سی وهشتمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

سی وهشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت18شنبه مورخ16/10/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران وعرض خیرمقدم وخوشامدگویی به ساکنین محترم شهرک طوبی، ازاقدامات و پیگیری های بعمل آمده با سردار جعفری فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جلسات برگزارشده باحضورمسئولین مربوطه در خصوص بررسی مسائل ومشکلات اهالی شهرک طوبی مطالبی راعنوان نمودواظهارداشت دشمن می خواهد از کوچکترین ضعف ، فتنه وآشوب به پا کند و ما مسئولین باید با درایت بیشتر مشکلات مردم را به نوعی حل وفصل تا کارها به اینجا ختم نشود وهمه تلاش کنیم و دست به دست هم بدهیم تا با وحدت و همدلی برای حفظ نظام ورهبری درکنارهم باشیم و نگذاریم دشمنان هیچگونه خدشه ای به این نظام و انقلاب وارد کنند وازملت شهیدپرور یزد خواست تا در مراسم راهپیمایی که قرار است درجهت محکومیت فتنه اخیر در روز یک شنبه مورخ 17/10/96 برگزار شود همچون گذشته حضورفعال و پررنگ داشته باشند. وی درادامه گزارشی از برگزاری اولین جلسه شورایعالی استانها و مباحث مطرح شده درآن جلسه از جمله ایجاد درآمدهای پایدار و ثابت برای شهرداریها وتنظیم لایحه آن از سوی دولت جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی وهمچنین برگزاری انتخابات هیأت رئیسه آن جهت استحضارا عضای شورا ارائه نمود. سپس ایشان باتوجه به ملاقات انجام شده با حضورتنی چند ازاعضای شورا با اهالی محترم محله نعیم آباد جهت بررسی مسائل ومشکلات آن محل ازجمله تعیین تکلیف پروژه پیامبراعظم(ص) ،تملک باغات جهت احداث پارک درون محله ای، ساخت مجتمع فرهنگی ونیز تشکیل کارگروه با عضویت آقای عباسی به عنوان نماینده شورا در آن کارگروه باحضورشهردارمحترم منطقه دوونیزدونفرازاهالی آن محل مطالبی را عنوان نمود. وی در ادامه لوایح ارسالی ازسوی شهرداری و ارجاع آن به کمیسیون های مربوطه جهت بررسی برای اطلاع اعضا قرائت نمود.

 سپس سرکارخانم عامری درسخنان پیش ازدستورضمن تقدیروتشکرازاعضای شوراوشهرداری به پاس حل مشکلات اهالی محترم شهرک طوبی،ازشهرداری خواست درراستای جمع آوری تابلوها در سطح معابر شهری به خصوص تابلوهای شناسایی مدارس ونیزدرجهت ساماندهی آن با درایت بیشتر موضوع را دنبال نماید.

    وی درادامه خواهان حمایت بیشتر این شورا و سایر ارگانهای مربوطه درخصوص برگزاری یک رویداد فرهنگی در یزد تحت عنوان تئاتر استانی فجر که با شعار گفتگوی تئاتر ایران با حضور میهمانان از سایر استانها درحال انجام است گردید.

  درادامه جلسه آقای دکترجمالی نژاد شهردارمحترم درخصوص حضوردرجلسه شورای آموزش وپرورش استان ومطرح شدن مباحثی درآن جلسه و نیز با اشاره به مشکلات شهرداری درجهت ساماندهی تابلو و ضرورت همکاری وتعامل همه دستگاهها دراین زمینه توضیحاتی ارائه ودرخصوص بررسی مسائل و مشکلات اهالی محترم شهرک طوبی و صورتجلسه تنظیمی باهمکاری سپاه الغدیر توضیحاتی ارائه نمود.

     سپس نماینده اهالی محترم شهرک طوبی به پاس اقدامات و پیگیریهای خوب انجام شده و همچنین فعالیت های صورت گفته ازسوی شهرداری با حمایت شورای اسلامی شهر تقدیروتشکرنمود.

