ششصدو نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو نهمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 2/12/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، فرا رسيدن ميلاد سراسر با سعات يازدهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن عسكري (ع) را به محضر آقا امام زمان (عج) و تمامي شيعيان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء ياران و پيروان راستين آن حضرت قرار دهد.
سپس آقاي كوچك زاده در سخنان پيش از دستور مواردي كه در جلسه روز دوشنبه مورخ 23/11/91 مطرح نموده بود قرائت و خواستار پرهيز از هرگونه افراط و تفريط در رسيدگي و تصويب بودجه سال 92 شهرداري شد و اجراي بعضي از تقاطع هاي غير همسطح را در اولويت ندانست و بجاي آنها به مديريت ترافيك به روشهاي مختلف تاكيد نمود و با توجه به محدوديت درآمد شهرداري اجرا اينگونه پروژه‌هاي پر هزينه را با اعتبارات دولتي قابل توجيه دانست . وي از تأخير در اجرا فرهنگسراي بهمن كه حدود يكسال است كلنگ آن به زمين زده شده است و تأخير درتكميل 30 متري خاتم كه 8 -9 سال است كار تملك آن بطول انجاميده است و از نيازهاي ضروري ترافيكي است انتقاد كرد. وي براي تأمين درآمد پايدار براي شهرداري و پيشبرد پروژه‌هاي عمراني موارد زير را مؤكداً پيشنهاد نمود و خواستار حمايت و توجه بيشتر براي تحقق آنها شد.
1- تأسيس واحد زمين در شهرداري و يا سازمان عمران با توجه به ماده 111 قانون شهرداري ها.
2- تبديل سازمانهاي شهرداري به كارگزار يا عامل چهارم براي حل مشكل مالياتي آنها.
3- ايجاد شركت يا مديريت مستقل براي مجموعه تأسيسات شن وماسه و كارخانه آسفالت و معدن سنگ شهرداري.
4- تأسيس‌واحدخيرين شهرساز براي جلب كمك‌هاي خيرين در اجراي برخي پروژه‌هاي عمراني بنام آنها.
5- تأسيس شركت يا سازمان عمران ويژه تأمين مالي و اجرا براي پروژه‌هاي بزرگي نظير پروژه پيرنيا و نيز امامزاده جعفر(ع).
 
 مصوبات :
 
     بودجه سازمان اتوبوسراني
 
 
 1-لايحه‌شماره200/910053959-23/11/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004859- 23/11/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به درخواست شماره 911307249 مورخ 25/10/91 سازمان اتوبوسراني يزد و حومه مبني بر لزوم پرداخت يارانه بهره برداران بخش خصوصي و عيدي كاركنان و عدم کفاف كمك هاي پيش بيني شده به سازمان مذکور در بودجه شهرداري تا پايان سال جاري، شهرداري يزد در نظر دارد به منظور جبران کسري بودجه سازمان موصوف ناشي از عدم واريز ارقام پيش بيني شده بابت يارانه بليط سهم دولت مبلغ 7.000.000.000 ريال را از رديف 512420001 (ديون با محل- وظيفه خدمات شهري) كسر و معادل اين مبلغ نسبت به ايجاد رديف 533090001       (كمك عمراني شهرداري به سازمان اتوبوسراني) اقدام نمايد. بديهي است مراتب در تفريغ بودجه سال 91 لحاظ خواهد شد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.  عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر اينكه در اصلاحيه بودجه سال جاري منظور گردد، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تعيين تكليف مطالبات شركت آرا كوير
 
