شانزدهمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت30/18 روزشنبه مورخ 15/7/96 با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتداآقای آزادی نائب رئیس شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق همکاران ارجمند ازخداوندمتعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درجهت خدمت رسانی به مردم کوشا و موفق باشیم.

    سپس آقای شایق درسخنان پیش ازدستورضمن آرزوی قبولی عزاداریها و عرض تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی و گرامیداشت یادوخاطره شهدای ناجا به خصوص ستوان یکم دهقان که اخیراً در درگیری مسلحانه با اشرار به درجه رفیع شهادت نائل آمد ضمن علو درجات الهی برای تمامی شهداء از زحمات ارزنده مدیریت و کارکنان پرتلاش نیروی انتظامی درجهت تأمین امنیت و نظم بخشیدن به جامعه تقدیر وتشکر نمود و برای یکایک آن عزیزان آرزوی موفقیت وسربلندی نمود.  وی درادامه درخصوص شکایت تنظیم شده به دیوان عدالت اداری درخصوص خسارت ها و ضرر و زیان های وارده در پروژه خیابان قیام توضیحات کامل وجامع جهت استحضار اعضاء ارائه نمود.

    در ادامه آقای پاک نژاد درسخنان پیش از دستور با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و عرض خسته نباشید به تمامی کارکنان آن مجموعه خواستار پیگیری های لازم از سوی شهرداری با توجه به درخواست شهروندان در خصوص نصب علائم ترافیکی و همچنین سرعت گیر ودوربین مدار بسته دربلوارجوان، ساماندهی تقاطع خیابان سیدگلسرخ و خیابان شهید چاوشیان ، بررسی مسائل و مشکلات اهالی وساکنین محترم شهرک طوبی بدلیل نداشتن روشنایی ، آسفالت در معابراصلی و فضای سبزبا توجه به درمحدوده قرارگرفتن فاز یک آن شهرک با همکاری سپاه الغدیر گردید.

   سپس آقای ابوترابی با آرزوی قبولی عزاداریها و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ازشهرداری خواست تا هرچه سریع تر نسبت به زمین های متعلق به شهرداری که توسط بعضی از زمین خواران در بلوار خاتم ، حصارکشی ومتصرف شدن موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید.

مصوبات :

  تفویض اختیار

 

  1. لایحه  شماره960030178-1/7/96 شهرداری          ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001672-1/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تفویض اختیار ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًًباستناد تبصره ذیل بند 14 ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، به منظورتسریع وتسهیل درانجام امور شهرداری وشهروندان و با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری و نیز با توجه به قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری­های مراکز استان­ها و کلانشهرها، پیشنهادات مشروحه پیوست جهت تفویض اختیاربه اینجانب، معاونین ومدیران شهرداری و رؤسای سازمان های تابعه     ارائه می­گردد. خواهشمند است مراتب را در شورای محترم مطرح و پس از تصویب ،امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً معاون محترم مالی و اقتصادی به عنوان نماینده شهرداری جهت ادای توضیحات معرفی می­گردند. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، موارد بشرح ذیل مورد تصمیم گیری قرارگرفت:

 

الف-  بخش اول : تفویض اختیارات ذیل به اینجانب:

 

پیشنهاد شهرداری : 1- انجام کلیه معاملات شهرداری بر طبق بودجه مصوب سالانه موضوع ماده 65 قانون شهرداری با رعایت مفاد آئین­نامه معاملات شهرداری (مواد 5، 12، 29، 30 و 31) و مقررات بخش امور مالی آئین‌نامه مالی شهرداریها و بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تاسقف هرکدام  از اعتبارات مصوب.    

تصمیم شورا :  مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری : 2- انجام معاملات از طریق ترک تشریفات مناقصه، مزایده و حراج موضوع مفاد بند الف ماده 33 اصلاحی آئین نامه معاملات شهرداری با پیشنهاد و تأئید کمیسیون موضوع ماده 14 آئین نامه مذکور تا سقف اختیار شورای محترم.

تصمیم شورا :  مورد تصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری برای مواردپیشنهادی مرتبط از رؤسای کمیسیونهای داخلی شورا صرفاً بعنوان ناظر و بدون حق رأی درجلسات  دعوت نماید و همچنین شهرداری نسبت به ارسال صورتجلسات کمیسیون ماده 14 بصورت ماهیانه به شورا اقدام نماید.

