سیصد و بیست و یکمین جلسه چهارمین دوره شوراي ‌اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

سیصد و بیست و یکمین جلسه شوراي ‌اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 17/7/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام مدافع حرم سردار همدانی و عرض تسلیت شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) و جمعی از یاران باوفای آن حضرت وآرزوی بهره گیری هرچه بیشتراز مکتب عاشورایی وعزاداری خالصانه ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا آنچه را که وظیفه ما میباشد به نحواحسن انجام و تصمیماتی که در این جلسه اتخاذ می گردد مورد رضایت حق تعالی و شهروندان عزیز قرار گیرد.

درادامه جلسه اعضای شورا در رابطه با اعتراض و نارضایتی مردمی بابت معطل ماندن پرونده ها در اداره امورمالیاتی جهت اخذ مفاصاحساب و بازدید مجدد از ساختمان بدلیل عدم ارسال مدارک و مستندات توسط شهرداری خواهان پیگیری این موضوع از سوی شهرداری و اداره مالیات تا رفع آن مشکل شدند.  

سپس آقای فقیه خراسانی ضمن تقدیر و تشکر از شهرداری و مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی به دلیل انتقال ساختمان اداری درکارخانه جنوب پیشنهاد نمود سایر سازمانهای شهرداری به خصوص سازمان فرهنگی ورزشی درآن مکان مستقر شوند.وی در ادامه از شهرداری خواست با توجه برگزاری مراسم سوگواری حضرت ابا عبدا... درمحلات قدیمی یزد به خصوص مجاورت منزل امام حسینی نسبت به انجام هرگونه فعالیت عمرانی جهت رفاه عزاداران در این ایام خودداری و در زمان مناسب اقدام نماید.

درادامه جلسه با عنایت به تکمیل وآماده شدن ساختمان متعلق به شورا واقعدرطبقه دوم شهرداری برای برگزاری جلسات علنی و کمیسیونهای داخلی موضوع مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات و رأی گیری به عمل آمده مقرر گردید منبعد جلسات شورا و کمیسیونها درآن محل تشکیل و برگزار گردد.

مصوبات :

    اصلاح روشنایی پارکها و میادین  

1- لایحه شماره950033409-10/7/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002425-11/7/95 بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ، موضوع : جابجایی اعتبار، با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعديجآن، با عنایت به درخواست سازمان پارکها وفضای سبز (تصویر پیوست)درنظر است نسبت به اصلاح روشنایی پارکها و میادین به خصوص پارکهای درون محله ای اقدامات لازم معمول گردد. لذا اجازه فرمائید مبلغ 10.000.000.000ریال از محل اعتبارات در اختیار اینجانب در این رابطه از کد15390300001کسر و به کد15350100086 موضوع اصلاح و توسعه روشنایی پارکها و میادین اضافه و ارقام فوق در اصلاحیه و متمم بودجه پایدار گردد.خواهشمنداست موضوع را درشورای اسلامی شهرمطرح ونتیجه را جهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید.ضمناً آقای صفدرپور به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظیمی زاده – شهرداریزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

    طرح پیشنهادی

2- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع ، فقیه خراسانی، رادمنش ، مدرسی، کاشفی زاده، شایق ، پاک نژاد و خانم ها وزیری ، امینی) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 951001428-29/4/95 به شرح زیر :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع: بازنگری در بودجه شهرداری و سازمان های تابعه، با توجه به اینکه بودجه سال 1395 مبلغ 450 میلیارد تومان می باشد و در حال حاضر که 120 روز از شروع سال 1395 گذشته و باید روزانه 000/000/300/1 تومان و در نهایت 150 میلیارد تومان وصول می شده و تا کنون به بودجه طبق زمانبندی نرسید، لذا درخواست بازنگری و ایجاد تعادل بودجه شهرداری با توجه به اولویت ها را داریم. 

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پیشنهادی فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً مقرر شد شهرداری نسبت به انجام و ثبت پروژه های مشارکتی اقدامات لازم به عمل آورد.

