ششصدو بيست و ششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد

ششصدو بيست و ششمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
ششصدو بيست و ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ساعت 30/16 روز يك‌شنبه مورخ 8/2/92 با حضور تمامي اعضاء در خصوص انتخاب و تعيين هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد در صحن علني تشكیل گرديد كه در ابتدا طبق قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر هيأت رئيسه سني در جايگاه قرار گرفت و جلسه به رياست آقاي فقيه خراساني به عنوان رئيس سني آغاز گرديد كه پس از مشخص شدن كانديداها و ارائه برنامه ها و نقطه نظرات ديدگاههاي خود و رأي گيري با ورقه و با اكثريت آراء اعضاي هيأت رئيسه اين شورا براي مدت باقي مانده اين شورا تا مورخ 12/6/92 به شرح ذيل تعيين شدند:
1-     حميدرضا مطهريان  به عنوان رياست شورا
2-     سيد علي محمد ميرحسيني به عنوان نائب رئيس شورا
3-     زهرا حيدري فيروزآبادي به عنوان منشي شورا
4-     وحيدرضا خباززاده يزدي به عنوان سخنگوي شورا
5-     محمد فقيه خراساني به عنوان خزانه دار شورا
ضمناً مقرر گرديد عضويت تمامي اعضاي كميسيونهاي داخلي و نمايندگان شورا درشهرداري و مناطق سه گانه ، ناحيه تاريخي، سازمان وابسته ، واحدها وادارات داخلي، كميسيونهاي صد، ماده77وسايرموارد همچون سال 91 باقي بماند باستثناي خانم حيدري كه از كميسيون فرهنگي به خدمات و آقاي كوچك زاده ازكميسيون خدمات به فرهنگي منتقل شدند.
 
 
جلسه در ساعت 19 با ذكر صلوات خاتمه يافت.