 

پیشنهاد شهرداری: 3- تصویب تصمیمات کمیسیون مناقصه ومزایده موضوع ماده 18 آئین نامه معاملات شهرداری .

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 4- پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع درمسیر طرح­های عمرانی شهرداری و معوض ها و واگذاری به مالکین آنها موضوع مفاد تبصره یک ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی ونظامی دولت در هر مورد تا سقف 15 میلیارد ریال اعم از نقدی و ملکی یا اعطاء امتیاز با رعایت سقف بودجه مصوب سالانه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: 5- اهداء هدایا و اعانات مندرج در بودجه مصوب سالانه و دریافت هدایا و اعانات اعم از نقدی و غیر نقدی. (براساس آیین نامه ابلاغی تا سقف بودجه مصوب)

تبصره: کمک به مؤسسات خیریه و نهادهای حمایتی و خدماتی عام المنفعه و امثالهم به منظور عدم دریافت تمام یا بخشی از وجوه متعلق به صدور پروانه ساختمان تا سقف پانصد میلیون ریال (موضوع مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری).

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

اهداء هدایا واعانات مندرج در بودجه مصوب سالانه ازمحل اعتبارات ماده 17 تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال و دریافت هدایا و اعانات اعم از نقدی و غیر نقدی. (براساس آیین نامه ابلاغی تا سقف بودجه مصوب).

 

تبصره : حذف گردید.

 

پیشنهاد شهرداری: 6- اخذ وام و تسهیلات بانکی موضوع مفاد بند 13 ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تا سقف اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالانه.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری هرماه گزارش وامهای اخذ شده شامل مبلغ، مدت بازپرداخت و درصد کارمزد به شورا ارسال نماید.

 

پیشنهاد شهرداری: 7- تصویب و تأئید جابجائی و استقراض از حسابهای بانکی موضوع مواد 39 و 40 آئین نامه مالی شهرداریها.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

تصویب و تأیید استقراض از حسابهای بانکی موضوع مواد 39 و 40 آئین نامه مالی شهرداریها.

 

پیشنهاد شهرداری: 8- تصویب و تأیید استرداد وجوه متقاضیان در صورت عدم موافقت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر وجوه حاصل از عوارض و درآمد از

محل دیون یا مازاد انباشته در هر مورد.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهاد شهرداری: 9- فروش املاک متروکه شهرداری موضوع ماده 19 قانون نوسازی با طی تشریفات مندرج در دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

ب- بخش دوم :  پیشنهاد تفویض اختیاراتی به سایر مسئولین شهرداری جهت تأیید آن شورای محترم :

 

پیشنهاد شهرداری: 1- در خصوص دو نفر عضو عالی مقام شهرداری موضوع ماده 14 آئین­نامه معاملات شهرداری، معاون ذیربط درمورد معاملات مرتبط با حوزه معاونت مربوطه و مدیر امور مالی شهرداری یا یکی از مدیران به انتخاب اینجانب.

تبصره: در مورد معاملات مربوط به حوزه مالی و اقتصادی، معاون دیگر شهرداری به انتخاب اینجانب به عنوان معاون ذیربط شرکت خواهد نمود.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهاد شهرداری: 2-معاون مالی و اقتصادی شهرداری، معاونین شهردار، مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه به عنوان قائم مقامان شهردار موضوع تبصره یک بند 30 الحاقی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

پیشنهادشهرداری: 3- رئیس حسابداری شهرداری مرکزی، مسئولین امور مالی مناطق، و مسئولین مالی سازمانهای تابعه به عنوان قائم مقامان ذیحساب شهرداری موضوع تبصره یک بند 30 الحاقی به ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی.

تصمیم شورا: مورد تصویب قرارگرفت .

