سیصد و پنجاهمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و پنجاهمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 5/11/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا نائب رئیس شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفیق به همه ما بدهد تا بتوانیم درراستای خدمت رسانی صادقانه به مردم  تلاش ونیز تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت پروردگار متعال و همشهریان عزیز قرار گیرد.

سپس آقای رادمنش در سخنان پیش از دستور نکاتی را درخصوص بررسی وضعیت عملکرد درآمد- هزینه شهرداری و وصولی های صورت گرفته در مناطق شهرداری و پرداخت بدهی به پیمانکاران در ده ماهه نخست سال جاری، تعیین تکلیف وضعیت تاکسیرانی بابت تشکیل اتحادیه و نداشتن امکانات اولیه لازم برای رانندگان و مشکلات مطرح شده مبنی بر لزوم ارائه گواهینامه پایه دوم و پرداخت هزینه های جانبی آن ، لزوم تخصیص اعتبارات دولتی جهت پروژه های عمرانی نیمه تمام شهرداری از طریق سازمان مدیریت برنامه ریزی استان و فرماندار محترم به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی استان و بازدید میدانی از آن پروژه ها ، حمایت مالی و پرداخت حق سرویس به کارکنان خدوم آتش نشانی ارائه نمود واز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خواست با توجه به فرصت باقی مانده هرچه زودتر نسبت به بررسی تعرفه عوارض شهرداری جهت اجراء درسال 96 اقدام و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نمایند و همچنین تأکید نمود در جهت بررسی بودجه سال 96 شهرداری، برابر ضوابط و مقررات شهرداری باید در ابتدا متمم اصلاحیه بودجه را به شورا جهت بررسی ارسال نماید .   

درادامه جلسه آقای فقیه خراسانی پیشنهاد نمود با عنایت به نیاز، شهرداری پیگیری های لازم را در خصوص تأمین اعتبارت دولتی جهت خرید مجدد بالابر هیدرولیکی برای سازمان آتش نشانی جهت اطفای حریق در مواقع ضروری به خصوص مجتمع های مسکونی، تجاری به عمل آورد.

سپسجآقای مطهریان از مسئولین مربوطه خواست درجهت کمک به افراد بی بضاعت و مستمند به خصوص دربافت قدیم با توجه به بارندگی های اخیر صورت گرفته جهت مرمت و بازسازی ساختمان آنان مساعدت و همکاریهای لازم را برای مالکین به عمل آورند.

درادامه آقای شایق پیشنهاد نمود درراستای جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی به خصوص در بافت قدیم با دعوت از فرماندار محترم به عنوان مسئول کمیته برنامه ریزی شهرستان،اعتبارات دولتی لازم جهت مرمت و بازسازی و کمک به افراد بی بضاعت در بافت قدیم برای جلوگیری از خطرات احتمالی درنظر گرفته شود. وی در ادامه درخصوص تعویض نئوپرن پل روگذر میدان شهید باهنر که توسط شهرداری در حال بازسازی است مطالبی را عنوان نمود.

سپس آقای عظیمی زاده شهردارمحترم درخصوص ضرورت و نحوه چگونگی مرمت و بازسازی پل روگذر میدان شهید باهنر با هماهنگی مشاور مربوطه و نظرات اساتید دانشگاه یزد برای تعویض نئوپرن تمامی پل ها برای جلوگیری از هرگونه خطرات جدی جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود. 

درادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگی های به عمل آمده قبلی اعضای شورای دانش آموزی مدرسه دخترانه مرحوم احمد کاظمی درجلسه شورا حضور یافتند که درابتدا ریاست و سایر اعضای شورا با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند، برای یکایک آن عزیزان درجهت کسب علم و دانش آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند .

سپس سرکار خانم زارعیان مدیر آن آموزشگاه ضمن تقدیر و تشکر از اعضای شورا به خاطر برپایی این نشست، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای آن مدرسه، درخصوص مسائل و مشکلات آن آموزشگاه بدلیل نداشتن اعتبارات مالی، خواهان هرگونه مساعدت از سوی شورا به خصوص مفروش نمودن سالن نمازخانه گردید .

درادامه یکی از اعضای شورای دانش آموزی آن مدرسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط آن شورا و همچنین مشکلات پیش روارائه نمود که در پایان مقررگردید شهرداری درراستای هرگونه مساعدت مالی به آن آموزشگاه پیشنهادهای خود را طی لایحه ای تا سقف پنجاه میلیون ریال با ذکر ردیف اعتباری برای پرداخت به شورا جهت هرگونه تصمیم گیری ارسال نماید.

مصوبات :

   اجرای طرح سمپوزیوم پرتره  

1-لایحه یک فوریتی شماره 950051538-25/10/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003711-25/10/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : اجرای طرح سمپوزیوم پرتره، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به استحضارمیرساند با عنايت به درخواست شماره 950045312 مورخ 28/09/95 اداره روابط عمومي و امور بين الملل (تصوير پيوست) ، شهرداري درنظردارد طرح اولين سمپوزيوم ملي پرتره سازي مفاخر و مشاهير يزد را طبق پيشنهاد پيوست با مبلغ برآورد 1.820.000.000ريال از محل رديف 1512205007 و از طريق مؤسسه حضرت جوادالائمه به اجرا درآورد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح ونتیجه راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً آقاي ساجدي فر به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون فرهنگی و اجتماعی و توضيحات ریاست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.

