سی وششمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

سی وششمین جلسه شورای اسلامی شهریزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت8 صبح چهارشنبه مورخ 6/10/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شوراباسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند فرارسیدن میلادسراسرباسعادت یازدهمین اخترتابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری(ع) را برهمگان تبریک وتهنیت عرض نمود وازخداوندمتعال خواست ماراجزء یاران و محبّین آن حضرت و سایر امامان بزرگوار قراردهد. سپس ایشان از دست اندرکاران و برگزارکنندگان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه امید به مناسبت روز ایمنی و زلزله همزمان با سالگرد حادثه ناگوار زلزله بم که با حضور مدعوین و جمعی از هنرمندان سراسر کشور دریزد برگزار گردید ، ضمن تقدیر وتشکر ازآنان ابراز امیدواری نمود تا با این حرکت های هنری وآموزش های لازم بتوانیم همگان را جهت مقابله با حوادث و بلایای طبیعی از جمله زلزله آماده نمائیم. وی درادامه از شهرداری(سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی) به پاس برگزاری شب فرهنگ و معماری درفرهنگسرای شهرداری با حضور واستقبال مردم جهت شناساندن بهتر شهر یزد تقدیر وتشکر نمود. وی درادامه ازاعضای شورا خواست باتوجه به هماهنگی های صورت گرفته جهت ملاقات حضوری با استاندارمحترم یزد که قراراست در روز جمعه انجام شود با آمادگی کامل درآن جلسه حضور داشته باشند.

    سپس آقای عباسی درسخنان پیش از دستور متن تهیه شده در راستای برگزاری شب فرهنگ و معماری (شب بخارا) جهت استحضار اعضای شورا قرائت نمود.

    درادامه جلسه طرح پیشنهادی دوفوریتی اعضای محترم شورا درخصوص احیاء ورزش درشهرداری با استفاده ازظرفیت های گذشته وموجود مطرح که پس ازبحث وتبادل نظرطرح پیشنهادی فوق با قید یک فوریت جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی ارجاع گردید و همچنین درخواست کارگردان گروه نمایش باهم تحت عنوان زری سلطان جهت مساعدت مالی برای هرچه بهتربرگزار نمودن آن نمایش مطرح که باتوجه به توضیحات ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی وپس ازبحث وتبادل نظرمقررگردید درخواست فوق به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری برای هرگونه مساعدت و همکاری ارسال گردد. سپس نامه های رسیده ازمدیرکل سازمان میراث فرهنگی گردشگری استان بابت برگزاری نمایشگاه شهرایده آل در جزیره کیش ودعوتنامه مدیر دفتر آسیایی صندوق جهانی توسعه شهرها (متروپلیس) جهت شرکت درنشست هم اندیشی درمشهد مقدس باموضوع کلان شهرها وسرمایه گذاری خارجی، فرصت وچالش هامطرح که

پس از بحث وتبادل نظرمقررگردید آقای کاشفی زاده هماهنگی های لازم درجهت حضور اعضای شورا هرکدام که آمادگی دارند درآن همایش ها شرکت کنند اقدام نماید. درادامه جلسه گزارش حضوروغیاب اعضای شورا در آذرماه جهت استحضار اعضاء مطرح گردید.

مصوبات :

 تملک پلاک متعلق به آقای احمد  احمدی رشتی   

1- لایحه شماره 960046440-30/9/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره 961002789-30/9/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک 120/5008 بخش8 یزد، باسلام و صلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، پیرولایحه شماره 200/960030648 مورخ 4/7/96 و عطف به نامه شماره 961002009-1/8/96 آن شورای محترم، بدینوسیله پس از بررسی مجدد موضوع و طرحهای مربوطه درکارگروه املاک واعلام نظرمعاونت شهرسازی (تصویرپیوست)پیشنهاد می نماید با عنایت به سوابق وکروکی پیوست وتصاویرنظریه های هیات ارزیاب شهرداری وهیات کارشناسان رسمی دادگستری اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسر اعتباربه مبلغ 10.000.000.000 ریال (ده میلیارد ریال) از محل اعتبار پارکینگ سردوراه (15310200091) و مبلغ 20.000.000.000 ریال (بیست میلیارد ریال) از محل اعتبار بلوار ولایت (15310200022) و مبلغ 23.000.000.000 ریال (بیست و سه میلیارد ریال) از محل بودجه در اختیار شهردار و منظور نمودن این مبالغ برای تملک پلاک 120/5008 بخش 8 یزد واقع در طرح غیرمصوب تقاطع بلوار جمهوری اقدام لازم  معمول گردد. خواهشمند است  موضوع را  در شوراي   اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً در صورت نیاز آقایان  حاجی رضایی وسلمانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. جمالی نژاد -  شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق ضمن حذف ردیف های اعتباری تعیین شده (پارکینگ سردوراه و بلوار ولایت) ، پرداخت آن از ردیف اعتباری فروش زمین مورد تصویب قرارگرفت ومقررگردید شهرداری دراصلاحیه و متمم بودجه سال96 منظور نماید.

  تملک پلاک متعلق به ورثه حسینعلی شایق

2- لایحه شماره 960044863-22/9/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورابشماره961002668-22/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع: تملک قسمتی ازپلاک ثبتی 418بخش8 یزد واقع درطرح فضای سبز انتهای خیابان امام(ره) ، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظرداردنسبت به تملك قسمتی ازپلاك ثبتي418 بخش8  يزد به كدنوسازي98-24-39-1 متعلق به ورثه حسينعلي شايق(تمامي سهم ايشان ازپلاك مذكور) واقعدرطرح فضای سبزانتهای خیابان امام(ره) اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/200/639 ريال بابت بستانکاری ایشان تعيين ومقرر شده پس از انتقال و تحویل ملک نقداً در وجه  ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و با عنايت به اينكه رديف اعتباري جهت تملك آن در سال جاري پيش بيني نگرديده اجازه فرمائيد از محل كد 15310200022 تملک و آزادسازی بلوار ولایت کسر وبه کد15310200041تملک املاک درطرح فضای سبز اضافه و اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری برای تملک کل طرح برآورد لازم را پیش بینی و در بودجه سال97 منظور نماید.