 

ج- بخش سوم :

پیشنهاد شهرداری: تفویض اختیار انجام معاملات شهرداری و همچنین ترک تشریفات مناقصه، طبق بودجه مصوب سالانه و بر اساس آئین­نامه معاملات شهرداری و بخش مالی آئین­نامه مالی شهرداری­ها به شرح زیر:

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

تفویض اختیار انجام معاملات شهرداری و همچنین صرفاً ارائه پیشنهاد ترک تشریفات مناقصه، طبق بودجه مصوب سالانه و بر اساس آئین­نامه معاملات شهرداری و بخش مالی آئین­نامه مالی شهرداری­ها به شرح زیر:

 

پیشنهاد شهرداری: الف- به معاون مالی و اقتصادی شهردار تا سقف سه و نیم برابر حد نصاب معاملات متوسط و در خصوص پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی و معوض های واگذاری به مالکان آنها تا سقف مبلغ 000/000/000/8 میلیارد در هر مورد (تبصره یک ماده به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک)

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

پیشنهاد شهرداری: ب- به مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه تا سقف 5/2 برابر حد نصاب معاملات متوسط برای هزینه­های عمرانی و تا سقف معاملات متوسط برای هزینه های جاری.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

به مدیران مناطق شهرداری و رؤسای سازمانهای تابعه تا سقف 5/2 برابر حد نصاب معاملات متوسط برای هزینه­های عمرانی و تا سقف معاملات جزء برای هزینه های جاری.

 

د- بخش چهارم : پیشنهاد واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات اینجانب موضوع تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری به معاونین و سایر مسئولان شهرداری:

 

پیشنهاد شهرداری: 1- امضا کلیه مکاتبات با ادارات، نهادها، سازمان های دولتی و ملی ( باستثنای نماینده محترم ولی فقیه در استان و رئیس شورای اسلامی شهر و مقامات مرکزی و جناب آقای استاندار) و همچنین با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شهرداری توسط معاونین شهرداری، مدیران شهرداری و مدیران مناطق در حوزه مربوطه.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضاء کلیه مکاتبات با ادارات، نهادها، سازمان های دولتی و استانی ( باستثنای نماینده محترم ولی فقیه در استان و رئیس شورای اسلامی شهر و جناب آقای استاندار) و همچنین با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف معامله با شهرداری توسط معاونین شهرداری، مدیران شهرداری و مدیران مناطق در حوزه مربوطه.

 

2- اختیارات مربوط به معاونین شهرداری:

پیشنهاد شهرداری: 1-2- امضا احکام استخدام، انتصاب، انتقال، مأموریت، ارتقاء گروه و مرخصی باستثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

 امضا احکام استخدام، انتصاب، انتقال، مأموریت، ارتقاء گروه و مرخصی باستثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق ، مدیران ستادی و رؤسای ادارات به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

پیشنهاد شهرداری: 2-2- اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضاهای مرخصی بدون حقوق تا سه ماه (به استثنای معاونین شهردار و مدیران مناطق شهرداری) به معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: 3-2- موافقت با کمک به مستمندان، ابن السبیل و اعزام غربا به وطنشان تا مبلغ 5/1% نصاب معاملات جزیی در هر مورد به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

موافقت با کمک به مستمندان، درراه ماندگان و اعزام غربا به وطنشان تا مبلغ 5/1 %  (یک و نیم درصد )                                  نصاب معاملات جزیی در هر مورد به معاون مالی و اقتصادی و با رعایت آئین نامه ودستورالعمل نحوه پرداخت از محل اعتبارات ماده  17 ابلاغی.

پیشنهاد شهرداری: 4-2- صدور دستور مصرف اعتبارات در قالب بودجه مصوب با رعایت آئین­نامه معاملات و بخش امور مالــی آئین‌نامه مالی شهرداری ها به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: 5-2- امضا قراردادهای اجاره واستیجاره که قبلاً مراحل قانونی را طی کرده و به تصویب رسیده است به معاون مالی و اقتصادی.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا قراردادهای اجاره و استیجاره که قبلاً مراحل قانونی را طی کرده و به تصویب رسیده است به معاون مالی و اقتصادی تا سقف اختیارات تفویض شده.