 
 2-لايحه‌شماره200/910053499-19/11/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004843- 21/11/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 6496 مورخ 1/9/91 شركت آرا كوير مجري قراردادهاي نگهداري فضاي سبز و نامه شماره 430/911508366 مورخ 04/11/91(تصوير پيوست ) سازمان پاركها و فضاي سبز مبني بر بستانكاري آن شركت از سازمان فوق و عدم نقدينگي جهت پرداخت آن ، شهرداري يزد در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره 53366 مورخ 91/11/18 قطعات تفكيكي شماره 30،31،32 ،33،34 از اراضي انتهاي خيابان وكيل به شماره پلاك 17381 با كاربري مسكوني طبق (نقشه پيوست) براساس كارشناسي هيات ارزياب شهرداري (تصوير پيوست) از قرار هر مترمربع 4.000.000ريال جمعاً به مبلغ 5.560.000.000 ريال و قطعه شماره 25 با كاربري مسكوني از قرار هرمترمربع 3.750.000ريال به ارزش 1.125.000.000ريال را به استناد ماده 31 آيين نامه معاملات شهرداري‌ها جهت پرداخت بخشي از بستانكاري شركت آرا كوير به سازمان پارك‌ها واگذار تا سازمان با توجه به طولاني شدن بيش از اندازه بستانکاري شرکت طرف قرارداد نسبت به واگذاري مستقيم قطعات شماره 30و 31 و32 به شرکت موصوف به استناد ماده 33 آيين نامه معاملات شهرداري‌ها اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان صفدرپور و قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 30 متري ادامه آبنما
 
 
 3-لايحه‌شماره502/910049394-28/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004492- 28/10/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 2959 بخش 4 يزد واقع در طرح 30 متري ادامه آبنما به كد نوسازي شماره 19-20- 8-1 متعلق به خانم ليلي برزگري دهج با وكالت آقاي محمد رضا خرمي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/577/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/400/486 ريال جمعاً مبلغ000/600/090/1 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد لذا با توجه به اينكه مسير مورد نظر در سال جاري فاقد اعتبار مي باشد مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مبلغ غرامت از خرداد ماه سال 1392 طي شش قسط مساوي در وجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد531020002 (تملک املاک واقع در مسير طرحهاي عمراني تهاتري) و531020001 (تملک املاک واقع در مسيرطرحهاي عمراني نقدي) اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك‌هاي واقع در طرح 24 متري ادامه فرهنگ
 
 
 4-لايحه‌شماره502/910046845-12/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004234- 12/10/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/27684 مورخ 20/6/90 و عطف به نامه شماره 2718 مورخ 7/7/90 آن شوراي محترم موضوع تملك 16 قطعه از اراضي واقع در طرح 24 متري ادامه فرهنگ متعلق به آقاي امير محيط پور وشركا ، به استحضار ميرساند طبق توافقنامه في‌مابين به شماره 910116763 مورخ 18/9/91 ( تصوير پيوست ) مقرر گرديد ضمن آزادسازي و نقل وانتقال متراژ در مسير پلاك‌هاي واقع در طرح مبلغ غرامت و حق تشرف پلاك هاي باقيمانده تهاتر و پاياپاي گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 531020002 (تملک املاک واقع درمسير طرحهاي عمراني –تهاتري) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري نسبت به محاسبه عوارض تفكيك سطوح كليه املاك در مسير اقدام نمايد.
 
     واگذاري زمين شهرداري واقع در بلوار دهه فجربه آقاي كريم پور
 
 
 5-لايحه‌شماره502/910048641-24/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004415- 25/10/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار ميرساند با عنايت به بررسي از سوابق پلاك 14563 بخش 8 يزد واقع در بلوار دهه فجر ، قسمتي از پلاك فوق به عنوان زمين معوض مغازه به مساحت 72/54 متر مربع به خانم ربابه پرخيال واگذار گرديده است كه نامبرده طي وكالت‌نامه‌اي آن را به آقاي كريم پور منتقل نموده است . در مجاور آن ملك شهرداري به مساحت 5/27 مترمربع موجود مي‌باشد كه ايشان از شهرداري درخواست خريدآن را جهت تجميع با پلاك فوق نموده است. ( طبق كروكي پيوست) با عنايت به نامه شهرداري منطقه دو ( تصوير پيوست ) مبني بر اينكه مساحت 50/27 متر مربع زير حد نصاب مي‌باشد و مجوز مجزا براي آن صادر نخواهد شد مگر در صورت تجميع با پلاك‌هاي مجاور موضوع به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و طبق نظريه مذكور از قرار هر متر مربع 000/000/11 ريال جمعا ً به مبلغ 000/500/302 ريال برآورد و اعلام نظر نموده است . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد417027201 (فروش اموال غير منقول) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر پرداخت مبلغ ذكر شده بصورت نقدي مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك واقع در طرح 30 متري خاتم
 