  

  پاداش اعضای شورای سازمان  

3- لایحه شماره950028880-11/6/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951002084-13/6/95 بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد،موضوع : پاداش اعضای شورای سازمان، با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، پیرو لایحه تقدیمی قبلی به شماره 940067060 مورخ 27/12/1394 بدینوسیله به استناد اساسنامه کلیه سازمانهای وابسته پیشنهاد می نماید اجازه فرمایید مطابق روال سنواتی نسبت به پرداخت پاداش سالیانه به هریک از اعضای شورای سازمان های وابسته معادل مبلغ 000/000/12ریال برای سال 1394 و برای سالهای92 و93 نیزمطابق لوایح تقدیمی قبلی در جهت تقدیر اززحمات ایشان از محل بودجه پیش بینی شده سازمان ها اقدام شود . خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح ودرصورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید.ضمنا آقای مهندس مشتاقیون به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد.عظیمی زاده - شهردار یزد . »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق برای سالهای 92و93 برابر مبالغ تعیین شده در لوایح قبلی و نیز برای سال 94 پرداخت مبلغ ده میلیون ریال (000/000/10 ریال)مورد تصویب قرارگرفت .

    تفریغ بودجه سال 1393   

4- نامه شماره940009202-31/2/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره941001500-20/4/94 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : تفریغ بودجه سال 1393، با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً بدینوسیله یک نسخه از تفریغ بودجه سال 1393 شهرداری یزد و صورتهای مالی منتهی به 29/12/1393 بپیوست ایفاد میگردد. مستدعیست دستور فرمائید موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی و تصویب مراتب را امر به ابلاغ نمائید.عظیمی زاده - شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا با حضور شهردار محترم مطرح با عنایت به توضیحات ایشان ونیز بررسیهای به عمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه با حضور مشاورین و کارشناسان مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق و همچنین مکاتبه صورت گرفته از سوی شورا تحت نامه شماره 951001514 مورخ 3/5/95 و پاسخ شهرداری به شماره 950025445 مورخ 24/5/95 درنهایت تفریغ بودجه سال 93 شهرداری مورد تصویب قرار گرفت .

   مساعدت مالی   

 5- لایحه شماره950027292-3/6/95 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره951001953-4/6/95 بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : درخواست مساعدت ، با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعديجآن، بدینوسیله بهج پیوست نامه شماره ج1963666/64مورخ 19/05/1395 ستاد مبارزه با مواد مخدر استان یزد (تصویر پیوست) مبنی بر درخواست مساعدت معادل مبلغ یک میلیارد ریال درخصوص مرکز نگهداری زنان معتاد شهر یزد ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمایند از طریق سازمان فرهنگی ورزشی برابر ضوابط مربوطه و از محل بودجه آن سازمان اقدام گردد.ضمناً آقاي محمدرضا نیکونژاد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده - شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات سرکارخانم یادگار و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق صرفاً کلیات واگذاری کیوسک به مدت سه سال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید شهرداری تمامی جزئیات واگذاری را طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا گزارش نماید .

    مساعدت مالی  

6- درخواست هیأت امنای مساجد، کانون جوانان، مراکز و مؤسسات به شرح جدول زیر مراتب درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبالغ براساس  ردیف های تعیین شده به هریک از آنان اقدام نماید :

 

رديف

ثبت دبيرخانه شورا

نام مؤسسه

مبلغ مصوب شده

ردیف پرداختی

1

951002168

پایگاه مقاومت بسیج مقداد

پنج میلیون ریال

(000 /000/5 ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

2

951002143

حسینیه لب خندق

بیست و پنج میلیون ریال

(000/000/25ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

3

951001886

مسجد ملااسماعیل

پنجاه میلیون ریال

(000/000/50 ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

4

951001863

کانون جوانان رضوی دارالعباده (جشنواره زیر سایه خورشید)

چهل میلیون ریال

( 000/000/40 ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

5

951000387

مؤسسه قرآنی پیامبر اعظم (ص)

پانزده میلیون ریال

(000/000/15ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

6

951001364

مسجد امام جعفرصادق(ع)

بیست و پنج میلیون ریال

( 00/000/25ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

7

951001106

مرکز اتیسم

پنجاه میلیون ریال

(000/000/50 ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

8

951001065

کارگروه فرهنگی اجتماعی استانداری

بیست و پنج میلیون ریال

( 00/000/25ریال)

کمک به سازمان فرهنگی ورزشی

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 11 خاتمه يافت.