3-تفویض اختیارات پیشنهادی مربوط به سایر مدیران ستادی شهرداری:

پیشنهاد شهرداری: 1-3- امضاء دادخواست­ها، لوایح، دفاعیه­ها و امثالهم به محاکم قضایی و معرفی نماینده حقوقی و اجرایی جهت حضور درمحاکم ومراجع قانونی، امضا و ارسال اظهارنامه­های رسمی و امضاء کلیه مکاتبات مرتبط با اقدامات حقوقی و اجرائی در محاکم قضایی و پاسخ به استعلامات به مدیر امور حقوقی.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: 2-3- امضا برگه­های واگذاری معوض اراضی و املاک و انجام مکاتبات با دفاتر اسناد رسمی و معرفی نماینده جهت نقل و انتقال به مدیر املاک.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا برگه­های واگذاری معوض اراضی و املاک و انجام مکاتبات با دفاتر اسناد رسمی و معرفی نماینده جهت نقل و انتقال به مدیر املاک پس از طی مراحل قانونی . ضمناً گزارش املاک واگذار شده بصورت ماهیانه به شورا ارائه گردد.

پیشنهادشهرداری: 3-3- امضااحکام پرسنلی اعم ازتغییرضریب حقوقی و کمک عائله مندی، امور بازنشستگی، حقوق وظیفه وراث متوفی، مأموریت­های داخلی، مرخصی­ها (به استثنای مرخصی بدون حقوق و مرخصی معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران شهرداری مرکزی و کارکنان حوزه شهردار) طبق ضوابط و مقررات مربوطه به مدیر امور اداری.

تصمیم شورا : به شرح ذیل اصلاح و مورد تصویب قرارگرفت :

امضا احکام پرسنلی اعم از تغییر ضریب حقوقی و کمک عائله مندی، امور بازنشستگی، حقوق وظیفه وراث متوفی، مأموریت­های داخلی، مرخصی­ها (به استثنای مرخصی بدون حقوق و مرخصی معاونین شهردار، مدیران مناطق، مدیران شهرداری مرکزی و کارکنان حوزه شهردار) طبق ضوابط و مقررات مربوطه به مدیر منابع انسانی.

پیشنهادشهرداری: 4-3- امضا کلیه پیش آگهی­ها، ابلاغیه­ها، اخطاریه­ها و مکاتبات مربوط به درآمد و ارسال پرونده­های اشخاص حقیقی و حقوقی درباره اعتراض به عوارض تعیین شده به کمیسیون ماده 77 اصلاحی قانون شهرداری به مدیر درآمدهای عمومی.

تبصره: تفویض سایر اختیارات غیر مالی بنا به ضرورت و مصلحت به معاونین و مدیران شهرداری و اعلام به آن شورای محترم.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

  1. اختیارات مدیران مناطق شهرداری:

پیشنهادشهرداری: 1-4- پرداخت خسارت و غرامت اراضی و املاک واقع در طرح­های عمرانی و معوض­های واگذاری به مالکین آن ها تا سقف 000/000/500/5 ريال اعم از نقدی، ملکی یا امتیاز (موضوع تبصره یک ماده 3 لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک ...) با رعایت سقف اعتبارات مصوب.

تصمیم شورا : حذف گردید.

پیشنهادشهرداری: 2-4- صدورپروانه ساختمان، پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، ادارات و سازمان ها و بانکهاواتحادیه­های صنفی وامثالهم وصدور مفاصاحساب جهت انجام معاملات املاک طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: 3-4- ارجاع پرونده­های مربوط به تخلفات ساختمانی وارسال دفاعیه و اعتراض مالکین به آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری به دبیرخانه کمیسیون و ابلاغ آراء صادره و اجرای آنها پس از قطعیت رأی و عند اللزوم اعتراض به آراء مذکور و سایر مکاتبات مربوطه در این زمینه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

پیشنهاد شهرداری: 4-4- ارسال پرونده­های مربوط به اماکن مزاحم به کمیسیون موضوع بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و اجرای احکام صادره طبق مقررات مربوطه.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

تبصره 1:  اختیارات مندرج در ردیف های 2-4 و 3-4 و 4-4 در زمان مأموریت و یا مرخصی مدیر منطقه به معاون منطقه قابل تفویض می­باشد.

تصمیم شورا : مورد تصویب قرارگرفت.

