ششصدو سي و سومين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو سي و سومين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو سي و سومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 1/3/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، و با عرض تبريك ايام ماه مبارك رجب و فرا رسيدن ميلاد سراسر با سعادت حضرت امام جواد(ع) و همچنين ميلاد حضرت علي (ع) ضمن بيان حديثي از پيامبر اكرم بدين مضمون :« قرآن موقعي كامل مي‌شود كه با علي (ع) باشد و علي منهاي قرآن و قرآن منهاي علي(ع) معنا ندارد» وي اظهار اميدواري كرد كه مردم به ويژه جوانان از فضائل ماه رجب بهره‌مند گردند و در پايان ضمن يادآوري ايام اعتكاف خواستار حضور فعال مؤمنين به ويژه جوانان در اين برنامه عبادي و معنوي شد.
 
 مصوبات :
     طرح ميدان حضرت ابوالفضل(ع)
 
 
1-نامه‌شماره600/920002389-27/1/92 شهرداري يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000183- 28/1/92: «حاج آقا فقيه خراساني- رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً پيرو مكاتبات سال گذشته در خصوص ارسال طرح غيرهمسطح ميدان حضرت ابوالفضل(ع) و همچنين جلسات متعدد در كميسيون عمران آن شوراي محترم، مقرر گرديد گزينه‌هاي مد نظر و تهيه شده توسط مشاور، در يك جلسه با حضور افراد صاحب نظر به بحث گذاشته شود، نهايتاً جلسه مذكور روز چهارشنبه مورخ 21/1/92 با حضور آقاي دكتر سيد ابريشمي برگزار گرديد و در آن جلسه با توجه به جميع جهات، گزينه 7 مشاور (دسترسي بلوار آزادگان به جانباز زير گذر رفت و برگشت و در همسطح نيز ميدان جهت ساير دسترسي‌ها) به تصويب رسيد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در آن شوراي محترم مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري ارسال نمايند. ضمناً گزينه، 7 مشاور ضميمه مي‌باشد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين و مشاور مربوطه در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تاييد قرار گرفت.
     طرح ميدان ابوذر
 
 
2-نامه‌شماره600/920004866-9/2/92 شهرداري يزدثبت‌دبيرخانه شورا به شماره 921000371- 9/2/92: «رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً پيرو نامه شماره 600/920003060 مورخ 31/1/92 در خصوص ارسال صورتجلسه دومين جلسه تقاطع غيرهمسطح ابوذر با عنايت به بند 4 مصوبات به پيوست يك حلقه لوح فشرده حاوي گزارش مطالعات مرحله اول ارسال مي‌گردد نظر به اينكه در جلسه مذكور گزينه شماره 2 مشاور بعنوان گزينه برتر انتخاب گرديد لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در كميسيون مربوطه مطرح و پس از بررسي و تاييد مراتب را جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام نمايند. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين و مشاور مربوطه در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     زمين مقابل حسينيه مريم آباد   
 
3- نامه‌شماره502/920008766-29/2/92‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به‌ 921000669-29/2/92:
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: زمين مقابل حسينيه مريم آباد - با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً عطف به بند 3 صورتجلسه مورخ 2/7/91 با عنايت به نامه شماره 813/920202558 مورخ 28/2/92 شهرداري منطقه دو (تصوير پيوست) ملك مورد نظر جهت احداث پاركينگ خريداري شده است و از آنجايي كه ساختمان موجود بر روي آن داراي استحكام كافي نمي‌باشد و خطرآفرين مي‌باشد، خواهشمند است اجازه فرماييد شهرداري منطقه دو نسبت به تخريب بنا و احداث پاركينگ عمومي اقدام لازم بعمل آورند. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، ضمن لغو مصوبه قبلي شورا (بند سه صورتجلسه مورخ 2/7/91) پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد به لحاظ ضرورت و اهميت موضوع شهرداري در اسرع وقت اقدامات لازم معمول نمايد.
 
