ششصدو سيزدهمين‌جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو سيزدهمين‌جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو سيزدهمين‌جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه‌شنبه مورخ 22/12/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) ، براي تمامي مسئولين و يكايك اعضاي شورا آرزوي موفقيت و سربلندي نمود. سپس بر اساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي مشتاقيون معاونت محترم اداري و مالي، آقاي زرگرباشي معاونت محترم معماري و شهرسازي و آقاي دشتي مديرمحترم درآمدهاي عمومي، آقاي صالحيان مدير عامل محترم سازمان پسماند شهرداري ، بخش‌هايي از تعرفه بهاي خدمات شهرداري براي اجرا در سال 92 از جمله هزينه بهاي خدمات حمل، توزين، دفن پسماند توسط وسايل نقليه سازمان بازيافت و شهرداري، هزينه جمع‌آوري خاك و نخاله به ازاء هر سرويس، هزينه خدمات فقط دفن، هزينه خدمات هر سرويس تخليه خاك و نخاله‌ خودروها در گودهاي مجاز، هزينه خدمات خودروهايي كه بدون مجوز نسبت به جمع‌آوري و حمل، خريد و فروش مواد بازيافتي در سطح شهر انجام مي‌دهند، تفكيك پسماند توسط پيمانكاران خدمات شهري در هنگام بارگيري در طول مسير، هزينه خدمات تخليه مجاز خاك و نخاله در محل‌‌هاي غير مجاز، هزينه‌هاي مربوط به خدمات اداره اجرائيات، كنترل و انتظامات شهرداري از جمله توقيف خودروهاي دست‌فروش، جمع‌آوري تابلوهاي ايستاده و سردرب مغازه‌ها، جمع‌آوري خودروهاي فرسوده در سطح شهر پس از اخطار لازم، خسارت وارده به پياده‌روها توسط وسايل نقليه و همچنين آيين‌نامه اجرايي تبصره سه اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه در پايان مقرر گرديدشهرداري در خصوص خسارت وارده به پياده‌روها نسبت به تنظيم آيين‌نامه و همچنين هزينه نگهداري‌بابت جمع‌آوري خودروهاي‌فرسوده‌درسطح‌شهر‌لايحه‌پيشنهادي‌خودراجهت‌بررسي‌وهرگونه‌تصميم‌گيري‌به‌شورا ارسال نمايد.
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/11 خاتمه يافت.