ششصدو سي وششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو سي وششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
ششصدو سي وششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11/3/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با آرزوي توفيق بهره گيري هر چه بيشتر فيوضات معنوي ماه مبارك رجب و عرض خيرمقدم ، خوشامدگويي به ميهمانان محترم آقايان ايماني نماينده مهندسين مشاور آرمانشهر ، آقاي دهقان سرپرست معاونت معماري ، شهرسازي شهرداري ، آقاي فلاحتيان كارشناس مربوطه درخصوص بررسي ضوابط پيشنهادي طرح تفصيلي شهر يزد در جلسه شورا حضور يافتند كه در ابتدا آقاي ايماني نماينده مشاور آرمان شهر درخصوص اقدامات و فعاليتهاي صورت گرفته توسط آن مشاور توضيحاتي ارائه نمود و درادامه در رابطه با كاربري اراضي شهر يزد در گروههاي برنامه ريزي شده از جمله مسكوني سطح يك با تراكم كم ، مسكوني سطح دو با تراكم متوسط ، مسكوني سطح سه با تراكم زياد ، باغ مسكوني تراكم خيلي كم ، تجاري ، آموزشي و غيره ، پهنه بندي ضوابط مربوط به اراضي بافت تاريخي ، فرسوده و بافت مياني و جديد ، تقسيمات كالبدي شهر يزد شامل سه منطقه ، هشت ناحيه و چهل و دو محله طبق نقشه ، طبقه بندي فعاليتها براساس مقياس عملكرد آنها براساس مصوبه شورايعالي معماري و شهرسازي ، ضوابط و مقررات مربوط به نحوه تفكيك اراضي مسكوني سطح يك ، دو ، سه ، باغات مسكوني مطرح و مورد بررسي و بحث ،تبادل نظر قرارگرفت و مقرر گرديد در جلسات آتي شورا بخشهاي باقي مانده آن ضوابط با حضور كارشناسان مربوطه مورد تصميم گيري قرار گيرد .
در ادامه جلسه با توجه به حضور آقاي مشكات نماينده اداره راه و شهرسازي و همراهان درخصوص ضوابط مربوط به بافت فرسوده شهر يزد بحث و تبادل نظر بعمل آمد كه در پايان مقرر گرديد براساس بند 34 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراها ، شهرداري نسبت به ارسال لايحه پيشنهادي خود دراين زمينه جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري جهت تأئيد آن به شورا ارسال نمايد .  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.