     حفظ و تقويت گويش يزدي
4- پيرو بند هفت صورتجلسه مورخ 19/7/91 شورا در خصوص حفظ و تقويت گويش يزدي با همكاري و حمايت دستگاههاي مرتبط، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده با حضور مسئولين و نمايندگان دستگاههاي مربوطه و كارگروه تشكيل شده در اين زمينه و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت و مقرر گرديد تمامي دستگاههاي مربوطه در راستاي تكاليف تعيين شده همكاري‌هاي لازم را داشته باشند و همچنين مقرر گرديد در خصوص رديف 9 شهرداري (سازمان فرهنگي، ورزشي) نسبت به تأسيس دبيرخانه تحقيقات و حفظ اصالت‌هاي فرهنگي و ادبيات شفاهي يزد با تعيين شرح وظايف و نيز تشكيل جلسات با حضور دستگاههاي مربوطه و غيره اقدامات لازم معمول نمايد.
 
رديف
راهكار
نهاد متولي يا پي‌گيري كننده
1
ايجاد شعبه فرهنگستان زبان فارسي با تأكيد ويژه برگويش يزدي ( براي تهيه اطلس گويش يزدي و طرح جامع اصلاح گويش يزدي و امثال آن)
آقاي دكتر الهام بخش
2
توصيه به مديران و روساي ادارات دولتي جهت گفتگو و مصاحبه با لهجه يزدي فاخر
استانداري (شوراي اداري استان)
3
پيشنهاد به وزارت آموزش و پرورش مبني بر توجه به اصالتهاي فرهنگي از جمله زبان و گويش محلي دانش آموزان در يكي از كتب درسي
اداره كل آموزش و پرورش
4
انعكاس مستمر اقدامات انجام شده در زمينه ترويج گويش يزدي
1- صدا و سيما
2- اداره كل فرهنگ و ارشاد
5
اولويت دادن جهت بكارگيري معلمين داراي لهجه يزدي روان و مناسب در مقطع ابتدايي (دولتي و غير انتفاعي )
اداره كل آموزش و پرورش
6
حمايت از پايان نامه‌ها و طرحهاي تحقيقي با موضوع گويش يزدي
1- اداره كل فرهنگ و ارشاد
2- دفتر امور اجتماعي استانداري
7
برگزاري جشنواره قصه گويي با گويش يزدي  
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 
8
برگزاري جشنواره نمايش با گويش يزدي
1- اداره كل فرهنگ و ارشاد
2- حوزه هنري استان
9
تحقيقات درباره گويش يزدي و تنوعات گونه‌اي آن به همراه فراخوان مقاله و بعد از آن برگزاري همايش
مركز تحقيقات اصالت هاي فرهنگي و گويش يزدي
10
 
برگزاري نشست هايي با موضوع گويش يزدي
1- صدا و سيما
2- انجمن اولياء و مربيان
3- سازمان‌اسنادوكتابخانه‌ملي  
11
برگزاري جشنواره فيلم كوتاه و مستند با محوريت گويش يزدي
1- اداره كل فرهنگ و ارشاد
2- حوزه هنري استان 
12
آموزش ويژه معلمين و مربيان مهدكودكها در رابطه با پديده دوزبانگي
1-آموزش‌وپرورش
(درصورت‌امكان 92-93)
2- سازمان بهزيستي
13
نشر مجلات و فرهنگ نامه هايي با محوريت اصالت هاي بومي و محلي ( مستقل يا غيرمستقل )
مركز تحقيقات اصالت هاي فرهنگي و گويش يزدي
14
تأسيس مركز تحقيقات اصالت هاي فرهنگي و ادبيات شفاهي استان يزد
1- دانشگاه دولتي
2- سازمان ميراث فرهنگي
15
ساخت ترانه ها و اشعار كودكانه ، ساخت و آموزش قصه ها، داستانها و متل هاي بومي، آموزش اصطلاحات و ضرب المثل هاي يزدي با ارائه نتايج اخلاقي نهفته درآنها براي گروههاي سني مختلف
1- كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
2- حوزه هنري استان
3- اداره كل فرهنگ و ارشاد
16
برگرداندن فيلم هاي مناسب با لهجه يزدي
1- صدا و سيما
2- اداره كل فرهنگ و ارشاد (انجمن سينمايي جوان)
17
طرح موضوع حفظ گويش يزدي در انجمن اولياء و مربيان توسط مدرسين
اداره كل آموزش و پرورش
 
