ششصدو هشتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو هشتمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو هشتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 40/18 يك‌شنبه مورخ 29/11/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، پيشاپيش فرا رسيدن سالروز ميلاد سراسر با سعادت يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن عسكري(ع) را به فرزند بزرگوارشان آقا امام زمان(عج) و تمامي مسلمانان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء ياران راستين و باوفاي آن حضرت و ساير ائمه معصومين (ع) قرار دهد. سپس ايشان در رابطه با جلسه كميسيون فرهنگي اجتماعي اين شورا كه با حضور مسئولين استان با موضوع تأثيرگذاري فرهنگي اتباع بيگانه به ويژه افاغنه بر فرهنگ شهر يزد برگزار شده بود، ضمن ارائه گزارشي از نتايج و مباحث مطرح شده در آن جلسه، از مسئولين خواست تا با حضور مستمر و دائم خود در جلسات علني شورا و كميسيون‌هاي داخلي شورا در جريان كارآيي و عملكردهاي صورت گرفته و فعاليت‌هاي مؤثر انجام شده در سطح شهر با همكاري خوب شهرداري جهت خدمت رساني به مردم شريف دارالعباده يزد قرار گيرند و در صورت نياز همكاري و حمايت‌هاي لازم را داشته باشند. وي در ادامه از بازديدهاي انجام شده توسط خودشان در معيت شهردار محترم از پروژه‌هاي عمراني شهرداري به خصوص تأمين بخشي از كسري پاركينگ توسط مجتمع تجاري ستاره در محله خلف باغ جنب هتل مظفر و ساير پروژه‌ها مطالبي را عنوان و تأكيد نمود به لحاظ اهميت و ضرورت ساير اعضاي شورا هم بازديدي از آن پروژه‌ها داشته باشند.
سپس آقاي كوچك‌زاده در سخنان پيش از دستور گزارش كامل و جامعي از مأموريتشان به شهر شيراز كه با معيت مشاورين و كارشناسان شهرسازي و عمران شهرداري يزد از محدوده بافت قديم و پروژه‌هاي عمراني در دست اقدام و تكميل شده شهرداري شيراز بازديد نموده بودند، ارائه نمود.
در ادامه و بر اساس دستور كار جلسه آقاي ميرحسيني از بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا در خصوص عدم اجراي مصوبات شورا توسط شهرداري و كوتاهي بعضي از مسئولين آن شهرداري و عملي نشدن آن مصوبات در رابطه با ايجاد راه‌هاي تسريع و تسهيل در صدور پروانه ساختماني به خصوص زمين‌هاي قولنامه‌اي و مشاعي و همچنين عملكرد دفاتر كارگزاري توضيحات مبسوطي ارائه و خواستار پي‌گيري جدي و دقت بيشتر شهرداري در اجراي مصوبات شورا و برخورد قانوني از سوي شهردار محترم با افرادي‌ كه به نوعي در اين زمينه كم‌كاري نمودند شد.
 
 
 مصوبات :
 
     اعتراض فرمانداري
 
 
 1- نامه شماره 10619-25/11/91 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004907- 26/11/91 در رابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 11/11/91 اين شورا بابت تعرفه عوارض شهرداري مربوط به سال 92 ، موضوع با حضور نمايندگان فرماندار محترم (كميته انطباق) در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد موارد به شرح زير بعنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
 
رديف1- از يك طرف تورم اعلام شده رسمي بيش از بيست درصد (20% ) بوده و همچنين با توجه به بند (الف ، ب) آيين نامه اجرايي وضع و وصول عوارض درآمدهاي شهرداري بايد كفاف هزينه آن را نيز بدهد بنابر اين درمجموع افزايش ميزان عوارض، بيشتر از تورم نبوده و از طرفي ديگر مواردي كه افزايش زيادي داشته مانند كسر پاركينگ و كسر فضاي باز به عنوان يك عامل بازدارنده مي‌باشد كه درخصوص متخلفين اعمال مي‌گردد و تأثير چنداني بر روي قيمت‌ها ندارد و سياست كلي شورا مبني بر عدم افزايش در عوارض ساختمان ويلايي كه بخش عمده‌اي از ساخت و سازها را در بر مي‌گيرد، مي‌باشد و هيچ‌گونه تغيير و افزايش در تعرفه عوارض نبوده و صرفاً طبق مصوبه قبلي شورا تا حداكثر 5 الي 10 درصد افزايش در نرخ قيمت منطقه‌بندي لحاظ گرديده است.
 
