سیصد و یکمین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه

سیصد و یکمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 5/5/95 با حضورتمامی اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست  شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمندوبا گرامیداشت یادوخاطره مرحوم آیت ا... طالقانی و برگزاری اولین نمازجمعه بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سالروز عملیات افتخارآفرین مرصاد توسط دلاورمردان و غیورمردان در دوران جنگ تحمیلی از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت حق تعالی و همشهریان عزیز قرار گیرد.

سپس لایحه ارسالی شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001324 درخصوص ادغام سازمانها بر اساس چارت تشکیلاتی جدید شهرداری که مطابق الگوی یکنواخت کشوری سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور تدوین و ابلاغ گردیده مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقرر گردیدلایحه فوق مسکوت تا رایزنی ها و پیگیری های لازم معمول و مجدداً در هفته آینده مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

مصوبات :

   طرح اجرایی گذر 30 و 26 متری حدفاصل میدان یزد باف و میدان حج     

1- نامه شماره950015389- 29/3/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001032- 29/3/95 بشرح ذیل :

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : طرح اجرایی گذر 30 و 26 متری حدفاصل میدان یزد باف و میدان حج ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً با عنایت به بند 2 صورتجلسه مورخ 16/8/94 آن شورای محترم در تائید طرح اجرایی فوق الذکر و با توجه به بند 10 صورتجلسه مورخ 14/11/94 کمیسیون ماده پنج، به پیوست 4 نسخه از طرح نهایی مذکور که محل ایستگاه اتوبوس نیز با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک درلحاظ شده است، جهت تائید نهایی و امضاء ارسال می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد» موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح اجرایی فوق به عرض سی مترمبنی براینکه عرض سواره رو بصورت ثابت و بیست و دو متر(22 متر)وعرض پیاده رو متغییر باشد، مورد تأیید قرارگرفت.

 

 

   اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر یزد

2-لایحه شماره950019827- 24/4/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001416- 28/4/95 بشرح ذیل:

« شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر یزد ، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، پیرو لایحه تقدیمی شماره 950019069 مورخ 21/4/95 بدینوسیله به پیوست پیش نویس اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهر یزد جهت استحضار ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و پس از تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقایان محمود دهقان و محمودی و صالحیان به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده با حضور مسئولین مربوطه درکمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

   طرح پیشنهادی

3- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، مدرسی ، پاک نژاد، مطهریان، کاشفی زاده، نیکنام و خانمها یادگار، وزیری، امینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951000115-22/1/95 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تشکیل کمیته مشاورین شورا ، به استناد قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی .... و جهت ارتقاء کیفی عملکرد شورا درنظارت و سیاستگذاری امور شهری بدینوسیله ریاست محترم شورا قبل از ارجاع هرطرح ولایحه موظف است نظرکمیته مشاورین شورا را درذیل (یا به پیوست)درخواست نموده وپس از ارائه نظر مشاورین نسبت به ارجاع آن به کمیسیون مربوطه یا صحن علنی شورا اقدام نماید.

تبصره 1) صرفاً لوایح دوفوریتی از این قاعده مستثنی هستند (لیکن درصورت امکان اخذ نظر مشاورین ارجح می باشد)

تبصره 2) مشاورین مربوطه همزمان با تصویب این طرح و پس از توافق با ایشان درکمیسیون مشخص شده و جهت تصویب نهایی به شورا معرفی گردند .

تبصره 3) مشاورین حداقل یک روز درهفته (در زمان و ساعت معین) متناسب با جلسات شورا جهت ارائه نظردرزمان مناسب می بایست تشکیل جلسه دهند. بررسی لوایح و طرح ها درجلسه این کمیته پس از بررسی های مقدماتی ایشان انجام خواهد شد.

تبصره 4) حق الزحمه مشاورین براساس ساعات تشکیل جلسه کمیته مشاورین توسط شهرداری پرداخت گردد شورا میزان حق الزحمه یا حق الجلسه ایشان را همزمان با ارائه این طرح مورد تصویب قراردهد . شهرداری نیز بودجه مورد نظر را طی ردیف اعتباری یا جابه جایی یا ... در بودجه سالانه خود منظور نماید.

تبصره 5) کلیه مشاورین منتخب می بایست خارج از شهرداری باشند و نمی توانند از کارکنان فعلی وشاغل شهرداری باشند.

 تبصره6) شهرداری و واحدها وسازمان های تابعه مکلف به همکاری با مشاورین بوده و اطلاعات و مستندات لازم را می بایست جهت بررسی دراختیار ایشان قراردهند ، لیکن ارائه اطلاعات و مستندات      طبقه بندی شده می بایست با مجوز هیئت رئیسه شورا یا ریاست شورای شهر بصورت مکتوب انجام گیرد .

تبصره 7 ) این طرح به آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر یزد الحاق گردیده و رسمیت دارد .

تبصره 8) کمیسیون های شورای شهر می توانند خارج از این طرح و براساس نیاز خود نسبت به استفاده از مشاور خارج از اعضاء کمیته مشاورین اقدام نماید واین طرح مانع این موضوع نخواهد بود .

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون تحول اداری و املاک و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، طرح پیشنهادی فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

 

   تفریغ بودجه سال 1394 سازمان آتش نشانی   

4- نامه شماره950015020-26/3/95شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951001010-27/3/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر، موضوع : تفریغ بودجه سال 94 سازمان آتش نشانی، با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص)، احتراماً بپیوست یک نسخه تفریغ بودجه سال 1394 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد جهت استحضار و تائید نهایی آن شورای محترم ارسال می گردد. مقتضی است دستورات لازم را صادر فرمایید.عظیمی زاده– شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده با حضور مشاور و مسئولین مربوطه درکمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، تفریغ بودجه سازمان فوق در سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10خاتمه يافت .