     تمديد قرارداد حوزه هنري در پارك كوهستان
 
 
5- نامه شماره 293/ح-21/2/92 سرپرست حوزه هنري استان ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000560- 22/2/92 در خصوص تمديد قرارداد پايگاه حوزه هنري در مجموعه پارك كوهستان جهت انجام فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري با شهرداري (سازمان پارك‌ها و فضاي سبز)، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، درخواست فوق مشروط بر انجام هر گونه فعاليت فرهنگي مورد تصويب قرار گرفت.
 
     احداث پل مكانيزه مشاركتي    
 
6- لايحه‌شماره200/920006491-17/2/92‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به شماره‌ 921000494-17/2/92:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال‌1375واصلاحيه بعدي‌آن،باعنايت به‌درخواست مؤسسه خيريه حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا(ع) مبني بر اعلام آمادگي جهت مشاركت در احداث يك دستگاه پل عابرپياده مكانيزه در يكي از نقاط حادثه خيز شهر يزد به روش B.O.T، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد مشاركتي با اين مؤسسه با موضوع طراحي، ساخت، نصب، راه‌اندازي و بهره‌برداري از يك دستگاه پل آسانسوري در بلوار جانباز، محدوده مهمات سازي با مدت بهره‌برداري 84 ماهه اقدام نمايد. لذا بدينوسيله به پيوست يك نسخه از پيش نويس قرارداد تنظيمي منظم به مشخصات فني آسانسور مورد نظر ارسال مي‌گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقايان رمضاني و ميرشمسي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌شوند. عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد در صورتي كه مؤسسه خيريه حضرت علي‌بن‌موسي‌الرضا(ع) متقاضي اجراي پل مكانيزه مي‌باشد، نسبت به احداث يك دستگاه پل عابر پياده مكانيزه(پله برقي) در مقابل پايانه ايستگاه اتوبوس واقع در ميدان شهداي محراب با مدت بهره‌برداري بصورت هشت سال و مشخصات فني كه مورد تاييد شهرداري مي‌باشد اقدام نمايد.
 
     تملك بخشي از پلاك واقع در طرح 24 متري حد فاصل خاتم به مدرس
 
 
 7- لايحه شماره502/920005100-10/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000409- 10/2/92 :
««احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/920000496 مورخ 10/1/92 و عطف به نامه شماره 921000086 مورخ 20/1/92 به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي باقيمانده 18 بخش يك يزد واقع در طرح 24 متري حد فاصل خاتم به مدرس به كد نوسازي شماره 55-11-5-2 متعلق به آقاي سعيد شيربيگي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافق‌نامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 1.346.375.000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 807.333.333 ريال جمعاً مبلغ 539.041.667 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي‌باشد كه مقرر شد اين مبلغ به حساب عوارضات ساختماني اعم از تغيير كاربري و غيره بر اساس تعرفه و مبناي سال 91 منظور و مابه‌التفاوت آن نيز پرداخت گردد. ضمناً مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 531020089 (تملك و آزادسازي شبكه 30متري خاتم) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك واقع در طرح اجرايي 12 متري مسجد الرسول
 
 
8- لايحه شماره502/920008175-25/2/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000619- 25/2/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1/1294 بخش 4 يزد واقع در طرح اجرايي 12 متري منشعب از بلوار شهيد سيدرضا پاكنژاد منتهي به مسجدالرسول به كد نوسازي شماره 110-18-12-1 متعلق به آقاي احمد علمدار اقدام نمايد كه در اين خصوص توافق‌نامه‌اي في‌مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده توسط هيئت كارشناسان رسمي جمعاً مبلغ 1.680.000.000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري در 8 قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافق‌نامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد از محل كد 5310200023 (ساير تملكات در سطح منطقه يك) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.