با موضوع مساعدت در خصوص زندانيان آزاد شده و خانواده آنها و تأمين مايحتاج اوليه زندگي و تخفيف مشكلات مددجويان نيازمند تحت پوشش مركز مراقبت بعد از خروج، اداره زندان‌هاي يزد ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال (20.000.000 ريال) به آن اداره اقدام نمايد.
 
     درخواست مساعدت
 
 
 6-نامه شماره 300/5719/145-21/10/91 رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي يزد ثبت دبيرخانه‌شورابه‌شماره 911004417- 25/10/91 در خصوص تهيه ويلچر جهت دانش‌آموزان و همچنين نامه شماره 395/10/91/ص-1/9/91 مدير اسناد و كتابخانه ملي استان يزد در رابطه با برپايي 12 نشست تخصصي تحت عنوان سلسله گفتگوهاي يزدشناسي ، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد به هر يك از موارد فوق شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (5.000.000ريال) اقدام نمايد.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.