سیصد و سی و چهارمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه      

سیصد و سی و چهارمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 9/9/95 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وآرزوی توفیق روزافرون همکاران ارجمند، فرارسیدن سالروز ارتحال جانسوز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت دومین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام حسن مجتی (ع) و همچنین فرارسیدن شهادت هشتمین امام همام حضرت     علی بن موسی الرضا(ع) را بر همگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء محبین و رهروان راستین آن امامان بزرگوار و خاندان اهل بیت (ع) قرار دهد.

سپس حجت الاسلام مطهریان جهت گرامیداشت آن ایام ذکر مصیبتی نمود. درادامه و براساس دستور کار جلسه و با حضور آقای شبانی نماینده شهرداری بخش های دیگری از لایحه شهرداری بابت اساسنامه سازمان های وابسته که قبلاً موضوع در کمیسیون های مرتبط مورد بررسی قرار گرفته بود مطرح و بحث و تبادل نظر گردید .  

مصوبات :

 

   گزارش مراحل تشکیل سازمان حمل و نقل بار و مسافر

1- لایحه شماره 950040201-20/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002887-20/8/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : گزارش مراحل تشکیل سازمان حمل ونقل بار و مسافر

با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند با عنایت به تشکیل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهری، نسبت به تجمیع بودجه سازمانهای تاکسیرانی ، پایانه مسافربری و اتوبوسرانی اقدام که بودجه مذکور از حیث درآمد و هزینه معادل مبلغ 314.605.500.000 ريال(سیصد و چهارده میلیارد و ششصد و پنج میلیون وپانصد هزار ریال) می باشد و موضوع طی بند 3 صورتجلسه مورخ 27/7/95 شورای سازمان به تصویب رسیده است. همچنین باعنایت به تبصره ماده 11 اساسنامه سازمان و تصویب آن طی بند یک صورتجلسه مورخ 27/7/95 شورای سازمان آقای محمدرضا نظیر به عنوان مسئول امور مالی سازمان پیشنهاد می گردد.

ضمنا باتوجه به بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان در نظر است به شرح زیر نسبت به افتتاح حساب در بانکها اقدام گردد :

1ـ افتتاح حساب بانک تجارت به منظور حسابهای درآمد ، هزینه و سپرده

2ـ افتتاح حساب بانک شهر به منظور حسابهای درآمد ، هزینه و سپرده

3ـ افتتاح حساب بانک انصار به منظور حساب در آمد مربوط به کارت  بلیط های الکترونیکی

4ـ افتتاح حساب بانک رسالت به منظور بخشی از سپرده های سازمان

لازم به ذکر است با توجه به ادغام سازمانهای فوق الذکر حسابهای قبلی فعلاً مفتوح تاپس ازطی مراحل لازم نسبت به بستن آنها اقدام گردد. لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است به استناد بند 2 ماده6 و تبصره ماده 11 و بند 9 ماده 6 اساسنامه سازمان نسبت به طرح موضوع در شورای اسلامی شهر واعلام نتیجه جهت اقدامات  بعدی عنایت لازم معمول فرمایید.ضمناً آقاي صالحیان  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات نایب رئیس آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق صرفاً با افتتاح حساب در بانکها و تعیین مسئول امورمالی برای آن سازمان مورد تصویب قرار گرفت و درخصوص بودجه سازمان فوق مقرر گردید موضوع مجدداً ازسوی کمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی و نتیجه را جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

 

  تملک پلاک 4/263 بخش 5 یزد واقع شده در طرح های تقاطع خیابان مقداد به کوچه ارغوان   

 

2- لایحه شماره 950037512-5/8/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002694-5/8/95 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : پلاک 4/263 بخش 5 یزد واقع شده در طرح های تقاطع خیابان مقداد به کوچه ارغوان، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماًً باستناد ماده71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال   1375واصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به استحضار می رساند با عنايت به بند 3 صورتجلسه مورخ 8/4/95  كارگروه املاك شهرداری درخصوص پلاك 4/263 بخش 5 يزد به كدنوسازي شماره 101-7-6-2 متعلق به آقاي هادي منتظري واقع درتقاطع خيابان مقداد به كوچه ارغوان موضوع به کارشناس رسمی درامورثبتی ارجاع و با توجه به اينكه طبق نظر كارشناس رسمي در امور ثبتي (تصوير پيوست) بيش از 50 درصد پلاك مذكور(مساحت كل 252 متر مربع ، در مسير 146 متر مربع ، باقيمانده 106 متر مربع ) در طرح گذر قرارگرفته و نامبرده طي تعهدنامه شماره 69382 مورخ 24/4/95 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 4 يزد (تصوير پيوست) هرگونه ادعايي عليه شهرداري نسبت به قسمت در مسيررا از خود سلب نموده است لذا با موافقت اعضاي كميسيون آزادسازي (تصویرپیوست) مقررگرديده حق تشرف و غرامت پاياپاي و تهاتر گردد . ضمن اینکه براساس بررسي بعمل آمده مبلغ حق تشرف كمتر از ميزان غرامت درمسيرمي باشد و مالك دراين خصوص هيچگونه ادعايي ندارد .عليهذا باعنایت به مراتب فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت بامراتب اعلام شده اجازه فرماييد اقدامات بعدي صورت پذيرد. ضمناً درصورت نياز آقایان رمضانی و اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفی میگردد. عظیمی زاده-  شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات نایب رئیس آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق با توجه به مدارک و سوابق موجود در پرونده (وکالت نامه و تعهد محضری) مورد تصویب قرار گرفت .   

 

    طرح اجرایی خیابان 20 متری حدفاصل بلوار حضرت امام حسین (ع) و تقاطع خیابان های خیام و فروردین  

 

3- نامه شماره 950028881- 11/6/95 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 951002267- 28/6/95  به شرح ذیل : 

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : ارسال طرح اجرایی خیابان 20 متری حدفاصل بلوار امام حسین (ع) و تقاطع خیابان های خیام و فروردین ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً  به پیوست چهار نسخه از طرح اجرایی خیابان 20 متری حد فاصل بلوار حضرت امام حسین(ع) و تقاطع خیابان های خیام و فروردین به انضمام گزارش توجیهی و CD طرح ارسال می گردد.خواهشمند است پس از بررسی وتایید، نتیجه را به شهرداری اعلام فرمایید. عظیمی زاده – شهرداریزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق طرح اجرایی فوق مورد تأیید قرارگرفت.

 

    طرح اجرایی گذر 12 متری مشعب از صحرا 

 

4- نامه شماره 950040707- 23/8/95 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 951002936- 23/8/95  به شرح ذیل : 

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : ارسال طرح اجرایی گذر 12 متری مشعب از صحرا ، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص)، احتراماً با عنايت به مکاتبات و مراجعات متعدد درخصوص گذر12 متری منشعب از صحرا (کوچه 16 صحرا) اعلام میگردد با توجه به درخواست های مردمی مبنی بر تهیه طرح اجرایی براساس تعریض از یک طرف و تصویب آن در شورای اسلامی شهر یزد مالکینی که براساس این طرح عقب نشینی باید بکننددرخواست تعریض از طرفین را دارند، لذا با توجه به اینکه قبلا طرح توسط شورای اسلامی شهر یزد به تصویب رسیده است چنانچه صلاح می دانید نسبت به اصلاح طرح براساس تعریض از طرفین اقدام شود.عظيمي زاده - شهردار يزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسیهای بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران وتوضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف، موافق مقرر گردید شهرداری نسبت به تعیین هیئت کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری جهت بررسی طرح اجرایی گذر فوق اقدام ونتیجه کارشناسی را برای هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.