  حق بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری

3- لایحه شماره 960044645-21/9/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورابشماره961002655-21/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: حق بیمه تکمیلی پرسنل شهرداری ، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساندبراساس نظام نامه

رفاهی کارکنان شهرداری که به تصویب شورای محترم رسیده شهرداری ازمحل هزینه های رفاهی همه ساله معادل50% ازحق بیمه تکمیلی پرسنل را پرداخت می نموده ، که درسال جاری براساس قرارداد جدیدی که با شرکت بیمه نوین منعقد گردیده به دلیل بهبود شرایط وشرح خدمات اضافی سهم هر کارمند نسبت به ارقام سال گذشته قریب به 100 درصد افزایش یافته که درجهت مساعدت به پرسنل در نظر است سهم  هر کارمند در رابطه با پرداخت حق بیمه ماهیانه مذکوراز 50% به 30% کاهش یابد . لذاخواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمایید از محل هزینه های رفاهی نسبت به پرداخت مابه التفاوت مبلغ از تاریخ 1/5/1396 اقدام و کسری اعتبار احتمالی دراصلاحیه بودجه منظوروتقدیم خواهد گردید. ضمناً آقاي احمد روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  جابجایی اعتبار

4- لایحه شماره 960046080-28/9/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورابشماره961002763-29/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست معاونت امورزیربنایی وحمل و نقل شهری ( تصویر پیوست) تقدیم و پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی و کسر اعتبار به مبلغ 000/000/000/30ریال(سی میلیارد ریال) از محل ردیف 15330300028 ( احداث تقاطع غیرهمسطح جانباز) وافزایش مبلغ 000/000/000/6 ریال به هرکدام از ردیفهای اعتباری ذیل اقدام لازم معمول، تا مناطق جهت اجرای فعالیت های عمرانی تاسقف مبلغ 000/000/000/5 ریال  اقدام و مبلغ 000/000/000/1 ریال نیز جهت رنگ آمیزی دراسفندماه سال جاری هزینه گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق موردتصویب قرار گرفت. ضمناً مقررگردید شهرداری مقدمات اجرای تقاطع غیرهمسطح میدان جانباز را در سال جاری  فراهم نموده  وبرای اجرای آن پروژه دربودجه سال97 اعتبارات لازم منظور وپیش بینی نماید.

  جابجایی اعتبار

5- لایحه شماره 960044565-21/9/96 شهرداری ثبت     دبیرخانه   شورابشماره961002650-21/9/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: جابجایی اعتبار، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماًباستنادماده71قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست معاونت امورزیربنایی وحمل و نقل شهری به شماره960041240-1/9/96(تصویرپیوست)تقدیم وپیشنهادمی نماید اجازه فرمایید نسبت به جابجایی وکسر اعتباربمبلغ000/000/000/4ریال(چهارمیلیاردریال) از محل   ردیف      بدنه سازی     خیابان قیام (153504000017) و افزایش این مبلغ  به ردیف تکمیل کفسازی مجموعه امیرچخماق(15330800017) اقدام لازم معمول گردد. خواهشمنداست  موضوع رادرشوراي اسلامي شهرمطرح ودرصورت موافقت مراتب را امربه ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمود دهقان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع درصحن علني شورامطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

  تعیین حق الزحمه مشاورین شورا

6- درخصوص تعیین نحوه محاسبه وپرداخت حق الزحمه برای مشاورین شورامراتب درصحن علني شورا مطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده ازسوی کمیسیون بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ، موارد بشرح زیربرای هرساعت کار ارجاعی و حضور در جلسات کمیسیون و صحن علنی تا سقف پنجاه ساعت(50ساعت) پس ازتأیید رئیس کمیسیون مربوطه و رئیس شورابرای پرداخت مورد تصویب قرارگرفت:

الف - حق الزحمه مشاور با مدرك ليسانس - هرساعت دويست و پنجاه هزار ريال(ناخالص)

ب- حق الزحمه مشاور با مدرك فوق ليسانس - هرساعت سيصد هزار ريال(ناخالص)

ج- حق الزحمه مشاور با مدرك دكتري - هرساعت چهارصد هزار ريال(ناخالص)

اين مصوبه از تاريخ 1/6/96(همزمان با شروع بكار شوراي دوره پنجم) قابل اجرا ميباشد.

  ایجاد وحدت رویه درکمیسیونهای ماده صد

7- مقررگردید با محوریت کمیسیون عمران ، معماری وشهرسازی شورا درخصوص ایجاد وحدت رویه جهت صدور آراء ازسوی کمیسیون های ماده صد موضوع را پیگیری و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.

  معرفی مشاور

8- با توجه به لزوم بررسی گزارش های مالی و حسابرسی و بودجه ای مربوط به شهرداری و سازمانهای وابسته و شفاف سازی آنها در جهت ارائه گزارش به اعضای محترم شورا بمنظور تصمیم گیری و تصویب آنها و پیرو بند یک صورتجلسه شماره 23مورخ13/8/96 آقای محمدعلی خاکباز(کارشناس رسمی دادگستری دررشته حسابداری و حسابرسی) به عنوان مشاور مالی- حسابرسی کمیسیون بودجه ، درآمد پایدار و سرمایه گذاری تعیین گردید.

جلسه با ذكرصلوات درساعت11 خاتمه يافت.