 مصوبه :

 

 

  نحوه پرداخت بستانکاری وبدهکاری

 

1-لایحه دوفوریتی شماره960048931-12/10/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961002994-12/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: نحوه بستانکاری ودریافت بدهکاری اشخاص حقیقی و حقوقی، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پیرو لایحه تقدیمی قبلی به شماره 960043764 مورخ 18/9/96 و مذاکرات انجام شده در کمیسیون برنامه و بودجه آن شورای محترم که با حضورکارشناسان استانداری دراین رابطه تشکیل گردید، به استحضارمی رساند شهرداری در نظردارد با آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست موارد زیر را داشته، حسب ضرورت و در راستای تسریع دراجرای پروژه هاوبارعایت صرفه وصلاح برابر ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول نماید. بدیهی است شهرداری فهرست آن دسته از اقداماتی که از طریق کمیسیون ماده 14 صورت خواهد گرفت را درپایان هر ماه به شورای محترم ارسال خواهد نمود و در صورتی که اجرای موارددیگری به جز موارد ذکر شده مدنظر باشد، طی لایحه ای مجوز لازم از شورای محترم اخذ خواهد شد. 1- به شهرداری اجازه داده شود ازآن دسته ازاشخاص حقیقی ویا حقوقی که بابت عوارض بدهکارشهرداری می باشند وامکان پرداخت وجه آن به صورت نقدی را ندارند وحاضرند بجای این بدهکاری زمین و ساختمان ویاکالای مورد نیازبه شهرداری تحویل نمایند پس ازطی مراحل قانونی نسبت به موضوع اقدام نماید. لازم به ذکراست شهرداری دراین رابطه هیچگونه وجهی بابت مابه التفاوت موضوع (اگربدهکارشد) پرداخت نمی نماید. ضمناً میزان بدهی مؤدی نیز می بایست حداقل یک میلیارد ریال باشد. 2- به شهرداری اجازه داده شود به آن دسته از بستانکاران خود که مبلغ بستانکاری آنها یک میلیاردریال و بالاتر می باشد برابرضوابط ومقررات و با طی مراحل قانونی نسبت به فروش زمین و یا ساختمان و یا سایرخدمات اقدام نماید ویا برابر توافق صورت گرفته به جای این بستانکاری عوارض و امتیازات ساختمانی منظورنماید. 3- به شهرداری اجازه داده شود درمواقع لزوم هنگام برگزاری مناقصه درخصوص اجرای پروژه ها، جهت تأمین منابع مالی پروژه همزمان نسبت به مزایده زمین و یا ساختمان و یا کالای خود درآگهی نیزاقدام نماید. بدیهی است صرفاً درخصوص پروژه هایی که دربودجه مصوب باشد چنین اقدامی صورت خواهدگرفت. خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح ودرصورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای احمد روستایی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی می گردد. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به توضیحات شهردارمحترم و بررسی های بعمل آمده و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، به شهرداری اجازه داده می شود دارائی ارائه شده توسط متقاضی را طبق ضوابط ومقررات قیمت گذاری و درصورتی که حداکثر قیمت توافق شده معادل مجموع مطالبه ریالی شهرداری ازمتقاضی باشد اقدام نماید .

 

  توافق درخصوص اراضی شهرک طوبی

2-لایحه دوفوریتی شماره960046101-13/10/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961003054-16/10/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: توافق درخصوص اراضی شهرک طوبی،باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست صورتجلسه مورخ 14/10/96 فیمابین فرمانده محترم سپاه الغدیریزد (وهیئت همراه) وشهرداری یزد درحضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر،درخصوص تصمیم گیری بابتجاراضی شهرک طوبی جهت استحضارتقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح و در صورت موافقت، مراتب را جهت اقدامات بعدی به این شهرداری اعلام فرمایید. جمالی نژاد - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به توضیحات شهردارمحترم و بررسی های بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، صورتجلسه تنظیمی مورخ 14/10/96 بشرح ذیل مطرح و مورد تصویب قرارگرفت :

