سیصد و چهل و چهارمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه 

سیصد و چهل و چهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 14/10/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند وعرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم آنچه را که وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام تا در آخرت در محضر قادر متعال و شهداء روسفید باشیم.

سپس با توجه به حضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم، آقای فعالی سرپرست معاونت معماری و شهرسازی وآقای اهالی مسئول اداره املاک، لایحه شهرداری درخصوص سهم شهرداری بابت واگذاری اراضی طوبی بر اساس صورتجلسه تنظیمی فیمابین شهرداری و سپاه الغدیر استان مطرح که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادها و دیدگاهها جهت حل آن موضوع، مقرر گردید در جهت تعیین تکلیف نهایی مجدداً اعضای شورا به اتفاق شهردار محترم طی جلسه ای مشترک با فرمانده سپاه الغدیر استان و دیگر مسئولین مربوطه موضوع مطرح و نتیجه و تصمیات اتخاذ شده در آن جلسه را مجدداً در جلسه علنی مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قراردهند.    

مصوبات :

    جابجایی اعتبار   

 

1- لایحه شماره 950037721- 6/8/95 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951002718- 6/8/95  به شرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : جابجایی اعتبار، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً ، به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست مدیر منطقه دو (تصویر پیوست)ارسال و پیشنهاد می نماید نسبت به جابجایی اعتبار تملک 20 متری منشعب از انتهای بلوار علامه جعفری معادل مبلغ 5.000.000.000 ريال (کد 15310200109 ) به پروژه جدید اجرای شبکه سی و شش متری انتهای بلوار علامه جعفری به انتهای خیابان شهدای حسن آباد (کد 15330100141 ) اقدام لازم معمول گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را  امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مهندس رمضانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی             مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد.»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت  

   طرح اجرایی گذر 16 متری منشعب از خیابان بهاران و خیابان خرمشهر    

ج 

2- نامه شماره950044245-16/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951003178-18/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : طرح اجرایی گذر 16 متری منشعب از خیابان بهاران و خیابان خرمشهر، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً به پیوست چهارنسخه از طرح اجرایی گذر 16متری منشعب از خیابان بهاران و خیابان خرمشهر که براساس طرح تفصیلی پیشنهادی و بند1مصوبه مورخ 12/12/94 کمیسیون ماده 5 تهیه شده است؛ به انضمام گزارش توجیهی و جانمایی گذر برروی تصویر ماهواره ای وcd  طرح ارسال می گردد.مستدعی است پس از بررسی وتائید نتیجه را به این شهرداری ارسال نمایند. عظیمی زاده- شهردار یزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون عمران شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق طرح  فوق مورد تأیید قرارگرفت.

 

   تهیه دستور العمل

 

3- لایحه شماره950042515-4/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951003049-4/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : تهیه دستورالعمل، با سلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 952300936 ـ 10/7/95 سازمان میادین میوه و تره بار مبنی بر ارسال مفاد پیشنهادی دستور العمل درجه بندی و        نرخ گذاری انواع محصولات (به شرح پیوست) تقدیم می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالفضل ابویی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون خدمات شهری شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پیشنهاد فوق کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد طبق استاندارد نسبت به        درجه بندی و نرخ گذاری آن اقدام گردد.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.