 
 6-لايحه‌شماره502/910048301-21/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004379- 24/10/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي باقيمانده 13/1241 بخش 5 يزد واقع در مسير طرح30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 5 - 47 -10- 2   متعلق به خانم ربابه ياوري و ورثه غلامحسين حداديان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/180/252/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات 1544 و 1708 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/760/1 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/820/507 ريال را در سه قسط در وجه شهرداري پرداخت نمايند. ضمناً مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري وتحويل آن ظرف مدت سه ماه مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 531020001 (تملک املاک واقع درمسير طرحهاي عمراني – نقدي ) وکد 531020002(تملک املاک واقع درمسير طرحهاي عمراني – تهاتري)اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر پرداخت غرامت آن بصورت نقدي مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك واقع در طرح پاركينگ كوچه برخوردار
 
 
 7-لايحه‌شماره502/910045938-7/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004128- 7/10/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك هاي ثبتي 484 و 485 و 3832 بخش يك يزد واقع در طرح پاركينگ پيشنهادي كوچه برخوردار به كد نوسازي شماره 30-14-5-9 متعلق به جواد كربلايي صباغ اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/670/098/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر است در قبال بستانكاري ايشان ، شهرداري قطعات شماره 1704 و 1705 از قطعات مسكوني مهر آوران جمعاً به مبلغ 000/500/893/1 به نامبرده واگذار ومابه التفاوت آن كه مبلغ 000/170/205 ريال مي‌باشد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري وتحويل ملك نقداً در وجه مالك پرداخت مي گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد531020004 (تملك پاركينگ هاي درون محله‌اي) اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر پرداخت غرامت آن بصورت نقدي مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 22 متري عيش آباد
 8-لايحه‌شماره502/910052365-14/11/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004734- 14/11/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 4958 بخش 4 يزد واقع در طرح 22 متري عيش آباد ( خيابان شهيد پارسائيان) متعلق به آقاي محمد نماينده وشركا با وكالت آقاي محسن گل افشان اقدام نمايد كه طبق اجراييه شماره 9010420301200203 شعبه چهارم حقوقي شهرستان يزد جمعاً مبلغ 000/480/076/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالكين بستانكار شهرداري مي باشند كه به علت عدم نقدينگي شهرداري و طبق توافق فيمابين مقرر گرديد در ازاي اين بستانكاري قطعات شماره 1243 و1244 و1285 از اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني كه بر بلوار 30 متري قرار دارد طبق نظر هيات ارزياب به مبلغ 000/500/853/3 ريال به وكيل مالكين واگذار و مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/020/777 ريال بستانكاري شهرداري از مالكين مي باشد تا پايان سال جاري توسط وكيل مالكين به حساب شهرداري واريز گردد ومحاسبه حق تشرف باقيمانده پلاك در هنگام مراجعات بعدي مالكين واصلاح سند اخذ خواهد شد .ضمناً انتقال اسناد عوض ومعوض بصورت همزمان صورت خواهد گرفت. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002 (تملک املاک واقع درمسير طرحهاي عمراني – تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مشروط بر پرداخت غرامت آن بصورت نقدي مورد تصويب قرار گرفت.
 