رديف2- درخصوص اينكه محاسبه عوارض درسال92 به نرخ روز بوده و مؤديان تا پايان سال جاري فرصت دارند عوارض معوقه خود را پرداخت نمايند اطلاع رساني شده و تا پايان سال نيز ادامه خواهد داشت و از طرفي درصورت نياز مهلت مذكور قابل تمديد مي باشد.
 
بند ب- شوراي اسلامي شهر نيز بر مصوبه خود تأكيد دارد ضمناً به صراحت در بند يك توضيحات مربوط به رديف  (2-10) تعرفه عوارض سال 91 مورد اعتراض فرمانداري محترم اشاره شده است.
 
بند ج- با پيشنهاد فرمانداري و با عنايت به وجود شرايط شش‌گانه در تعرفه عوارض سال 91 براي اجرا در سال 92 نيز با بيست درصد (20%) افزايش نسبت به سال 91 مورد موافقت شورا مي‌باشد.
 
بند د- با توجه به اينكه رعايت پاركينگ بر معبر الزامي بوده و درمواردي كه مؤدي اقدام به خارج نمودن سند مالكيت نمي نمايد بعداً بصورت غيرمجاز بر روي آن ساخت وساز مي نمايد و از طرفي دربسياري از موارد كميسيون ماده 5 نيز بر كسر ميزان پاركينگ از سند مالكيت تأكيد دارد لذا اين شورا بر مصوبه قبلي خود تأكيد مي‌نمايد.ضمناً آيين‌نامه چگونگي تأمين كسري پاركينگ و فضاي باز كه طي بند دو صورتجلسه مورخ 24/12/88 مورد تصويب اين شورا قرار گرفته است به پيوست ارسال گردد.
 
بند هـ- به شرح زير اصلاح گرديد:
« نظر به اينكه مديريت تأمين پاركينگ در سطح شهر از وظايف عمده شهرداري است ضرورت دارد شهرداري در مناطق و شبكه‌هاي مختلف پاركينگ روباز يا سرپوشيده با وسعت كافي ايجاد و بابت كسري پاركينگ متقاضيان آن منطقه نسبت به تأمين پاركينگ و مهيا نمودن امتياز استفاده از پاركينگ فوق را پيش‌بيني نمايد و از آن پاركينگ‌ها به عنوان پاركينگ عمومي با مديريت شهرداري استفاده شود.»
 
رديف 3- درخصوص عوارض حق‌النظاره درصورتي كه مهندسين ناظر مشمول عوارض ماليات بر ارزش افزوده گردند مشمول عوارض حق‌النظاره نمي‌شوند ودرخصوص عوارض بانك‌ها معروض مي‌دارد، چون عوارض بانك‌ها به عنوان عوارض محلي تلقي مي‌گردد و شورا مي‌تواند به استناد تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي وضع و وصول عوارض، عوارض ساليانه تعيين نمايند بنابر اين بر خلاف ضوابط نمي باشند.
 
رديف4- مصوبات شورا درخصوص عوارض از طرق مختلف به اطلاع دستگاههاي ذيربط رسانده مي‌شود .
 
     اعتراض فرمانداري
 
 
 2- نامه شماره 11074-29/11/91 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004938- 29/11/91 در رابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 18/11/91 اين شورا بابت واگذاري اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني به سازمان عمران ، موضوع با حضور نمايندگان فرماندار محترم (كميته انطباق) در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« با توجه به ضرورت فعاليت‌هاي عمراني پيش بيني شده در بودجه شهرداري و از طرفي افزايش قابل توجه در نرخ اراضي مهرآوران و در راستاي جبران بخشي از كسري بودجه شهرداري و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري و رعايت تشريفات قانوني بصورت واگذاري به سازمان عمران در تبادل بدهي معوق عمراني و برگزاري تشريفات مزايده عمومي ، اين شورا بر مصوبه قبلي خود تأكيد دارد.»
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 40/21 خاتمه يافت.