سیصد و هفتمین جلسه چهارمین دوره شوراي‌ اسلامي شهر يزد

صورتجلسه  

سیصد و هفتمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت30/16 روزشنبه مورخ30/5/95 با حضوراکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا   باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، با عرض تسلیت به مناسبت سالروز ارتحال حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس و رئیس حوزه علمیه قم واستاد حضرت امام راحل وبا گرامیداشت روز جهانی مسجد، ابرازامیدواری نمود تا بتوانیم با کمک خیرین وافراد خیرجامعه جهت احداث مساجد در مناطقی که فاقد مسجد می باشد به خصوص مجتمع های مسکونی جهت برپایی فریضه نماز جماعت، این مهم صورت پذیرد. سپس از جمع بندیهای صورت گرفته جهت سفر اعضای شورا به شهر تبریز براساس دعوت رئیس شورای آن شهر برای انعقاد تفاهم نامه فرهنگی وانتقال تجربیات و حضوردر جلسات و کمیسیونها مطالبی را عنوان و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه آقای رادمنش درسخنان پیش از دستور ضمن ارائه جدول درخصوص وضعیت عملکرد درآمدی شهرداری در چهارماهه نخست سال جاری به شرح ذیل و مقایسه نمودن آن با سال گذشته از شهرداری خواست در جهت محقق شدن میزان بودجه در سال جاری با یک برنامه ریزی اصولی و مدون و ارائه راهکارهای مناسب درجهت وصول آن، تلاش مضاعف داشته باشد.

مناطق /نواحی

بودجه سال 95 (تومان)

وصولی نسبت به بودجه 95سال

نسبت به 4 ماه سال قبل

یک

000/000/500/34

55%

30% افزایش

دو

000/000/200/23

55%

10% افزایش

سه

000/000/000/62

48%

6% افزایش

ناحیه تاریخی

000/000/500/3

70% افزایش

4 برابر

ناحیه یک منطقه سه

000/000/800

-

-

مرکز

000/000/000/310

55%

54%

 

توضیح اینکه در مجموع از کل بودجه 000/000/000/455 تومان فقط این 4 ماه 54% وصول شد .

سپس آقای مدرسی هم درسخنان پیش ازدستور پیشاپیش فرارسیدن روز پزشک را به تمامی پزشکان خدوم جامعه به خصوص آقای دکتر کاشفی زاده عضو محترم شورا تبریک و تهنیت عرض نمود و درادامه درخصوص مسائل و مشکلات پیش آمده روزهای اخیر و پخش آن در شبکه های مجازی بابت محو نماد فروهر در سالن جدید شورای اسلامی شهر ابزار گلایه نمود و از اعضای شورا خواست پیگیری لازم جهت روشن شدن وضعیت این موضوع و برخورد قانونی و قاطع با خاطیان به عمل آورند. که سایر اعضای شورا با ابراز تأسف از پخش آن در سایت ها و شبکه های مجازی ضمن بیان دیدگاهها، نقطه نظرات خود را مطرح و خواستار پیگیری جدی این موضوع برای برخورد قاطع افراد مقصر در این زمینه شدند .

درادامه آقای کاشفی زاده با عرض تبریک روز پزشک به تمامی پزشکان متعهد و دلسوز، از شهرداری خواست با توجه به نزدیک بودن سال تحصیلی جدید و درراستای روان سازی ترافیک طرح پیشنهادی خود را جهت اصلاح میدان مهدیه به شورا جهت هرگونه تصمیم گیری ارسال نماید.

سپس سرکار خانم امینی گزارشی از بازدید انجام شده از سوی اعضای کمیسیون نظارت و پیگیری از پروژه زیرگذر میدان حضرت آیت ا... خاتمی و ضرورت حمایت مالی جهت تکمیل آن پروژه و همچنین پارکینگ جنب امامزاده سید نصرا... واقعدر بلوار دهه فجر با توجه به ایجاد مرکز درمان اعتیاد و نارضایتی ساکنین بدلیل نداشتن امنیت و آرامش جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه و خواستار بررسی و تجدید نظر در مصوبه قبلی شورا دراین زمینه شد.

در ادامه و بر اساس دستور کار جلسه و با حضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم، آقای روستایی قائم مقام معاونت اقتصادی و مالی، آقای دشتکی مدیرمالی و آقای بهجت مشاور مالی شورا، تفریغ بودجه سال 93 شهرداری مطرح گردید که با توجه به بررسیهای انجام شده با حضور مسئولین مربوطه در کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات درنهایت مقرر گردید موضوع فوق مجدداً در جلسه آتی شورا مطرح و مورد بررسی، تصمیم گیری نهایی قرار گیرد.

