سیصد و چهلمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و چهلمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 30/9/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، ازاعضای شورا خواست همچون گذشته با وحدت و همدلی بتوانیم درزمان باقی مانده دورچهارم در راستای خدمت رسانی به مردم و عمران و آبادانی شهر گامهای مؤثری برداریم و درادامه از شهرداری خواست در جهت اجرای پروژه کف سازی خیابان قیام، ضمن نظارت کامل و همه جانبه در انجام امورآن پروژه تسریع نمایند تا به یاری خدا رأس موعد مقرر پروژه مذکور تکمیل و به بهره برداری برسد.

سپس آقای شایق ضمن آرزوی موفقیت برای اعضای شورا از شهرداری خواست هرچه زودتر لایحه خود را بابت زیرسازی و آسفالت مسیر گودزباله تا کارخانه کمپوست به شورا جهت هرگونه تصمیم گیری ارائه نماید. وی درادامه با توجه به آلودگی هوا در منطقه جاده خضرآباد بدلیل وجود کارخانجات فولاد یزد و آلیاژی و کارخانه آسفالت شهرداری واعتراضات مردمی در این زمینه مطالبی را عنوان که سایر اعضای شورا هم در این زمینه نقطه نظرات خود را مطرح و خواهان حضور مدیرکل اداره محیط زیست استان در جلسه شورا برای بررسی و ارائه توضیحات شدند .

در ادامه جلسه آقای کاشفی زاده بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص وضع و اخذ عوارض مشرفیت یا حق مرغوبیت توسط شهرداریها، از شهرداری خواست درخصوص چگونگی و نحوه اخذ عوارض برابر مصوبه شورا مراتب را کتباً جهت اطلاع به شورا گزارش نماید.

سپس با توجه به حضور آقای شفیعی سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری در جلسه، ایشان گزارشی از اقدامات و فعالیت های عمرانی انجام شده تاکنون توسط پیمانکار پروژه جهت اجرای کف سازی خیابان قیام ونصب روزشمار دردو طرف ورودی پروژه و همچنین پیگیری های صورت گرفته  جهت تعیین پیمانکار و برآورد ریالی زیرسازی وآسفالت مسیر گود زباله تا کارخانه کمپوست جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود .

 

 

مصوبات :

   مساعدت به مسجد امام امامشهر  

1- لایحه شماره950041606-29/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002985-29/8/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : مساعدت به مسجد امام امامشهر ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، نظر به اینکه برابر مفاد نامه شماره718304/95 مورخ 6/8/1395 اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان یزد (تصویرپیوست) زمینی به  مساحت650 مترمربع توسط سازمان مسکن و شهرسازی جهت پشتوانه مسجد امام امامشهر و با کاربری تجاری واگذار گردیده و هیأت امنای مسجد نیز قصد احداث 65 مترمربع از زمین مذکور بصورت یک واحد تجاری جهت تأمین بخشی از هزینه­های مسجد را دارند و با توجه به اینکه برابر تبصره 2 از بند 1-1-5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال جاری شرط معافیت عوارض پذیره اینگونه املاک صرفاًکاربری مذهبی ویا آموزشی میباشددرحالیکه کاربری کل زمین مذکورتجاری است ومشمول ارزش افزوده ناشی ازتغییر کاربری نیز میباشد، لذا درجهت کمک به مسجد مذکور پیشنهاد میگرددصرفاً درحدمتراژ65 مترمربع از زمین موصوف وبدون تفکیک از پلاک اولیه وبه نام مسجد وبارعایت مفاد بند مذکور تعرفه و رعایت سایر ضوابط و در حد همکف بدون اخذ وجه، مجوز ساخت وساز صادر گردد. ضمناً در صورت تفکیک پلاک و یا هرگونه واگذاری و یا اقدام برروی مابقی پلاک برابر ضوابط مشمول عوارض به نرخ روز میگردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مرتضایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق درجهت ایجاد درآمد پایدار برای آن مسجد، بابت احداث 65 مترمربع به صورت یک واحد تجاری برروی پلاک مورد نظر با رعایت سایر ضوابط از پرداخت عوارض پذیره معاف گردید .ضمناً واحد احداثی غیرقابل تفکیک بوده و چنانچه به هردلیل زمین از موقوفه بودن خارج گردد و یا به غیر واگذار شود مشمول عوارض به نرخ روز خواهد شد.

   بررسیهای پلاکهای متعلق به آقای دهقان واقعدر طرح میدان امام علی (ع)