     بستانكاري ستاد فرمان امام (ره) از شهرداري يزد
 
 9-لايحه‌شماره502/910045577-5/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004109- 6/10/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسه مورخ 6/10/90 ( تصوير پيوست ) ستاد اجرايي فرمان امام (ره) بابت پلاك هاي 420 و 454 و 394 و 406 و 1399 و 5/14247 و 4/ 14247 و3/14247 و 3590 و 1687 و 471 همگي بخش 8 يزد نسبت به قدرالسهم و پس از كسر مبلغ000/250/17 ريال بابت نصف هزينه كارشناسي جمعاً به مبلغ 000/078/929/5 ريال بستانكار شهرداري مي‌باشد كه باستناد ماده 6 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب سال 58 مقرر گرديد بجاي بخشي از اين بستانكاري واحد هاي 15 و16 از بلوك 4G   مجتمع شقايق واقع در بلوار شهيدان اشرف به مبلغ كارشناسي 000/917/974 ريال به آن ستاد واگذار و مابقي بستانكاري آن ستاد به مبلغ 000/161/954/4 ريال بصورت زمين معوض و در صورت درخواست ستاد اجرايي بصورت خدمات ( صدور پروانه تجاري يا مسكوني ) طبق تاريخ توافقنامه فوق اقدام گردد. ضمناً ستاد موظف به انتقال رسمي پلاك‌هاي فوق نسبت به قدر السهم خود بنام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002 (تملک املاک واقع درمسير طرحهاي عمراني – تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     آماده سازي اراضي دانه سا
 
 
 10-لايحه‌شماره502/910053074-17/11/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره911004812- 18/11/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/910033071 مورخ 23/7/91 به پيوست نامه شماره 315 /910046156 مورخ 16/10/91 امور فني ونظارت بر پيمان‌ها مبني بر برآورد مبلغ 731/935/285/5 ريال جهت تسطيح و آماده سازي 16 هكتار زمين متعلق به شهرداري در اراضي مجاور كارخانه دانه سا بر اساس فهرست بهاي راه و باند 88 ارسال و به موجب توافقنامه في‌مابين شهرداري يزد وسازمان همياري شهرداري‌هاي استان مقرر است معادل مبلغ برآورد فوق طبق صورت وضعيت تاييد شده تعدادي قطعه زمين از همين آماده سازي طبق كارشناسي پيوست به آن سازمان واگذار شود. عليهذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل افزايش كدهزينه‌اي 533010042 ( تسطيح وآماده سازي اراضي 27هكتاري دانه سا)و کد درآمدي 417027201 (فروش اموال غير منقول) اقدامات بعدي معمول گردد.  ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نامگذاري معابر
 
 
11-لايحه‌شماره200/910046679-11/10/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911004219- 12/10/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست دو نسخه صورتجلسه مورخ 27/9/91 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي و تفريحي جهت استحضار ارسال مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان حسيني و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
صورتجلسه مورخ 27/9/91
رديف
                                     واقع در كوي (محله)
                 نام قبلي
        نام دقيق پيشنهادي
             نام مصوب
1
بلوار استقلال ، خيابان بهار آزادي
                   فاقد نام
 
ميدان شهيدان خبيري
ميدان شهيدان خبيري
2
حد فاصل بلوار دانشجو و بلوار پرفسورحسابي 
فاقد نام
 
پل شهيدان احمدي
پل شهيدان احمدي
 
 
صورتجلسه مورخ 18/8/91
رديف
واقع در كوي (محله)
             نام قبلي       
        نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
حد فاصل بلوار بهمن و ملائك
جديدالاحداث
1- ميدان بهمن
2- ميدان لاله
ميدان لاله ها
 
     ارسال عناوين پژوهشي پيشنهادي
 
 
 12-نامه‌شماره130/910043966-27/9/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911003901- 28/9/91 :
« احتراماً عطف به رونوشت بند 6 صورت جلسه مورخ 24/8/1391 مبني بر معرفي عناوين طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي شهرداري بدين‌وسيله ليست تعدادي از عناوين پژوهشي شهرداري به‌پيوست جهت طرح در جلسه شورا تقديم مي‌گردد. ضمناً عنوان تهيه برنامه پنج ساله توسعه و عمران شهري شهرداري يزد كه در حال تهيه مي‌باشد به مبلغ 600 ميليون ريال جهت تأمين اعتبار از رديف اعتباري مربوطه اضافه مي‌گردد.  لذا با عنايت به اينكه عناوين معرفي شده مورد نياز شهرداري مي‌باشد و اعتبار مورد نياز آن در بودجه سال 1391 مصوب گرديده است، خواهشمند است در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق رديف‌هاي دو ، سه و چهار آن مورد تصويب قرار گرفت.
 