   تملک پلاک متعلق به آقای آب حیات و شرکاء

2- لایحه شماره 950049689-14/10/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003561-14/10/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:تملک بخشی از پلاک ثبتی95/6319 بخش8 یزد واقعدر طرح خیابان 24 متری امام حسین (ع)،باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، باستحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 95/6319 بخش 8 يزد واقع درطرح خيابان 24 متري امام حسين (ع) به كد نوسازي شماره 8004 15 32 1 متعلق به آقای مجيد آب حيات و شركا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/480/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ000/000/200/4 ريال جمعاً مبلغ000/000/720 ريال مالك به  شهرداري بدهكار مي شود كه مقرر شده با انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در دو قسط در وجه شهرداري  پرداخت نمايد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد مبلغ فوق به ردیف 15310200023 سایر تملکات منطقه یک اضافه و از طریق افزایش ردیف درآمد فروش اموال غیرمنقول کد 15542102001در اصلاحيه بودجه پيش بيني و لحاظ گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان اهالی و كشفي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می شوند.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات ریاست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مشروط به اخذ تعهد نامه رسمی متضمن برعهده گرفتن کلیه خسارات وارده به شهرداری بدلیل تعرض شرکاء به محدوده مفروزی مورد تصرف شهرداری، مورد تصویب قرار گرفت.

 

   اخذ مجوز درخصوص احداث پروژه مشارکتی جایگاه سوخت تک سکو   

3- لایحه شماره 950047478-4/10/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951003367-4/10/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : اخذ مجوز درخصوص احداث پروژه مشارکتی جایگاه سوخت تک سکو، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنایت به بند سوم از مصوبات هيأت عالي سرمايه­گذاري مورخ 24/9/1395 درخصوص مشارکت شهرداری به روشB.O.T  دراحداث دوجايگاه سوخت تك سكو در مجاورت گورستانهای جوی هرهر و سیدصحرا (مدارک پیوست) برای مدت زمان 10 سال و پرداخت ماهیانه اجاره بها با نظریه کارشناس رسمی و با درنظرگرفتن میزان کارکرد و درآمد در هر سال، موضوع جهت طرح و تصويب در آن شوراي محترم تقديم مي­گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي می گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوی كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات ریاست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

   معرفی نماینده

4- درخصوص معرفی نماینده شورا جهت حضور در جلسات مربوط به شورای مشارکتهای اجتماعی و امورخیرین سلامت شهرستان یزد، مراتب در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، سرکار خانم یادگار به عنوان نماینده شورا در این زمینه تعیین و انتخاب گردید.  

  درخواست شهروندان شاهدیه  

5- رونوشت درخواست جمعی از شهروندان محترم شهر شاهدیه ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951003831- 30/10/95 به شرح ذیل :

«شورای اسلامی محترم شهر شاهدیه، احتراماً اینجانبان امضاءکنندگان ذیل شهروندان شهر شاهدیه به استحضار می رسانیم وجود میدان میوه و تره بار در شاهدیه تاکنون مزیت قابل توجهی برای مردم نداشته و شهروندان هنگام خرید درآن مکان خرید خود را به نرخ موجود در مغازه های سطح شهر انجام می دهند که خلاف انتظار عمومی می باشد و اقدام شهرداری یزد در ایجاد و راه اندازی بازارچه میوه در سطح شهر یزد به منظور تعادل در نرخ میوه و تره بار می تواند الگوی مناسبی برای خدمت رسانی به شهروندان باشد.  لذا با توجه به خدمات رسانی و اشرافیت شهرداری بر میدان میوه و تره بارو اینکه شهرداری شاهدیه دارای غرفه در آن میدان می باشد از اعضاء محترم شورای شهر انتظار می رود به منظور رفاه حال عموم مردم مصوب نمایند اقدام لازم و شایسته جهت رفاه حال شهروندان دراین خصوص انجام گیرد. شهروندان شهر شاهدیه- رونوشت شورای اسلامی شهر یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق مقرر گردید شهرداری (سازمان میادین میوه و تره بار) نسبت به ایجاد و راه اندازی بازارچه میوه و تره بار در پایانه اتوبوسرانی میدان دروازه قرآن در جهت رفاه حال شهروندان آن منطقه اقدامات لازم به عمل آورد.

درخواست اهالی حسن آباد مشیر

6- درخواست اهالی و هیأت امنای تمامی مساجد واقعدرحسن آباد مشیر یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951003218-21/9/95 درخصوص احداث واحد آموزشی به منظور استفاده مهاجرین افغانی درآن محل و درراستای جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی، مراتب در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی با حضور مسئولین و تنی چند از ساکنین آن منطقه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق مقررگردید با توجه به تمایل و آمادگی اهالی حسن آباد برای تأمین مالی ساخت مدرسه، آموزش و پرورش طی بازه زمانی مشخص(درصورت فراهم شدن اعتبارلازم از سوی اهالی) و با ایجاد تفاهم نامه ضمن جابجایی اعتبار ساخت مدرسه درحسن آباد، عنوان ساخت مدرسه را تغییر و حتی در صورت امکان پیمانکار ساخت را نیز تغییر داده و از اعتبار موجود جهت ساخت یک مدرسه دیگر در نقطه ای دیگر از شهر ( ترجیحاً مناطق محروم ) اقدام نماید .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.