2- لایحه شماره 950040754-23/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002931-24/8/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : پلاکهای12الی24 و5 فرعی4623 بخش 4 یزد واقعدر طرح میدان امام علی (ع) ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار ميرساند در سال 1385 شش دانگ پلاك هاي12 الي24 و5 فرعي4623  بخش4 يزد به كدنوسازي9009 25 22 3 متعلق به آقاي علي دهقان و شركاء درطرح ميدان امام علي (ع) قرار گرفته و در ازاي آن با اخذ مجوز از شوراي محترم اسلامي شهر (مصوبه بند 9  صورتجلسه مورخ 26/07/85 ) تعداد 62 قطعه از شماره 116 الي 177 از اراضي23 هكتاري آزاد شهر به صورت پاياپاي به ايشان واگذار گرديده و همان زمان اراضي عوض و معوض تحويل طرفين شده است و توافق گرديده انتقال اسناد عوض و معوض نيز به صورت همزمان صورت پذيرد. لذا هم اكنون كه سندهاي مالكيت قطعات معوض آماده گرديده و ايشان درخواست انتقال اسناد رانموده است،مشخص گرديده كه پلاك 5/4623 نامبرده داراي صورت مجلس تفكيكي مي باشدكه درسابق دفاتر اسناد رسمي بر اساس صورت مجلس تفكيكي نسبت به تنظيم سندهاي انتقالي اقدام مي نمودند،ليكن اخيراً طبق بخشنامه جديدي كه به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گرديده است جهت انتقال اسناد مي بايست ابتدا سند مالكيت قطعات صادر شود و بعداً انتقالات صورت پذيرد و از آنجا كه پلاك هاي مذكور كلاً در مسير ميدان امام علي (ع) قرار گرفته و امكان حصاركشي آنها نمي باشد، لذانامبرده نمي تواند سندهاي آن را اخذ و طبق درخواست شماره 39539 مورخ 15/8/95(تصوير پيوست) درخواست انتقال اسناد عوض به صورت قولنامه اي و وكالتي راداشته است.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ،خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهرمطرح واجازه فرمائيد از محل کد15310200014 تملک میدان امام علی(ع) به مبلغ000/021/479/5 ریال اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً درصورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده- شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

   تملک قسمتی از پلاک ثبتی 1/4634 بخش 4 یزد واقعدر طرح بلوار آیت ا... خامنه ای 

3- لایحه شماره 950043116-9/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003077-9/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک قسمتی از پلاک ثبتی 1/4634 بخش 4 یزد واقعدر طرح بلوار آیت ا... خامنه ای  ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده     71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به مصوبه بند دو صورتجلسه  مورخ  09/12/93  شوراي اسلامي محترم شهر مبني بر تصويب تملك قسمتي از پلاك  1/4634  بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 8046  الي 8002 -22-34-3   متعلق به آقاي رشيد ماوندادي و شركا كه در طرح بلوار آيت ا.. خامنه اي قرار گرفته است به استحضار ميرساند پس از مراجعه  مالكين و استعلام دفترخانه مشخص گرديد  كه پلاك بصورت پرسش ثبتي بوده و در باقيمانده پلاك سند ماده 147 صادر گرديده كه  امكان انتقال سند رسمي قسمت در مسير به نام شهرداري يزد مقدور نميباشد كه نامبردگان طي نامه شماره 950029156 مورخ 14/6/95 ( تصوير به پيوست) درخواست انتقال سند بر اساس قولنامه عادي  وتنظيم وكالت رسمي و خواهان اجراي مفاد توافقنامه 930318946 مورخ20/7/93 (تصويرپيوست) ميباشند. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد قسمت در مسير بر اساس قولنامه عادي و تنظيم وكالت به شهرداري منتقل و حق تشرف باقيمانده پلاك بر اساس مصوبه سال 1393 از كل باقيمانده پلاك در اولين مراجعه متصرفين فعلي به شهرداري اخذ گردد از محل كد15310200104تملک وآزادسازی ادامه بلور فضیلت کسر وبه ردیف 15310200025سایر تملکات منطقه سه اضافه و اقدامات بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و خواجه منصوری جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می گردند.            عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مشروط بر اخذ تعهد محضری از مالکین مورد تصویب قرار گرفت.

   تملک قسمتی از پلاک ثبتی 1/4634 بخش 4 یزد واقعدر طرح خیابان 24 متری گندمبار 

4- لایحه شماره 950041959-1/9/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003020-2/9/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : تملک قسمتی از پلاک ثبتی 1/4634 بخش 4 یزد واقعدر طرح خیابان 24 متری گندمبار، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده     71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي1/4634 بخش 4  يزد واقعدر طرح خيابان 24 متري گندمبار به كد نوسازي شماره9182 39 28 3 متعلق به آقاي حسين رضايي وشركا (تمامي سهم ايشان از پلاك مذكور) اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/500/887 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد. لذا نظربه اينكه مالك داراي سند مشاعی ميباشد مقرر شد پس ازانتقال بصورت قولنامه اي بنام شهرداري و تنظيم اقرارنامه ثبتي درخصوص قطعه مذكور و تحويل ملك،بهای ملک طي دو قسط به فاصله يك ماه در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد تأمین اعتبارمربوطه ازمحل كد15310200043 تملک وآزادسازی ادامه خیابان امیرکبیر کسروبه ردیف 15310200056 تملک وآزاد سازی خیابان گندمبار اضافه و اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقايان اهالی وخواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند.عظیمی زاده – شهردار»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و     بودجه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

   مساعدت به آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی   

 

5- نامه شماره950043285- 11/9/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951003088- 11/9/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : درخصوص بند 4 صورتجلسه مورخ 11/8/ 95(مساعدت به آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی )، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً عطف به نامه شماره 951002841-16/8/95 درخصوص بند 4 صورتجلسه شماره 327 آن شورای محترم با موضوع درخواست مساعدت به آموزشگاه جسمی حرکتی ضرابی یزد، بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به اینکه اموال منقول میدان قدیم میوه و تره بار سابق قبلاً تحویل سازمان عمران و به فروش رسیده است، لذا مساعدت از این محل مقدور نمی باشد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح، با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی و     اجتماعی وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق مقررگردید شهرداری تا سقف مبلغ پنجاه میلیون ریال(000/000/50 ریال) از ردیف اعتبارات عمرانی جهت احداث سایبان به آن مدرسه پرداخت نماید .ضمناً مقرر گردید شهرداری گزارشی ازاموال غیرمنقول فروخته شده میدان میوه و تره بار قدیم را به شورا گزارش نماید.

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.