((با حضور امضاء كنندگان زير جلسه اي در رابطه با اراضي طوبي متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان الغدير سپاه يزد در دفتر شهردار يزد تشكيل و به شرح زير تصميماتي اتخاذ گرديد: با عنايت به پروانه صادره در اراضي مذكور در سال 88 كه سهم مطالبات شهرداري را مشخص كرده و فعلاً امكان واگذاري سهم تعيين شده در همان محل براي شركت تعاوني نيست و از طرفي طبق محاسبات انجام شده بابت سطوح رعايت شده در تفكيكي بابت شوارع و سطوح عمومي موضوع ماده 101 شهرداری  مقداري از حد قانوني زيادتر شده لذا توافق وتراضي گرديد جمع مساحت مطالبات شهرداري به مساحت 15 هكتار توافق گرديد. جهت تعيين ارزش اين مطالبات موضوع به كارشناسان رسمي دادگستري مرضي الطرفين 1- آقاي مهندس خاني كارشناس منتخب شركت تعاوني 2- آقاي مهندس محمدرضا كوچك زاده كارشناس منتخب شهرداري 3- آقاي مهندس محمدعلي صادقيان ارجاع تا پس از تعيين ارزش سهم شهرداري،‌ متعاقباً شركت تعاوني نسبت به پرداخت ارزش ريالي آن ظرف مدت دوازده ماه در وجه شهرداري پرداخت مي گردد. قرار شد ارقام ريالي كه به عنوان عوارض صدور پروانه و تفكيك به شهرداري پرداخت گرديده در مراجعات و درخواست بعدي روي اين اراضي منظور گردد. دو طرف (شهرداري و شركت تعاوني) طبق نقشه هاي مصوب ارسالی از شرکت تعاونی همكاري و مساعدت    مي نمايند كه موضوع ورود به حوزه و كميسيون ماده پنج را انجام دهند. قرار شد پنجاه ميليارد ريال از مبلغ كل بدهي تا پايان سال جاري در وجه شهرداري پرداخت گردد. قرار شد پس از انجام تعهدات مورد اشاره شهرداري كليه خدمات عمومي اعم از آسفالت معابر، نظارت بر ساخت و ساز و ... خود را در كل اراضي موصوف (2/61 هكتار) انجام دهد.ضمناً مقرر شد با توجه به مساعدت به عمل آمده،  سپاه محترم الغدير در صورت امکان پس از طی سلسله مراتب فرماندهی پیگیری موضوع واگذاري ميزان حدود بيست هكتار ضلع جنوبي پارك كوهستان به دليل ضرورت توسعه فضاي سبز و خدمات رفاهي عمومي شهروندي به شهرداري انجام دهد و همچنين قرار شد موضوع بلامانع بودن تفكيك اراضي موصوف (فاز يك، دو و سه) جمعاً به مساحت حدود 2/61 هكتار پس از پرداخت مبلغ پنجاه ميليارد ريال و به صورت مرحله اي از طرف شهرداري انجام گيرد. ضمناً كليه تعهدات طرفين در خصوص اراضی طوبی كه در قبل از اين تاريخ انجام شد و مغاير مفاد اين توافقنامه مي باشد بلااثر و ملغي مي گردد و ديگر شهرداري از بابت داخل محدوده و ماده 101 قانون شهرداري (2/61 هكتار) و تفكيك آن ادعايي ندارد. پس ازامضا این صورتجلسه و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر ودریافت چکهای موضوع توافقنامه حسب درخواست مالک به کمیسیون ماده پنج ارسال گردد و با پیگیری شهرداری و شرکت تعاونی نسبت به اخذ نظر کمیسیون ماده پنج مبنی بر قرارگیری این اراضی در داخل محدوده شهری و همچنین تصویب طرح با کاربری های موضوع توافقنامه انجام گیرد. متعاقب آن بادریافت پنجاه میلیارد ریال مورد اشاره (قسط اول) شهرداری فقط با معرفی شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه الغدیر به ترتیب مجوزهای لازم به ثبت صادر خواهد نمود به نحوی که هم زمان با صدور هرگونه مجوز جهت واحدهای تفکیکی (2/61 هکتار) چکهای موضوع توافقنامه در وجه شهرداری پاس شود و حداکثر فرجه پرداخت این حقوقات تا پایان سال 97 از تاریخ توافقنامه تعیین می گردد.

