ششصدو سي يكمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو سي يكمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو سي يكمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 25/2/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق بهره‌گيري هر چه بيشتر از فيوضات ماه بزرگ رجب، فرا رسيدن سالروز شهادت دهمين امام شيعيان حضرت امام هادي(ع) را تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا ما را جزء ياران و رهروان راستين آن امام بزرگوار و ساير ائمه معصومين(ع) قرار دهد.
سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم در خصوص تعيين تكليف پرونده‌هاي عقب افتاده شهرداري بابت تملك پلاك متعلق به آقاي ديهيمي و آقاي ميروكيلي در طرح ميدان شهداي محراب، با توجه به ارزش افزوده ملك آنان و جلوگيري از تضييع حقوق شهرداري توضيحات كامل و جامع ارائه و درخواست نمود تا شورا هر چه زودتر نسبت به حل و فصل آن موضوع اقدام نمايد كه در اين راستا مقرر گرديد لايحه ارسالي شهرداري با قيد يك فوريت به كميسيون تلفيق شورا ارجاع تا با حضور مسئولين مربوطه مورد بررسي و نتيجه را جهت تصميم‌گيري نهايي به صحن علني شورا گزارش نمايند.
در ادامه با توجه به دستور كار جلسه و با حضور آقاي فلاح مدير طرح‌هاي توسعه شهري شهرداري و كارشناس همراه پيشنهاد شهرداري در رابطه با ضوابط طرح تفصيلي شهر يزد بابت كاربري مسكوني و پهنه بندي تراكمي آن و كاربري تجاري و پاركينگ و همچنين نقطه نظرات و پيشنهادهاي اعضاي شورا مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه مقرر گرديد در جلسات آتي شورا موارد مربوطه و گزارشات شهرداري در اين زمينه جمع‌بندي و جهت تصويب آن با حضور مشاور آرمان‌شهر در صحن علني شورا مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.
 مصوبات :
 
     مزايده اراضي تحويلي جهت طرح توسعه آستانه امامزاده جعفر(ع)
 
 
 1- لايحه شماره502/920003503-1/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000266- 2/2/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد جهت تملك املاك واقع در طرح توسعه امامزاده جعفر(ع)، قطعات تفكيكي اراضي واگذار شده جهت طرح توسعه امامزاده جعفر(ع) (تصوير قرارداد پيوست) واقع در مجاورت كارخانه دانه سا و بلوار صياد شيرازي را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     پرداخت پاداش اعضاي شوراي سازمان‌هاي وابسته
2-لايحه‌‌شماره200/910060342-26/12/91‌شهرداري‌يزدثبت‌‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005400-26/12/91:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه مطابق روال سنواتي در نظر است نسبت به پرداخت پاداش اعضاي شوراي سازمان‌هاي زير مجموعه شهرداري بر اساس ساليانه مبلغ 5.000.000ريال از محل رديف 20551 (حق‌الزحمه، حق مشاوره، ترجمه و هزينه‌هاي مربوطه) به هر يك از اعضاي شوراي سازمان‌هاي مذكور جهت تقدير از زحمات ايشان در سال‌هاي 90 و 91 پرداخت گردد، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي مشتاقيون به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با رعايت ضوابط ، مقررات و پرداخت آن از بودجه سازمان مربوطه مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.