    ده درصد سهم شهرداري
 
 13-نامه‌شماره550/910043534-25/9/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 911003830- 26/9/91 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر – موضوع: ده درصد سهم شهرداري- باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً به استحضار مي‌رساند برابر تبصره 6 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370، ده درصد از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري و به استناد تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 1367، بيست درصد از اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانوني بايد به شهرداري واگذار گردد و با توجه به سوابق امر ميزان اراضي واگذار شده به شهرداري از ناحيه سازمان محترم مسكن و شهرسازي به مراتب كمتر از ميزان مقرر در مستندات قانوني مذكور بوده است و علي‌رغم پي‌گيري‌هاي شهرداري و انجام جلسات متعدد، نتيجه گيري حاصل نشده و نهايتاً برابر دستور شهردار وقت، اداره حقوقي مبادرت به تقديم دادخواست به خواسته مطالبه سهم شهرداري از اراضي واگذاري اداره كل راه و شهرسازي استان يزد به اشخاص و اراضي وارد شده به محدوده شهر يزد نموده است. اخيراً با عنايت به مصوبه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386 مبني بر چگونگي رفع اختلاف بين ادارات در استانداري موضوع در دفتر معاونت محترم عمراني استانداري مطرح و در حال رسيدگي است و نظر آن معاونت استرداد دادخواست شهرداري به طرفيت سازمان مسكن و شهرسازي از دادگاه بوده است. فلذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد با توجه به سوابق و حسب گزارشات موجود علاوه بر اينكه حقوق قانوني مورد مطالبه شهرداري از بابت معوض‌ها از ناحيه اداره راه و شهرسازي واگذار نشده مقادير قابل توجهي از اراضي تحت تصرف و مالكيت شهرداري نيز مورد ادعاي اداره راه و شهرسازي قرار گرفته و بعضاً سند مالكيت نيز بر روي آنها صادر گرديده، لذا به جهت احترام به دستگاه استانداري كه در حال حاضر قبول زحمت حل و فصل اختلاف را بصورت كدخدامنشي نموده‌اند، عنداللزوم براي يك جلسه با هماهنگي دادگاه رسيدگي كننده، جلسه به تعويق بيفتد تا در صورتي كه امكان حصول نتيجه از طريق استانداري مي‌باشد اقدامات لازم صورت گيرد.
 
     حق الزحمه كميسيون حل اختلاف
 
 14-لايحه‌شماره200/910052364-14/11/91 شهرداري‌ثبت‌دبيرخانه شورابه‌شماره 911004735- 14/11/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، در اجراي ماده 38 اصلاحي آيين‌نامه معاملات شهرداريها مصوب 1390 كه حل اختلافات ناشي از معاملات به كميسيون حل اختلاف با عضويت يك نفر قاضي دادگستري ، يك نفر عضو شوراي اسلامي شهر ، يك نفر نماينده شهرداري و يك نفر نماينده فرماندار محول گرديده ، لذا بدینوسیله پيشنهاد مي گردد با توجه به تشکیل کمیسیون مذکور جهت رسیدگی به موارد ضروری از قبیل تعیین تکلیف کارخانه کمپوست، به ترتیب زیر نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اعضاء و عوامل کمیسیون مذکور از محل كد 512205010 (حق الزحمه) و رديف شهري و اداري محاسبه و اقدام گردد:
چهار نفر اعضاي اصلي براساس هر جلسه 1:30 ساعت 315.000 ريال
نماينده مطلع شهرداري كه به صورت موردي حضور پيدا مي كند هر جلسه 180000ریال
دبير مركزي 120000 ريال و يك نفر خدمه 70.000 ريال و يك نفر ماشين نويس 85.000 ريال .
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     درخواست نصب بنر
 
 15-نامه‌شماره689-12/11/91 مدير مدرسه علميه حضرت زينب (س) ‌ثبت‌دبيرخانه شورابه‌شماره 911004723- 12/11/91 در رابطه با اطلاع رساني به شهروندان جهت ثبت نام در آن مدرسه با نصب بنر بر روي پنج بيلبورد شهرداري در سطح شهر بصورت رايگان، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، درخواست فوق با مدت زماني بصورت دو هفته مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.