شب فرهنگی یزد 15 بهمن 1398

شب فرهنگی یزد 15 بهمن 1398

نکوداشت بانو ستی فاطمه با حضور نایب رییس کمیسیون فرهنگی ، شهردار و مسئولین استانی