ششصدونوزدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

ششصدونوزدهمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
ششصدونوزدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19  يك‌شنبه مورخ 27/12/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا نايب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، پيشاپيش فرا رسيدن سال نو را تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال در سال جديد براي همگان آرزوي موفقيت و سربلندي نمود. سپس بر اساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي عظيمي‌زاده شهردار محترم و آقاي دشتي مدير درآمدهاي عمومي شهرداري بخش‌هايي از تعرفه عوارض شهرداري براي اجرا در سال 92، جهت اصلاحات و تغييرات آن رديف‌هاي مورد نظر از جمله عوارض زير بناي ساختمان‌هاي مسكوني تك واحدي، عوارض كسر پاركينگ واحدهاي تجاري، اداري و مسكوني و ساير موارد مطرح و مورد بررسي و بحث ، تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گرديد در جلسات آتي نتايج حاصله جمع‌بندي و به عنوان مصوبه شورا به مراجع مربوطه ارسال گردد.
 
مصوبات :
 
     واگذاري عمليات نگهداري فضاي سبز مناطق  
 
 
1- لايحه ‌شماره200/910060168-24/12/91 شهرداري‌‌ثبت‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005378- 24/12/91 :
 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به صورتجلسات مورخ 19/12/91 و 21/12/91 كميسيون ماده 14، شهرداري يزد در نظر دارد با توجه به ضرورت عمليات حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه يك را تا سقف مبلغ دو ميلياردو پانصد ميليون ريال (2.500.000.000ريال) از محل رديف اعتباري 535010006، عمليات نگهداري فضاي سبز منطقه دو را تا سقف مبلغ دو ميليارد ريال (2.000.000.000ريال) از محل رديف اعتباري 535010007، نگهداري فضاي سبز منطقه سه را تا سقف مبلغ دو ميلياردو هفتصد ميليون ريال (2.700.000.000ريال) از محل رديف اعتباري 535010008 به استناد بند الف ماده 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌ها به صورت ترك تشريفات به شركت آراء كوير واگذار نمايد .
خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً ‌آقاي صفدرپور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 22 خاتمه يافت.