ششصدو بيست وپنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو بيست وپنجمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدو بيست وپنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 4/2/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و ساير مسئولين، فرا رسيدن سالروز وفات حضرت ام‌البنين(س) مادر حضرت ابوالفضل العباس(ع) را تسليت عرض نموده و در ادامه با گراميداشت فرا رسيدن هفته شوراها از اعضاي شورا خواست تا برنامه‌‌هايي كه به همين مناسبت تدارك ديده شده از جمله ديدار با نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه معزز يزد حضرت آيت‌ا... ناصري حضور داشته باشند.
سپس با توجه به دستور كار جلسه و با حضور آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم، آقاي صالحيان مدير عامل سازمان پسماند موضوع جمع‌آوري زباله در مناطق سه گانه شهر يزد مطرح گرديد كه در ابتدا شهردار محترم گزارشي از اقدامات انجام شده توسط شهرداري ارائه نمود. و در ادامه آقاي مطهريان گزارش كاملي از روند اقدامات انجام شده توسط شهرداري با حضور پيمانكاران شركت كننده جهت برگزاري مناقصه، مطالبي را جهت استحضار اعضاي شورا بيان نمود.
سپس ساير اعضاي شورا هم ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب شهرداري به خصوص سازمان بازيافت در ايام عيد نوروز بخاطر جمع‌آوري زباله به موقع و پاكيزگي سطح شهر، نقطه نظرات، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را در خصوص جمع‌آوري زباله در سطح شهر توسط پيمانكاران مطرح نمودند و به دليل اهميت و ضرورت موضوع‌، خواستار مديريت و نظارت كامل و دقيق از سوي شهرداري بر عملكرد پيمانكاران در اين زمينه شدند.
در ادامه جلسه آقاي كوچك زاده از بررسي‌هاي انجام شده در كميسيون عمران در رابطه با درخواست آقاي شيشه‌بري جهت بخشودگي عوارض كسر پاركينگ ساختمان تجاري ايشان واقع در خيابان امام مطالبي را مطرح نمود كه پس از بحث و تبادل نظر مقرر گرديد موضوع طي نامه‌اي به شهرداري ارجاع تا ضمن بررسي و در صورت صلاح‌ديد، شهرداري مي‌تواند لايحه‌ پيشنهادي خود را مبني بر تخفيف 50% (درصد) عوارض ساختمان مورد نظر به شورا جهت تصميم‌گيري ارسال نمايد.
 مصوبات :
     تمديد قرارداد پيمانكاران خدمات شهري
 
1-نامه‌شماره100/920004057-4/2/92شهرداريزدثبت‌دبيرخانه‌شورابه‌شماره‌921000286-4/2/92 ‌به‌شرح‌ذيل:
 
«احتراماً با عنايت به برگزاري مناقصه انتخاب پيمانكار خدمات شهري در نواحي صفائيه و حسن‌آباد، نظر به اينكه نتيجه مناقصه به تاييد و تصويب نرسيده است و زمان زيادي به پايان قرارداد خدمات شهري در نواحي مذكور نمانده است لذا با توجه به ضرورت جلوگيري از قطع خدمات، موافقت فرماييد پيمانكاران شاغل در اين نواحي به مدت دو ماه با نرخ 25 درصد افزايش نسبت به قيمت سال قبل به فعاليت خود ادامه دهند و شهرداري در اين مدت مناقصه عمومي براي انتخاب پيمانكار خدمات در نواحي مورد نظر برگزار نمايد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح، با عنايت به توضيحات ايشان و نيز بررسي‌هاي بعمل آمده ‌وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات‌مخالف‌وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تمديد مهلت عوارض
 
2- لايحه شماره230/920001887-22/1/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000128- 24/1/92 :
 
«احتراماً باستناد تبصره بند 14ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله پيشنهاد مي‌گردد با عنايت به استقبال شهروندان گرامي و محدود بودن مقطع زماني پايان سال گذشته جهت مراجعه و تسويه حساب انواع عوارض معوقه پيش‌بيني شده طي لايحه تقديمي شماره 910040808 مورخ 11/9/91، تاريخ اجراي مصوبه آن شوراي محترم طي بند 1 صورتجلسه مورخ 17/10/91 در خصوص محاسبه عوارض بر اساس فرمول و قيمت منطقه‌اي روز، تا تاريخ 31/3/92 تمديد گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي‌زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با افزايش تمديد مهلت عوارض از تاريخ 31/3/92 به تاريخ 31/5/92 مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً با توجه به مصوبه اخير شورا (بند يك صورتجلسه 29/11/91) مبني بر پاسخ اين شورا به فرمانداري محترم، مقرر گرديد عوارض مربوط به كسر پاركينگ نيزمشمول تمديد مهلت فوق گردد و همچنين شهرداري نسبت به انعكاس و اطلاع رساني به شهروندان در اين زمينه اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.