 

  معرفی نماینده درستادمبشرغدیر

 

3- نامه شماره960042696-11/9/96شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961002500-11/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: معرفی نماینده در ستاد ، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً پیرو مصوبه یکصدودهمین جلسه شورای اسلامی دور چهارم شهر مبنی بر تشکیل ستاددائمی ترویج فرهنگ غدیر و عضویت اعضای محترم شورا در این ستاد، مستدعی است شورای محترم دو نفر از نمایندگان خود را جهت عضویت در این ستاد معرفی نمایند. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات، آقای شایق و سرکارخانم عامری به عنوان نمایندگان شورا دراین زمینه تعیین و معرفی شدند.

 

  مجتمع مسکونی شقایق

 

4-لایحه شماره960042724-11/9/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره961002502-11/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: مجتمع مسکونی شقایق، باسلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمی رساندپیرو لایحه شماره 200/960009488 مورخ 4/3/96 درخصوص پایان کار بخشی از مجتمع مسکونی شقایق (تصاویر پیوست)وبه منظور رفع مشکل خریداران واحدهای مجتمع مذکور، خواهشمند است موضوع مجددا ً در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب ننیتجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي  محمدرضا حفیظی  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلافی به منظور انتقال واحدهای 66گانه سهم خود اقدام و همچنین همزمان شهرداری (اداره حقوقی) نسبت به بررسی مطالبات خود از شرکت جواد اقدامات لازم معمول و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

 

 طرح پیشنهادی

 

5- طرح پیشنهادی تنی چندازاعضای شورا (آقایان آزادی، قمی، کاشفی زاده، ابوترابی و سرکارخانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961002053- 6/8/96 بشرح زیر:

((ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: طرح ایجاد سامانه برخط ومکانیزه صدورپروانه ساختمان، بمنظورتشویق متقاضیان پروانه ساختمان، تسهیل وبهینه سازی فرآیند پروانه یادشده، امضاکنندگان این طرح شهرداری راموظف می نمایندکه ظرف مدت یکماه RFP ایجادسامانه الکترونیکی صدور پروانه ساختمان را ضمن مهندسی مجدد فرآیندصدورآن تهیه ومبتنی برقانون، به مناقصه بگذارد،ویژگی های ضروری برای این طرح عبارتند:  الف- حذف ویاحتی المقدورکاهش حداکثری عوامل انسانی بر فرآیند صدورپروانه ساختمان. ب- امکان درخواست وپیگیری همه مراحل اخذپروانه ازراه دور بدون نیاز به مراجعه حضوری. ج- شفاف سازی مراحل وشیوه اخذ پروانه به نحوی که پاسخ های هرمرحله ازطریق سامانه هوشمند صادر گردد. د- اجرای پروژه بصورت B.O.T انجام گردد. هـ- درایجاد ، اجرا و پیاده سازی طرح، حداکثر بهره مندی از توان بومی تخصصی واجرایی استان درنظر گرفته شود.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون شهر هوشمند وبهبودروشها وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، طرح پیشنهادی فوق موردتصویب قرارگرفت .

 

طرح پیشنهادی

 

6- طرح پیشنهادی دوفوریتی تنی چندازاعضای شورا (آقایان شایق، ابوترابی، سفید، عباسی، پاک نژاد، کاشفی زاده، آزادی، قمی وسرکارخانمها عامری وجورابی) ثبت دبیرخانه شورابشماره 961002879- 6/10/96 بشرح زیر:

((ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: احیاء ورزش درشهرداری یزد با استفاده از ظرفیت های گذشته وموجود، به استنادتبصره های2و6ماده76 قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شهرداران و در راستای وظایف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی ودرجهت تعمیم ورزش وایجاد نشاط وپویایی اجتماعی درجامعه بخصوص درشهرداری یزد وباتوجه به ظرفیت های گذشته این ارگان، پیشنهاد می گردد سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یزد نسبت به تأسیس باشگاه ورزشی جهت کارکنان درراستای تقویت روحی و جسمانی و شادابی آن پرسنل و خانواده های محترم آنان درقالب تشکیل تیم ورزشی اقدام نماید.))

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست  آن کمیسیون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت .

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت50/20 خاتمه يافت.