مصوبات :

 

   درخواست واگذاری 600 مترمربع ازفضای سبز شهرداری  

 

1- نامه شماره950025794- 26/5/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001836- 26/5/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : درخواست واگذاری600مترمربع از فضای سبز شهرداری، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً با عنايت به اينكه ذيل بند يك مصوبه مورخ 15/04/95 آن شورا  مقرر گرديده كه شهرداري موضوع 600 متر مربع زمين پلاك به كد نوسازي 2-26-28-1كه به مركز خدمات حوزه علميه تحويل مي گردد را درحسابهاي في مابين شهرداری و راه و شهرسازی منظور نمايد. درحاليكه درصدرمصوبه مشروط بودن واگذاري مذكور به اخذ معوض از سازمان مسكن حذف گرديده است و مضافاً اينكه منظورنمودن درحسابهاي فيمابينجمحتاججرضايتجسازمانججججمذكورنيزميباشد.لذاخواهشمنداستجموضوعدرشورایجاسلاميجشهرمطرحجودرصورتججموافقت

جنسبتجبهجحذفجاينجقسمتججازمصوبه(مقررگرديدشهرداري...منظورنمايد)اقدامج لازم صورت گیرد.ضمناً آقاي برزگري به نمايندگي شهرداري جهت توضيحات لازم معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

   چگونگی محاسبه حق تشرف پلاک 2840/6526 بخش 4 یزد 

 

2-لایحه شماره950023305- 12/5/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001616- 12/5/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : چگونگی محاسبه حق تشرف پلاک2840/6526 بخش4 یزد ، با سلام و صلوات بر محمدوآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به بند هفت صورتجلسه مورخ  17/01/95  آن شوراي محترم شهر در خصوص فروش 10/57  مترمربع از فضاي سبزشهرداري  به مالك پلاك 2840/6526 بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 2 46 48 3 به استحضار ميرساند جهت اخذ حق مشرفیت حاصل از تجميع پلاك ايشان،درابتدا هيات ارزياب شهرداري مبلغ 000/000/40 ريال را به عنوان مابه التفاوت قبل از تجميع با دسترسي از كوچه فرعي  و بعد از تجميع با فضاي سبز  با دسترسي از بلوار برآورد نمود كه به علت اعتراض مالك موضوع مجدداً به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و ايشان مبلغ  مابه التفاوت  را 000/000/30  ريال تعيين نمودند (تصاوير پيوست)  و بر مبناي نظر كارشناسان رسمي ميزان حق مشرفییت  محاسبه و به صورت اقساط  از متقاضی اخذ گرديده است .ليكن با عنايت به اينكه طبق تصمیم بند هفت صورتجلسه مورخ 17/01/95  شوراي محترم اسلامي شهر فروش فضاي سبز  به  مالك را مشروط به اينكه قيمت  هر مترمربع از 000/000/80  ريال  به مبلغ يكصد ميليون  ريال (000/000/100 ريال ) افزايش يابد مورد تصويب  قرار گرفته وبراین اساس قاعدتا محاسبه حق مشرفیت نیز می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در مورد  نحوه محاسبه حق مشرفیت بر مبناي قيمت مصوب آن شوراي محترم يا طبق نظريه هيات ارزياب شهرداري يا نظركارشناسان رسمي اعلام نظرفرمایید.ضمناً درصورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پیشنهاد فوق با نحوه محاسبه حق مشرفیت براساس نرخ روز و برپایه قیمت زمین به مبلغ يكصد ميليون ريال (000/000/100ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

 

   احداث بازار بزرگ صنعت ساختمان فجر یزد  

3-لایحه شماره950022096- 5/5/95 شهرداری ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951001546- 5/5/95 بشرح ذیل:

«شورای محترم اسلامی شهر، موضوع : احداث بازار بزرگ صنعت ساختمان فجر یزد ، با سلام و صلوات برمحمدوآل محمد(ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن و با عنايت به بند 4 از مصوبات هیات عالی سرمایه­گذاری جلسه مورخ26/1/1395 و همچنين مصوبه كميسيون ماده 14 شهرداري يزد مورخ 26/03/1395 در رابطه با واگذاري پروژه مشاركتي احداث بازاربزرگ صنعت ساختمان فجر يزد به شركت توس اميد امين از طريق ترك تشريفات بر اساس بند( ج) ماده33آيين نامه مالي شهرداري تهران، با سهم مشاركتي23 درصد شهرداري يزدو77 درصد شريك، خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح و درصورت تصويب مراتب راجهت طی مراحل بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان فرامرز رمضاني و محمد صلواتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي­ شوند.عظیمی زاده – شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق از طریق ترک تشریفات و رعایت موارد قانونی مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید شهرداری ظرف مدت سه ماه پیگیری لازم را معمول و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

جلسه با ذكر صلوات در ساعت 30/19خاتمه يافت