 

  افتتاح خزانه داری

  1. لایحه  شماره960030867-5/7/96 شهرداری          ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001729-5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: افتتاح خزانه داری ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،        احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند با عنایت به بخشنامه ابلاغی ازسوی وزیر محترم کشور به شماره 25459-20/2/1396 در رابطه با خزانه داری در شهرداریها و اجرای آن از تاریخ 1/7/96 لازم است اقدامات زیر قبل از شروع اجرای بخشنامه انجام شود.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با توجه به موارد ذیل در صورت تصويب نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد:

1ـ افتتاح حساب سپرده خزانه در شهرداری مرکز و ایجاد حسابهای رابط در مناطق و نواحی و سازمانهای تابعه به منظور واریز و ثبت وجوه سپرده در شعب بانک تجارت به طوری که حسابهای رابط قابل برداشت (به صورت چک) نبوده و فقط بانک موظف به انتقال موجودی آن در پایان هر روز به حساب سپرده افتتاحی در شهرداری مرکز می باشد که این حساب با توجه به شرایط مندرج در بخشنامه از سوی خزانه داری و از طریق چک با امضای مجاز که در ادامه مشخص خواهد شد برداشت می گردد.

2ـ افتتاح حساب خزانه درآمد در شهرداری مرکز با عناوین حساب تمرکز وجوه درآمدی و حساب تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی که برداشت آن با امضاهای مجاز و صدور چک و برابر ضوابط مندرج در بخشنامه، و حسابهای مذکور نیز در شعب بانک تجارت افتتاح می گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسیهای    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن موافقت باکلیات لایحه پیشنهادی فوق مقررگردیدشهرداری نسبت به افتتاح حساب دربانکهای مجازاقدام وبرداشت ازحسابهای فوق با امضاء شخصیتهای حقوقی شهردار یا معاون مالی و اقتصادی به عنوان صاحبان امضاء اول و قائم مقام معاون مالی واقتصادی به عنوان صاحب امضاء دوم صورت پذیرد.

 

   تجمیع زمین در بلوار جمهوری

  1. لایحه  شماره960026257-7/6/96 شهرداری  ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001429-7/6/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:درخصوص زمین مازاد تجمیع شده درپلاک ثبتی 225/14259 بخش8 یزد، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 961001124مورخ10/5/1396 بدینوسیله به استحضارمي‌رساند طبق نظريه  كارشناس ثبتي (تصوير پيوست) مساحت40/76  مترمربع از اراضي مازاد بلوار جمهوري متعلق به شهرداري ؛ در پلاك شماره 225/14259 بخش 8 يزد تجميع گرديده است، لذا با عنايت به درخواست مالك وحسب نظر شوراي محترم اسلامی شهر موضوع جهت ارزیابی به هيأت كارشناسي ارجاع و هیات ارزش هر متر مربع از زمین مازادمذكور را 000/000/24 ريال جمعاً به مبلغ000/600/833/1 ريال برآورد نمودكه مقررشده در صورت موافقت شورای محترم دروجه شهرداري پرداخت نمايند. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهرمطرح و اجازه فرمائيد از محل كدفروش اموال غیر منقول15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقای محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسیهای    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مشروط بر تسویه حساب نهایی کل حق وحقوقات متعلق به شهرداری بابت زمین تجمیع شده مورد تصویب قرارگرفت .

   تملک پلاک ثبتی متعلق به پارکینگ محله چهارمنار

  1. لایحه  شماره960027456-14/6/96 شهرداری  ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001498-14/6/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک پلاک ثبتی3/3508 بخش2 یزد بمنظور تأمین پارکینگ محله چهارمنار ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي‌رساندشهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي3/3508  بخش 2 يزد به كد نوسازي شماره 25-27-7-9 متعلق به آقاي محمود ميرحسيني كه بر اساس طرح حفاظت جامع بافت تاريخي يزد داراي كاربري مسير و مسكوني مي‌باشد به منظور تأمين پاركينگ محله چهارمنار اقدام نمايد، كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/312  ريال بابت غرامت ملك مذكور تعيين كه مقرر شده اين مبلغ پس از انتقال رسمي سند و تحويل آن به شهرداري نقداً در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد 15310200049 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می گردد . جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسیهای    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با توجه به اینکه در مسیر می باشد مورد تصویب قرارگرفت.

جلسه با ذكرصلوات درساعت 22 خاتمه يافت.